Tudomány és kommunikáció

Létrehozva: 2023.08.21. 11:27
Módosítva: 2024.03.11. 17:47

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara Tudomány és kommunikáció címmel nemzetközi konferenciát szervez.

A tanácskozás időpontja: 2023. november 9–10.
Helyszíne: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Strossmayer utca 11., Szerbia.

 

Mára közhely és széleskörű tapasztalat, hogy a digitális forradalmat követő digitális kultúra térnyerése, elterjedése, majd egyre kétségbevonhatatlanabb dominanciája radikálisan átszervezte a valósághoz való viszonyulásunkat, a lét és érzékelés tereit, ezzel pedig természetesen kommunikációs habitusainkat is. Az új platformok, amelyek az információ tárolásán és megosztásán túl a létrehozásában is döntő szerepet játszanak, egy olyan alternatív mediális logika szerint működnek, amely számottevően módosítja az általában vett tudás kereteit. A még mindig újnak mondható viszonyok közepette a kihívásokon túl (igen gyakran) krízisről sem túlzás beszélni, amennyiben a megismerés perspektíváját jelentő ismeretlen zónák belakása korábbi, törvényszerűnek elfogadott vonatkozások összeomlásával jár(hat).

A hétköznap internethasználat során előhívott adatok, egymással összefüggésben nem álló vagy csak lazán kapcsolódó, kattintásonként sokasodó fragmentumok nem ritkán teljesen értelmezhetetlen, koherens módon közölhetetlen „ismeretekhez” vezetnek, amelyek megosztásának társadalmi gyakorlata az intézményesített tudomány szélesebb kontextusául is szolgál. Ha eltekintünk a hordozó (digitális) kód logikájának valamilyen diszciplináris szempontból történő analízisétől, és csupán a kód funkcionálásának hatásaiból indulunk ki, az új kommunikációs helyzetből, amely elválaszthatatlan az internettől, a hálózati lét akár banális konvencióitól és reflexeitől, attól, ahogyan akarva-akaratlanul tájékozódunk és érintkezünk, úgy feltehető a kérdés: érint(het)i-e mindez az egyes tudományok és diskurzusaik metodológiáját, ezzel a kutatások alakulását, és ha igen, melyikét hogyan?

Ugyanakkor továbbra sem elhanyagolható az élőnyelv szerepe a társadalom számos szegmensében. Elsősorban az oktatás folyamatára összpontosítva világosan érzékelhető, hogy a digitális kommunikáció térhódításával egyidőben a verbális kommunikáció közvetítő és egyben forrásszerepe is megkerülhetetlen. A szakmódszertanok kihívásainak jelentős részében fontos szerepet kap a szóbeli szövegalkotás, a szövegértés, illetve a nyelvi megformálás számos vonatkozása.

 

Idei konferenciánk több tudomány szempontjából szeretné megközelíteni a kommunikáció és tudomány kapcsolatát. Ezen belül többek között kiemelt figyelmet fordítunk a következő témákra:

  • A digitális forradalom, az információs és kommunikációs technológia fejlődésének gazdasági és társadalmi hatásai.
  • Digitális fordulat, digitális kommunikáció a tudományokban. Új kutatási helyszínek: digitális tér, adatbázisok, adatbányászat, adathalászat és adatvizualizáció. Az online tér mint kutatási terep. Az online tér mint kutatási téma. Az új környezetben végzett kutatás módszertana és etikai kérdései.
  • Az online tér, az online kommunikáció kulturális hatása. A digitális kommunikáció vizualitása, a
  • A technikai eszközök hatása a kommunikációra. Médiumváltások. A másodlagos szóbeliség kérdésköre.
  • Kommunikáció és médiatudomány. Az új média tudósai: hírek és álhírek, tudomány és áltudomány a közösségi médiában.
  • Digitális pedagógia, új osztálytermi vagy távoktatási módszertanok. A pedagógiai kommunikáció új környezetben. A kommunikációs kompetencia fejlesztésének, a szövegértésnek, a szövegalkotásnak, a problémamegoldó gondolkodásnak, a művészeti alkotásnak a kihívásai, a 21. századi szakmódszertanok diskurzusai.
  • Az oktatás és kommunikáció változása az IKT eszközök hatására. Az oktatók és a tanulók kapcsolattartásának új lehetőségei. Az IKT eszközök használatának pozitív és negatív eredményei.

Az évente megrendezésre kerülő nemzetközi konferencia hagyományosan három területet ölel fel: szélesen értelmezett interdiszciplináris, oktatásmódszertani, valamint az IKT alkalmazását bemutató előadások keretéül szolgál, de emellett minden eredeti közleménynek nyitott akadémiai fóruma.

A fentiek mellett más témát feldolgozó előadásokat is szívesen várunk!

 

Kiadványok:

A szervezők a konferencia előadásainak összefoglalóit rezümékötetben teszik közzé, továbbá a beküldött teljes dolgozatokat e-book formájában tervezik publikálni. A rezümékötetet a résztvevők a konferencián kapják kézhez, a tanulmánykötet a konferenciát követően 2024 elejére készül el.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK

 

Részvételi díj:

A konferencia részvételi díja 100 euró (vagy annak dinár ellenértéke), amely magába foglalja a konferenciaanyag (rezümékötet, e-könyv) és az ebéd és vacsora költségeit.

Befizetéskor a kezelési költség a befizetőt terheli.

A befizetésre vonatkozó űrlap lent tölthető le:

BEFIZETÉSI ŰRLAP

 

Jelentkezés:

A résztvevők jelentkezését 2023. szeptember 1 és 20. között várjuk a következő email címre:

conf@magister.uns.ac.rs

A jelentkezéskor a jelentkezési lapot és a befizetésre vonatkozó űrlapot kérjük kitöltve elküldeni. Az űrlap itt tölthetők le:

JELENTKEZÉSI LAP

 

Határidők:

Jelentkezés 2023. szeptember 1 és 20. között.

A konferencia díjának befizetését 2023. szeptember 1 és 30 között.

A teljes munka leadása november 1 és november 15. között.

Recenzensi vélemény: 2023. december 15-ig.

A munkák esetleges korrekciója: 2023. január 10-ig.

 

 

Címkék
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.