Znanost i komunikacija

Kreirano: 21.08.2023. 12:11
Modifikovano: 21.08.2023. 12:13

Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici organizira međunarodnu znanstvenu konferenciju pod naslovom „Znanost i komunikacija”.

 

Datum znanstvene konferencije je 9. i 10.studeni 2023. godine.

Mjesto održavanja: Učiteljski fakultet na mađarskom nastavnom jeziku, Subotica, Strossmayerova ul.11, Srbija.

 

Međunarodna znanstvena konferencija organizira se svake godine i uključuje tri različita pristupa: interdisciplinarni, nastavno-metodički i primjenu informacijskih tehnologija u obrazovanju. Osim ova tri pristupa, konferencija je otvorena za svaki originalni znanstveno-istraživački rad.

Opće je mjesto u današnje vrijeme i široko rasprostranjeno iskustvo da je digitalna kultura nakon digitalne revolucije stekla sve staloženiju dominaciju i radikalno preorganizirala naš odnos prema stvarnosti, prostore bivstvovanja i percepcije i zajedno s tim i naše navike u komunikaciji. Nove platforme, koje osim skladištenja i dijeljenja informacija imaju ključnu ulogu i u kreiranju istog, funkcioniraju na osnovu alternativne medijalne logike, koja značajno modificira okvir znanja kao takvog. Pod ovakvim, još uvijek relativno novim uvjetima, osim izazova nije rijetkost govoriti o krizi, ukoliko upoznavanje sa nepoznatim zonama kao perspektivama spoznaje donosi urušavanje ranijih odnosa koji su prije bili prihvaćeni kao norme.

Podaci koje pronalazimo u toku naših svakidašnjih aktivnosti na netu, potpuno nepovezane ili samo djelomično povezane informacije čine fragmente koji se nagomilavaju svakim klikom i vode ka nerazumljivim spoznajama koje se ne mogu priopćiti koherentno, a njihovo dijeljenje odnosno društvena praksa ove djelatnosti se koristi kao širi kontekst institucionalizirane znanosti. Ako odstupamo od disciplinarne analize logike aktualnog (digitalnog) koda, i krenemo samo od funkcionalnih efekata datog koda, od nove komunikacijske situacije koja se ne može rastaviti od interneta, od banalnih konvencija i refleksa umreženog bivstvovanja, od toga da se voljno ili nevoljno informiramo i komuniciramo, s pravom se postavlja pitanje: utiče li sve tona metodologiju diskursa pojedinih znanstvenih disciplina, kao i na tijek istraživanja, a ukoliko je odgovor na ovo pitanje da, na koji način i na koje discipline?

S druge strane, uloga jezika u upotrebi je i dalje značajna u mnogim sferama društva. Prvenstveno u obrazovanju, očigledno je da paralelno sa širenjem digitalne komunikacije medijalna i izvorna uloga verbalne komunikacije je nezaobilazna. U značajnom dijelu izazova stručnih metodologija mnogi aspekti verbalnog izražavanja, razumijevanje i interpretacija teksta, odnosno jezičnih formulacija dovijaju važnu ulogu.

Centralna tema ovogodišnje konferencije je komunikacija, a ovu temu želimo obraditi sa aspekta više znanstvenih disciplina i pristupa, a na osnovu ranijih godina, postavljamo tri glavna pristupa. U okviru spomenutih principa, posvetit ćemo posebnu pažnju sljedećim temama:

  • Digitalna revolucija, društveni utjecaj razvoja informacionih i komunikacijskih tehnologija, vizualizacija podataka. Online prostor kao teren istraživanja. Metodologija i etička pitanja istraživanja u novom okruženju.
  • Online prostor, kulturni utjecaj online komunikacija. Vizualnost digitalne komunikacije, nove forme, jezični i umjetnički aspekti neverbalne komunikacije.
  • Utjecaj tehničkih sredstava na komunikaciju. Promjene medija. Pitanje sekundarne usmenosti.
  • Komunikologija i znanost o medijima. Stručnjaci novih medija: vijesti i lažnih vijesti, znanost i pseudo-znanost na društvenim mrežama.
  • Digitalna pedagogija, nove metodike razredne nastave i nastave na daljinu. Pedagogijska komunikacija u novom okružju. Izazovi razvoja komunikacijskih kompetencija, razumijevanja teksta, kreiranja teksta, razmišljanja u cilju rješavanja problema, umjetničkog stvaralaštva, diskursi stručnih metodologija u 21. stoljeću.
  • Utjecaj IKT sredstava na promjene u prosvjeti i komunikaciji. Nove mogućnosti umrežavanja profesora i studenata. Pozitivni i negativni rezultati korištenja IKT sredstava.

Na ovogodišnjoj konferenciji Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku, očekujemo vaše diskusije iz perspektive interdisciplinarne znanstvene teorije i metodologije, pedagogijske i metodičke tematike kao i primjene IKT-a u obrazovanju.

Pored gore navedenog, srdačno očekujemo i predavanja koja obrađuju i druge teme!

 

Izdanja:

Organizatori će sažetke predavanja objaviti u knjizi sažetaka, dok će pristigle radove objaviti u obliku elektronske knjige (e-book).

UPUTA ZA AUTORE

 

Kotizacija:

Iznos učešća na konferenciji je 100 eura (ili dinarska protuvrijednost), koja obuhvata troškove materijala za konferenciju (knjigu sažetaka, e-book) kao i troškove zakuske. Prilikom uplate, manipulativni troškovi padaju na teret uplatioca.

FORMULAR ZA UPLATU

 

Prijava:

Prijave kandidata očekujemo od 1. do 20. rujna2023. na adresu:

conf@magister.uns.ac.rs

Prilikom prijave je potrebno poslati popunjen prijavni list i formular za uplatu. Formulare možete preuzeti na sljedećem linku:

PRIJAVA

 

Nakon prijave, potvrdu o prihvaćanju teme možete očekivati oko 25. rujna 2023.

 

Rokovi:

Prijave sudionika primamo od 1. do 20. rujna 2023. godine, uz popunjavanje elektronskog obrasca:

Uplatu možete izvršiti od 1. do 30. rujna 2023.

Rok za predaju kompletnog rada: od 1. do 15. studenoga 2023.

Mišljenje recenzenata: 15. prosinca 2023.

Tagovi
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.