Izazovi suvremene nastave

Kreirano: 16.03.2017. 12:08
Modifikovano: 23.09.2022. 10:09

 

MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA UČITELJSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

 

Vrijeme održavanja konferencije: 19.-21. listopada 2017.

Mjesto održavanja konferencije: Zgrada Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Strossmayerova u. 11.

U proteklih deset godina, pored stalnih nastojanja povećavanja kvalitete svoje nastavne djelatnosti, Fakultet se kontinuirano nalazio i na pozicijama stalnog teorijskog promišljanja u području didaktičko-metodičkih znanosti. Tako su nastala tri serijala međunarodnih znanstvenih konferencija:

  • Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija;
  • Međunarodna metodička znanstvena konferencija i
  • Međunarodna znanstvena konferencija o IKT sredstvima u nastavi.

Ove godine, namjera organizatora je da se organizira jedna jedinstvena konferencija u kojoj bismo iz različitih aspekata promišljali temu:

 

„IZAZOVI SUVREMENE NASTAVE”

Suvremenom nastavom ćemo označiti didaktičke i pedagoške scenarije koji se organiziraju za pripadnike net generacija učenika. Koliko ta ponuda zadovoljava te generacije učenika? Koliko oni mogu i žele izdržati nastavu u kojoj uglavnom sjede, slušaju i gledaju? Temelji razredno-predmetno-satnom sustavu su postavljeni prije gotovo četiri stoljeća. Može li didaktika toga sustava zadovoljiti današnje stilove učenja i življenja učenika? Što bi Komenský pisao da je imao na uvid spoznaje teorija višestruke inteligencije, kurikulumskih teorija te toliko i takve tiskane i digitalne medije koje imaju učitelji i učenici danas na raspolaganju? Spomenute činjenice donose mnogo pitanja i izazova didaktici, školskoj pedagogiji i školskoj dokimologiji. Za početak korisno je registrirati što više pitanja koja nam se otvaraju uz nove teorije učenja, teorije nastave te informatičko-komunikacijsku revoluciju koja traje početkom ovog stoljeća.

Promišljanje teme zamišljeno je kroz tri sekcije, koje bi odgovarale dosadašnjim serijalima konferencija, dakle općem interdisciplinarnom promišljanju, metodičkom promišljanju i promišljanju iz perspektive suvremenih IKT sredstava u realizaciji suvremene nastave u školama.

Konferencija će biti otvorenog tipa, i dakako, računamo na sudjelovanje svih onih nastavnika i istraživača koji su tijekom proteklih godina pokazali svoju odanost, kako temama koje su razmatrane, tako i samoj instituciji.

Svim dragim sudionicima želimo plodan i uspješan rad!

 

Uz srdačne pozdrave,

U Subotici, 6. ožujka 2017.

 

Predsjedavajući konferencije:

Prof. dr. sc. Josip Lepeš

v. d. dekana Fakulteta

 

PROGRAM RADA MEĐUNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCIJE

„IZAZOVI SUVREMENE NASTAVE”

 

 

Metodička konferencija

19. listopad 2017. (četvrtak)

09.00 - 09.30 Registracija sudionika konferencije (Metodička konferencija)

09.45 - 10.00 Svečano otvaranje

10.00 - 10.30 Plenarno predavanje prof. dr. sc. Nataša Branković

10.30 - 13.30 Predavanja u sekcijama

13.30 - 14.30 Ručak

14.30 - 18.30 Predavanja u sekcijama

19.00 - Večera

 

IKT konferencija

19. listopad 2017. (četvrtak)

14.30 - 15.00 Registracija sudionika konferencije (IKT konferencija)

15.00 - 15.15 Svečano otvaranje

15.15 - 15.45 Plenarno predavanje prof. dr. sc. Vilmos Vass

15.45 - 18.45 Predavanja u sekcijama

19.30 - Večera

 

20. listopad 2017. (petak)

09.30 - 13.30 Predavanja u sekcijama (IKT konferencija)

13.30 - 14.30 Ručak

 

Interdisciplinarna konferencija

20. listopad 2017. (petak)

09.00 - 09.30 Registracija sudionika konferencije (Interdisciplinarna konf.)

09.45 - 10.00 Svečano otvaranje

10.00 - 10.30 Plenarno predavanje prof. dr. sc. Milan Matijević

10.30 - 13.30 Predavanja u sekcijama

13.30 - 14.30 Ručak

14.30 - 18.30 Predavanja u sekcijama

19.00 - Večera

 

21. oktobar 2017. (subota)

10.00 - kulturni program

 

PRIJAVA SUDIONIKA KONFERENCIJE:

Prijava sudionika konferencije vrši se ispunjavanjem elektronskog prijavnog lista uz slanje naslova rada, sažetka (ne duljeg od 500 karaktera), i ključnih riječi (do 5 riječi) na jednom od jezika konferencije (srpski, hrvatski i mađarski) i na engleskom jeziku. Nakon ispunjavanja i slanja elektronske prijave, sudionik će dobiti automatsku potvrdu (povratnu informaciju) o prispjeloj prijavi.

Prilikom prijavljivanja, sudionik treba naznačiti, već sukladno odabranoj temi, u kojoj sekciji želi sudjelovati, a ako to iz nekog razloga ne učini, organizatori konferencije zadržavaju pravo da ga uvrste u odgovarajuću sekciju.

PRIJAVA

KOTIZACIJA:

Iznos kotizacije za sudionike konferencije: 50 eura (ili dinarska protuvrijednost); Ovaj iznos potrebno je uplatiti do 01. 07. 2017.

Troškovi financijske transakcije padaju na teret uplatioca.

 

ROKOVI:

PRIJAVE: do 1. svibnja 2017.

ROK ZA PREDAJU RADOVA: 15. lipanj 2017.

 

RADOVE TREBA SLATI UZ PRIDRŽAVANJE SLIJEDEĆIH TEHNIČKIH PRAVILA:

Pravila

 

Rad dostavljen mimo tehničkih uputa, bit će vraćen autoru na doradu.

U Zborniku će biti objavljeni samo radovi onih autora, koji budu održali predavanje i izvršili uplatu kotizacije.

 

OBJAVLJIVANJE RADOVA I SAŽETAKA:

Konferencija će izdati objedinjenu knjižicu sažetaka (CIP, ISBN broj) u tiskanom obliku. Pristigli radovi će se, pak, (nakon recenziranja) objaviti u PDF-formatu, na sajtu fakulteta, uz ispunjavanje svih bibliometrijskih uvjeta (CIP, ISBN, UDK-broj) kako bi svaki sudionik mogao taj rad uvrstiti u svoju znanstvenu produkciju.

 

SMJEŠTAJ SUDIONIKA:

Organizatori konferencije će pomoći sudionicima u nalaženju odgovarajućeg smještaja (Hotel) u Subotici, a svim sudionicima konferencije osigurat će dva ručka i jednu večeru. Konferencija će se održati u zgradi Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, (tzv. Žuta kuća), Strossmayerova br. 11.

 

INFORMACIJE I PITANJA:

Osim informacija objavljenih na sajtu fakulteta www.magister.uns.ac.rs/conf, u svezi bilo kog pitanja, vezanog za sudjelovanje na našoj konferenciji, možete se obratiti direktno, i organizatorima na mttk.konf@gmail.com

Tel: +381 24 624 444

Slični fajlovi
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa kako bi funkcionalnost društvenih mreža funkcionisala, kao i za analizu prometa na web-lokaciji. Pročitajte više na tasteru "Prikaži detalje".
Sajt koristi kolačiće za personalizaciju sadržaja i oglasa na sajtu.