Műhelyek

Hallgatói kutatóműhelyek meghirdetése

A tevékenység célja az egyetemünkön tanuló hallgatók előrehaladásának hatékonyabb segítése a tehetséggondozás egységes rendszerének kialakítása és folyamatos fejlesztése révén, a tudományos, művészeti  valamint versenyszféra folyamatosan változó, de egyre növekvő igényeinek megfelelően. A tevékenység emeli az anyaországi  karok által szervezett TDK konferenciákon való sikeresebb részvételt, a dolgozatok-produkciók szakmai színvonalát, valamint elősegíti a konferencián résztvevő hallgatók, továbbá a munkájukat irányító oktatók és kutatók részére a napjaink követelményeinek megfelelő munkafeltételek kialakítását, kutatási lehetőségeket és a nemzetközi  kitekintést. A projekt hozzájárul, a tehetségek felfedezésére alkalmas, tutoriális foglalkozási rendszer kialakításához, továbbá elősegíti, hogy a szakkollégiumok tehetséges hallgatói már a graduális képzés során intenzívebben bekapcsolódhassanak az intézményben folyó kutatás-fejlesztési programokba, részt vehessenek hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai tanulmányutakon.

2015. október 1-től is megindulnak a tavalyi akadémiai évben működött hallgatói kutatóműhelyek. A téli szermeszterben 10 műhelyet hidetünk meg. Minden hallgató választhat érdeklődési körének megfelelő, számára vonzó területet. A jelentkezés az egyes műhelyeknél feltüntetett email-címre történik, a határidő 2015.10.18-a  vasárnap éjfél.

A film elmélete és gyakorlata A film elmélete és gyakorlata
Dátum: 2015.09.09. 08:00
A szemináriumok célja egy alapvető mozgóképes műveltség, értő filmolvasói attitűd kialakítása a filmtörténet és a kortárs filmművészet néhány reprezentatív alkotásának elemzésén keresztül.
Bővebben...
Érdekes nyelvészet Érdekes nyelvészet
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A műhely célja: Az Érdekes Nyelvészet műhely tudományos igénnyel, de az iskolai keretek béklyói nélkül kíván foglalkozni a nyelvvel, annak minden aspektusával.
Bővebben...
Fenntartható fejlődés műhely Fenntartható fejlődés műhely
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A műhely általános célja a tanítóképzős hallgatók fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinek és környezettudatos magatartásának fejlesztése a társadalomtudományi- és módszertani tartalmak összekapcsolása, saját tapasztalatokra épülő kutatás, valamint a kisiskolások számára szervezett fejlesztő munka által, a fenntartható fejlődés elveinek közvetítésével.
Bővebben...
Fizikai és genetikai antropológiai vizsgálatok Szabadkán és vidéken, főleg a magyarajkú gyerekek vizsgálata (általános iskolákban) Fizikai és genetikai antropológiai vizsgálatok Szabadkán és vidéken, főleg a magyarajkú gyerekek vizsgálata (általános iskolákban)
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A műhely célja: A hallgatók bevezetése a fizikai antropológiai kutatásokba. Új adatok az Észak-bácskai gyerekek embertani ismeretéhez (eddig szinte fehér folt). Az eredmények tudományos feldolgozása (a hallgatók bevonásával). Ezekből esetleg diplomamunkák születése. A gyerekekre vonatkozó adatbázis létrehozása. Az adatok publikálása.
Bővebben...
Kultúra-, érték- és művelődéskutatási műhely Kultúra-, érték- és művelődéskutatási műhely
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A műhely célja: A tanterv kereteit meghaladó (attraktív és fajsúlyos) művelődéstörténeti témák feldolgozása, a forráskutatásokra és alapkutatásokra való ösztönzés, a hallgatók tehetségének és téma iránti érdeklődésének kibontakoztatása, elmélyítése, figyelemfelkeltő, vonzó, közvetlen prezentáló módszerek alkalmazásával.
Bővebben...
Matematika és informatika Matematika és informatika
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A műhely képzésének fő sajátosságai:  A hallgatók érdeklődésének felkeltése a nem hagyományos matematikaoktatási módszerek iránt, kézzelfogható eszközök készítésével, interaktív foglalkozások tervezésével. A műhely egyik legjelentősebb sajátossága az online kommunikáció és az IKT eszközök intenzív alkalmazása
Bővebben...
Néprajzi Műhely Néprajzi Műhely
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A néprajzi műhely a népi kultúra egyes témáival, annak rendszerben való elhelyezésével, alkalmazott formáival szeretné megismertetni a hallgatókat részben konkrét közös kutatásokon, részben pedig gyakorlatban hasznosítható tudásanyag elsajátításán keresztül. A Néprajzi Műhely célja, hogy a résztvevők  megtanulják alkalmazni a néprajzi kutatások módszereit, hogy felismerjék a saját környezetükben található  néprajzi értékeket, azt szakszerűen feltérképezzék és a hozzá köthető szakirodalmi példák segítségével az adott kulturális jelenség magyar és európai párhuzamait identifikálják, valamint megtanulják, hogy az oktatásban ezt az ismeretanyagot gyakorlatban hogyan  tudják alkalmazni.
Bővebben...
Társas nyelvészeti beszélgetőkör Társas nyelvészeti beszélgetőkör
Dátum: 2015.10.12. 08:00
A műhely célja nyelvvel kapcsolatos témák társas nyelvészeti – más szóval szociolingvisztikai – megközelítésű megvitatása.  A beszélgetések eredménye a szándéktól függően szakdolgozat, TDK-dolgozat vagy maga a tudás és tapasztalat lesz.
Bővebben...
Testnevelés Kutatócsoport Testnevelés Kutatócsoport
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A hallgatók felkészitése kutatómunkában való részvételre, melyben a gyermekek motoros képességeit, készségeit és testösszetételét tudják vizsgálni a legújabb tudományosan elismert mérőeszközökkel. Megtanulják az adatrögzités és interpretálás alapjait, illetve az összefűggések vizsgálatát SPSS statisztikai program alkalmazásával. A hallgatók aktiv bekapcsolása a már folyamatban levő kineziológiai kutatásokba.
Bővebben...
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.