Зборник радова

Tanulmánygyűjtemény

Zbornik radova

Book of Selected Papers
BACK TO HOMEPAGE

 

 

17. Међународна научна конференција

17. Nemzetközi tudományos konferencia

17. Međunarodna naučna konferencija

17th International Scientific Conference

2023

12. Међународна методичка конференција

12. Nemzetközi Módszertani Konferencia

12. Međunarodna metodička konferencija

12th International Methodological Conference

 

10. Конференција „ИКТ у образовању

10. IKT az Oktatásban Konferencia

10. Konferencija „IKT u obrazovanju

10th ICT in Education Conference

 

 

16. Међународна научна конференција

16. Nemzetközi tudományos konferencia

16. Međunarodna naučna konferencija

16th International Scientific Conference

2022

11. Међународна методичка конференција

11. Nemzetközi Módszertani Konferencia

11. Međunarodna metodička konferencija

11th International Methodological Conference

 

9. Конференција „ИКТ у образовању

9. IKT az Oktatásban Konferencia

9. Konferencija „IKT u obrazovanju

9th ICT in Education Conference

 

2021
2020
2019
2018

2017
2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007