Új épület, új vezetőség, új tervek

Létrehozva: 2023.10.18. 08:00
Módosítva: 2023.10.24. 14:52

Nemrég kezdődtek meg a téli szemeszter előadásai a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon, s az új tanév újdonságokat is hozott. Mindenekelőtt új kari vezetőséget: prof. dr. Ivanović Josip helyett prof. dr. Pintér Krekić Valéria vette át az intézmény vezetését, az általa kijelölt dékánhelyettesi csapattal.

Prof. dr. Pintér Krekić Valéria évekig egyike volt a korábbi dékán leközelebbi munkatársainak, ő volt az oktatással megbízott dékánhelyettes. Így nem csupán ismereteket és tapasztalatot szerzett, hanem intézményvezetői magabiztosságot is. Felelősségteljes tisztséget vállalt el, de maga mögött tudta az MTTK tanári karának bizalmát és támogatását is. Bevallása szerint pedig azon az úton kíván haladni, amelyet elődje, Ivanović tanár úr jelölt ki, aki higgadt és kiegyensúlyozott módon intézte az intézmény ügyeit. A szakmai előmeneteléről, tervekről és az egyetemi oktatás helyzetéről nyilatkozott lapunknak.

* Az új dékán miként tekint az MTTK-ra?

— Az MTTK talán most ért el ahhoz a ponthoz, amely minden tekintetben garantálni tudja a kar zökkenőmentes munkáját és fejlődését: megszerezte jogi önállóságát, az épületét nem csekély anyaországi ráfordítással teljes egészében felújította, s teljesen új felszereltsége európai színvonalú oktatásnak szolgáltat szilárd alapot.


Fotók: Az MTTK Dékáni Hivatala

* Milyen szakmai előmenetel vezetett az MTTK Dékáni Hivataláig?

— Az elmúlt negyven-egynéhány év egy utazás volt számomra. Sokaknak tartozom hálával, akik ebben az utazásban eddig támogattak. A gyermeknek, amikor óvodába, iskolába kerül, a pedagógus a példaképe, és arra a kérdésre, hogy mi leszel, ha nagy leszel, ezt válaszolja: óvó néni/bácsi, tanító néni/bácsi. Én is így voltam ezzel. S ettől a későbbiekben sem távolodtam el. A középiskolában tanügyi szakon végeztem, a Pedagógiai Akadémián pedig 1983-ban osztálytanítói oklevelet szereztem. Első munkahelyem a hajdújárási általános iskola volt, majd egy idő után visszakerültem az akadémiára, és könyvtárosként, tanulmányi előadóként, szakmunkatársként dolgoztam. Később a zombori Tanítóképző Kar kihelyezett tagozatának koordinátora voltam, majd tanársegédként ismét visszakerültem az oktatásba. Felsőfokú tanulmányaim befejeztével, 2002-ben magiszteri fokozatot szereztem, majd 2008-ban a Belgrádi Egyetemen doktoráltam. Kutatási területem, de egyúttal érdeklődési köröm is a didaktikai-módszertani tudományok, azon belül a matematikatanítás módszertana. 2006-ban az MTTK megalakulásával a többi magyar nyelvű oktatóval együtt én is átkerültem Zomborból Szabadkára. Itt folytattam pályafutásomat, és annak rendje-módja szerint megszereztem az egyetemi docensi, rendkívüli és végül az egyetemi rendes tanári kinevezést. Karunkon jelenleg az említett tudományterület tantárgyait tanítom. Szóval immár több éve vagyok a kar vezetőségében, előbb tanácselnökként, külkapcsolati dékánhelyettesként, az utóbbi hat évben pedig prof. dr. Ivanović Josip dékán legközelebbi munkatársaként dolgoztam mint oktatásügyi dékánhelyettes. Ez jó tapasztalatszerzési lehetőség volt számomra, hiszen közelről ismerhettem meg a kar vezetésének a problematikáját. Leköszönő dékánunk önzetlenül, teljes egészében beavatott az intézményvezetés részleteibe, amit ezúttal is szeretnék neki megköszönni!

* Milyen tervekkel vette át ezt a tisztséget, és milyen változások léptek életbe az új tanév kezdetén?

— A kar életében a most induló új tanév több változást hozott, október 1-jétől új vezetőség vette át a kar irányítását. Az oktatási dékánhelyettes prof. dr. Raffai Judit, a külkapcsolatokkal prof. dr. Halasi Szabolcs foglalkozik, a tudományügyi kérdésekkel prof. dr. Horák Rita, végezetül az akkreditációval és az önértékeléssel doc. dr. Kovács Elvira van megbízva. Dékánként, munkatársaimmal együtt, az elődök által megkezdett és szilárdan megalapozott eredményes folyamatokat szeretném továbbfejleszteni. Természetesen új terveink is vannak, melyeket szeretnénk valóra váltani. Mindenekelőtt új képzési programok bevezetéséről volna szó, melyek akkreditációja nem lesz ugyan könnyű feladat, de igyekszünk majd minden felmerülő gondra megoldást találni.

* Miként tudna az MTTK a jövőben minél több fiatalt megszólítani, illetve terveznek-e olyan programokat, amelyek révén a középiskolások jobban megismerhetik az intézményt?

— A megfelelő számú hallgató elérése érdekében prioritásaink közé tartozik egyebek között, hogy nagyobb aktivitást fejtsünk ki a középiskolások körében. Célunk, hogy a vajdasági magyar középiskolások minél nagyobb számban iratkozzanak hozzánk, azazhogy számuk a jövőben ne csökkenjen. Elképzeléseink szerint például lehetővé tennénk számukra a gazdag kari könyvtárunk használatát. Hadd mondjam el, hogy a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar internethálózata által számos jelentős internetes adatbázis, adatbank, nagyszámú e-könyv érhető el, mely hasznos lehet a középiskolások szemináriumi munkáinak, szakdolgozatainak megírásában. Mindemellett egyéb tevékenységeinkbe is bekapcsolnánk őket, hogy közelebbről is betekinthessenek munkánkba, s megismerjék intézményünket. A vajdasági magyar pedagógusok előtt is mindig nyitva áll az MTTK kapuja, egyrészt számukra is elérhető a gazdag könyvtári és digitális adatbázisunk, másrészt a kar — immár hagyományosan — pedagógus-továbbképzéseket is szervez számukra. Ezenfelül a jövőben nemformális módon is szeretnénk hozzájárulni a hallgatók képzéséhez. Hamarosan beindítjuk a hallgatók tehetségét fejlesztő és kibontakoztató műhelymunkákat, felvállalva az OTDK-ra való felkészítésüket is. Egyúttal a nyelvvizsgákra való felkészülést is megszervezzük hallgatóinknak.

* Együttműködés más intézményekkel, egyetemekkel?

— A közeljövőben szeretnénk szorosabbra fűzni a Kárpát-medencei és az anyaországi felsőoktatási intézményekkel való együttműködést — akár közös programok akkreditációjában is —, a közös IPA-pályázatok lebonyolítását, valamint folytatni a Makovecz-csereprogramban való részvételt. Intézményünk oktatási programjainak bővítése, pontosabban képzéseink számának növelése oda vezet, hogy a jövőben elgondolkodjunk az MTTK nevének megváltoztatásán is, mivel már túlnőttük a tanítóképzés kereteit, és programjaink a társadalomtudományok felé bővülnek.

* Intézményes szinten milyen további célokat kívánnak elérni?

— Célunk, hogy intézményünk folyóiratai, az Évkönyv és a Módszertani Közlöny magasabb tudományos besorolást érjenek el, hiszen tanáraink szakmai előmeneteléhez szinte elengedhetetlen az M51-es publikációk megjelentetése. Szeretnénk, ha legalább az egyik elérné ezt a minősítést. Igen fontosnak tartjuk és komolyan vesszük tanáraink előmenetelének biztosítását, mert az előrevetítheti és megalapozhatja egy esetleges kutatóintézet vagy akár doktori képzés beindítását, mely már régi álmunk.

Prof. dr. Pintér Krekić Valéria, az MTTK új dékánja annak a reményének is hangot adott, hogy a tervezett munkáik és tevékenységeik nyomán a jövőben az MTTK-t említve már nem kizárólag egy szűk keretek közt mozgó, magyar felsőoktatási intézményről lesz szó, hanem egy gazdagon szerteágazó, tartalmilag változatos, oktatási és kulturális, központi szerepet betöltő intézményről, mely a vajdasági magyar oktatás és felsőoktatás, ezáltal pedig az egész vajdasági magyar közösség szolgálatában áll majd.

 

forrás: Hét Nap

Címkék
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.