Nemzetközi kapcsolatok - táblázat

Létrehozva: 2016.09.01. 11:55 Módosítva: 2023.10.13. 12:05

 

A SZERZŐDÉS SZÁMA/KÓDJA

A SZERZŐDÉST ALÁÍRÓ INTÉZMÉNYEK

EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT FELELŐS SZEMÉLY

A SZERZŐDÉS ALÁÍRÁSÁNAK DÁTUMA

A SZERZŐDÉS/EGYÜTTMŰKÖDÉS TÁRGYA

 1.  

08-151/2008

Szegedi Tudományegyetem, Juhász Gyula Pedagógusképző Kar, Szeged

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. Galambos Gábor

dr. Takács Márta

2008. április 1.

A partnerintézmények szerződést kötnek:

1. az oktatás terén,

2. tudományos kutatás terén,

3. együttműködés kibővítése terén kiemelten matematikai tudománykörben egymás közötti együttműködés CEEPUS, ERASMUS programok keretén belül

 1.  

08-892/2008

Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. Róbert Gábriel

dr. Takács Márta

2008. április 6.

1. Tanári cserepropgram és tapasztalatcsere.

2. Hallgatói csereprogram.

3. Mindkét egyetem hallgatóinak részvétele, tanfolyamok és képzések szervezése, továbbá közös kirándulások szervezése.

4. Kutatóprojektek szervezése, beleértve az olyan projekteken való részvételt, amelyek mindkét országból származnak, illetve amelyeket az Európai Unió vagy más alapkezelők írnak ki.

 1.  

 

Eötvös József Főiskola, Baja

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

prof. dr. Majdán János

prof. dr. Kaich Katalin

2008. július 10.

1. Alapképzési szakok és továbbképzések közös indítása.

2. Kutatási tervek kidolgozása (pedagógusképzés terén).

3. Közös tudományos konferenciák szervezése.

4. Tudományos és szakmai munkák megjelentetése.

5. Konzultációk, szemináriumok, tanfolyamok, szakmai, tanulmányi és továbbképzési műhelyek tartása.

6. Hallgatói mobilitás.

7. Iskolai gyakorlatok biztosítása magyarországi részképzések esetén.

8. Dolgozói együttműködés és tapasztalatcsere.

 1.  

 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. Káich Katalin

2008. november 7.

1. Tehetségekkel foglalkozó tanügyi dolgozók oktatása.

2. A tehetséggondozással kapcsolatos tanácsadás lehetősége és részvétel ezeken a tanácsadásokon.

3. Pénzbeli források odaítélésével járó pályázatokon való részvétel.

 1.  

08-139/2009

1. Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

2. Debreceni Egyetem, Debrecen

3. Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár

4. Pártium Keresztény Egyetem, Nagyvárad

5. Selye János Egyetem, Komárom

6. Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár

7. Ungvári Nemzeti Egyetem, Ungvár

8. Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Nyitra

9. II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász

10. Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka

11. Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely

1. dr. Takács Márta megbízott dékán

2. dr. Fésüs László rektor

3. dr. Dávid László rektor

4. dr. Horváth Gizella rektor

5. dr. Tóth János

6. dr. Magyari Tivadar rektor

7. dr. Petro Lizanec dékán

8. dr. Komzsik Attila dékán

9. dr. Orosz Ildikó

10. dr. Pletl Szilveszter igazgatóhelyettes

11. dr. Szabó Béla

2009. február 7.

1. A magyar nyelv ápolása és megőrzése.

2. Közös szakmai képzés és diplomák közös kiadása.

3. Hallgatói csereprogram.

4. Előadói csereprogram.

5. Közös kutatások.

6. Közös pályázatok.

7. Doktori tanulmányok.

8. Akkreditáció előkészítése.

 

 1.  

08-773/2009

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Selye János Egyetem, Tanárképző Kar, Komárom

dr. Takács Márta

dr. Szarka László

2009. február 7.

1. Együttműködés az oktatás terén.

2. Együttműködés a tudományos kutatások terén.

3. Együttműködés az együttműködések kibővítése terén.

4. Együttműködés a közös aktivtások terén.

 1.  

08-389/2009

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Josip Juraj Strossmayer Egyetem, Tanítóképző Kar, Eszék

dr. Takács Márta

dr. Peko Anđelka

2009. június 8.

1. Vendégtanárok és előadók cseréje.

2. Hallgatói csereprogram.

3. Tanulmányi programok cseréje.

4. Közös tanulmányi programok létrehozása.

5. Tudományos könferenciák, műhelyek és szemináriumok közös szervezése.

6. Tudományos konferenciákon való közös részvétel.

7. Új tudományos programok fejlesztésének közös tevékenységei.

8. Publikációk cseréje.

9. A közös érdekeket szolgáló együttműködés egyéb formái.

 1.  

08-787/2009

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Kaposvári Egyetem, Kaposvár Pedagógiai Kar, Komárom

dr. Takács Márta

dr. Kovács Zoltán

2009. november 11.

1. Együttműködés az oktatás terén.

2. Együttműködés a kutatás terén.

3. Közös aktivitások azzal a céllal, hogy közös folyóiratot adjanak ki (Kárpát-medencei Módszertani Periodika).

 1.  

52-08/2010

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Budapest

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. Cser Erika

prof. dr. Káich Katalin

2010. február 2.

1. Együttműködés A felsőoktatás a társadalmi integrációért című pályázat megvalósításban.

 1.  

100-02/2010

Kaposvári Egyetem, Kaposvár

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

prof. dr. Babinszky László

prof. dr. Káich Katalin

2010. február 9.

1. Közös konferencia.

2. Publikációs tevékenységek integrálása.

3. A KE Pedagógiai Kar Képzés és Gyakorlat című folyóiratának szerkesztőbizottságába két meghívott tagot delegál az MTTK.

4. Az MTTK által tervezett módszertani füzetekbe a KE Pedagógiai Kar delegál szerkesztőbizottsági tagot.

5. Nemzetközi projektlehetőségek.

 1.  

08-396/2011

ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, Budapest

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. habil Mikonya György, Tihanyiné dr. Hős Ágnes

prof. dr. Káich Katalin,

dr. Takács Márta

2011. április 7.

1. Tapasztalatcsere a bolognai folyamat megvalósításáról.

2. Közös szakindítási lehetőségek felvázolása.

3. Oktatói csereprogramok.

4. Közös szakképzések.

5. Hallgatói csereprogramok.

6. Vegyes teamek létrehozása a közös kutatás érdekében.

7. Kölcsönös publikálási lehetőségek.

8. Közös tudományos konferenciák és tanácskozások szervezése.

9. CEEPUS és ERASMUS programok lehetséges közös pontjai.

10. Közös pályázati lehetőségek.

 1.  

08-330/2011

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. Mikonya György

dr. Takács Márta

2011. április 7.

1. A bolognai folyamat alkalmazásával kapcsolatos tapasztalcsere.

2. Előadói csereprogram.

3. Tanulmányi programok indítása.

4. Közös szakosodás szervezése.

5. Hallgatói csereprogram.

 1.  

08-46a/2011

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék

Magyar Rektori Konferencia, Budapest

Országos Tudományos Diákköri Tanács, Budapest

Felsőoktatási Tudományos Tanács, Budapest

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. Csányi Erzsébet

dr. Gábrity Molnár Irén

dr. Sándorné Kriszt Éva

dr. Szendrő Péter

dr. Jávor András

dr. Takács Márta

2011. február 4.

A tehetséggondozás segítése és együttműködés e téren

 1.  

08-37/2012

Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma, Debrecen

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. Virágos Márta

dr. Takács Márta

2012. február 4.

Könyvtárosok (tovább)képzése

 

 1.  

 

ELTE Eötvös József Collegium, Budapest

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. Horváth László

dr. Takács Márta

2013. május 31.

1. Intézmények tagjainak látogatásai.

2. Információ és tudományos publikációk cseréje.

3. Közös részvétel kutatási, fejlesztési projektmunkákban és konferenciákon.

 1.  

01-1642/2015

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

Josip Juraj Strossmayer Egyetem, Tanítóképző Kar, Eszék

dr. Lepeš Josip

prof. dr. sc. Loretana Farkaš

2015. július 1.

1. Közös kutatási projektek megvalósítása.

2. Közös konferenciák szervezése.

3. Konferenciákon való közös részvétel.

4. Közös kiadványok megjelentetése.

5. Kiadványcsere.

6. Oktató- és hallgatócsere ösztönzése.

7. Tanulmányi programok fejlesztése.

8. Minőség-ellenőrzési és -biztosítási rendszerek fejlesztése.

9. Hallgatók és oktatók képzése.

10. Más együttműködési formák.

 1.  

 

Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Debrecen

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. habil Maticsák Sándor, prof. dr. Pusztai Gabriella

dr. Lepeš Josip

2015. június 18.

1. Közös szakmai, tudományos adatbázis létrehozása.

2. Közös kutatási, fejlesztési problémák megvitatása.

3. Kutatói hálózat létesítése,

4. Kölcsönös hozzáférés a szakirodalmi adatbázishoz.

5. Közös kutatási és fejlesztési projektek megvalósítása.

6. Kutatási eredmények közös publikációja.

7. Kutatócsere.

8. Egymás tehetséggondozó rendszereinek és szakkollégiumainak kölcsönös támogatása.

9. Közös programok kidolgozása.

10. Közös képzések és továbbképzések.

 1.  

NKE 2803/1/2015

Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest
Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

prof. dr. Patyi András

dr. Lepeš Josip

2015. június 8.

1. Szellemi források összehangolása.

2. Tudományos publikációk megjelentetése.

3. Könyvtáraik, adatbázisaik, honlapjaik közös használata.

4. Közös pályázatok.

5. Egymás tevékenységének megismertetése, népszerűsítése.

 1.  

 

Gál Ferenc Főiskola, Szeged

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. Kozma Gábor

dr. Lepeš Josip

2016. június 17.

1. Felsőoktatási képzésfejlesztési kutatások megvalósítása.

2. Szakmai rendezvények együttes megszervezése, meghívás saját rendezvényre.

3. Publikációk, kiadványok megjelentetése.

4. Oktatók és hallgatók kölcsönös fogadása.

 1.  

 

Magyar Rektori Konferencia, Budapest

Vajdasági Magyar Akadémiai Tanács, Újvidék

Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium, Újvidék

Országos Tudományos Diákköri Tanács, Budapest

Magyar Nyelv és Irodalmi Tanszék, Újvidék

Szabadkai Műszaki Szakfőiskola, Szabadka

Vajdasági Magyar Doktoranduszok és Kutatók Szervezete, Szabadka

Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka

dr. Csányi Erzsébet

dr. Bódis József

dr. Lengyel László

dr. Szendrő Péter

dr. Lepeš Josip

dr. Mezey Barna

dr. Pataki Éva

dr. Weiszburg Tamás

dr. Horváth Futó Hargita

dr. Novák Anikó

2016. július 4.

1. A magyarországi felsőoktatás hat évtizedes hagyományra visszatekintő tudományos diákköri konferencia megismerése.

2. A szerbiai felsőoktatásban tanuló diákok további ösztönzése.

3. A VMTD sikeres hallgatóinak bekapcsolása az OTDK-ba.

4. Felsőoktatási diáktudományos műhelyek határon átnyúló szakmai kapcsolatok bővülése.

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.