Fenntartható örökség

Létrehozva: 2021.04.22. 12:56
Módosítva: 2022.09.23. 10:07

 

Az Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kara a szabadkai tanítóképzé fennállásának 150 éves évfordulója alkalmából nemzetközi konferenciát szervez
Fenntartható örökség
címmel.

Időpontja: 2021. november 4–6.

Helyszíne: Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Strossmayer utca 11., Szerbia.

A Kar 15 éves fennállása folyamán évente szervezett nemzetközi konferenciáin hagyományosan három szűkebb témakörbe csoportosította a résztvevők munkáját (interdiszciplináris, módszertani, IKT használata az oktatásban). Az idei évi konferencia is tagolt lesz, de egységes tematikájú, melynek keretében alkalom adódik különböző szempontok szerint elemezni, vizsgálni a fenntartható örökség témáját:

Az örökség fogalma az elmúlt évtizedekben uralkodó szerepet kapott a tudományos diskurzusokban, interdiszciplináris kutatási területté vált. Összetett kategóriaként számos kontextusban jelentkezik, de egységes meghatározásának alapját az UNESCO által a világ kulturális és természeti örökségének védelméről 1972-ben elfogadott konvenció szövege jelentheti, amely részletezi a kulturális és természeti örökség fogalmát, valamint kitér az értékek népszerűsítésére, különös tekintettel a nevelési és tájékoztatási programokra.

Az örökségvédelem fontos állomásaként tekinthetjük a 2003-ban az UNESCO által elfogadott egyezményt, amely az anyagi kulturális és a természeti örökség mellett a szellemi kulturális örökség védelmét is szabályozza. Eszerint szellemi kulturális örökség minden „…olyan szokás, ábrázolás, kifejezési forma, tudás, készség – valamint az ezekkel összefüggő eszköz, tárgy, műalkotás és kulturális színhely –, amelyet közösségek, csoportok, esetenként egyének kulturális örökségük részeként elismernek. Ez a nemzedékről nemzedékre hagyományozódó szellemi kulturális örökség – amelyet a közösségek, csoportok a környezetükre, a természettel való kapcsolatukra és a történelmükre adott válaszként állandóan újrateremtenek – az identitás és a folytonosság érzését nyújtja számukra, ily módon segítve elő a kulturális sokszínűség és emberi kreativitás tiszteletét.”

Idei konferenciánk több tudományág szempontjából szeretné megközelíteni a fenntartható örökség fogalmát. A konferencia-előadások tekintetében az anyagi és szellemi kulturális, illetve természeti örökség példáit érintve, elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy a fenti örökségekhez kapcsolódó tudás használata (újrahasznosítása) miként segítheti elő az ökológiai, társadalmi és gazdasági fenntarthatóságot.

A konferenciára a következő tudományterületek kutatásait, esettanulmányait, valamint jó gyakorlatait bemutató előadásokat várjuk:

– Pedagógiai örökségünk, különös tekintettel a tanítóképzés történetére.
– A kulturális örökség újrahasznosítása. Hagyományos tudás, fenntartható életmód.
– Világörökség; szellemi és anyagi kulturális, illetve természeti örökség regiszterei, nemzeti és helyi értéktárai; bemutatásuk az IKT eszközeivel.
– A fenntartható örökség bemutatása a fenntartható fejlődés, a gazdaság, a hagyomány, a hagyományos tudás, az emlékezet, a kulturális sokszínűség, az identitás, a pedagógia és a turizmus aspektusából.
– A fenntartható kulturális örökség megközelítése néprajzi, művelődéstörténeti, nyelvészeti, szociológiai szempontból.
– A természettudományok örökségfelfogása, különös tekintettel a természetvédelemre, a fenntartható gazdálkodásra, a hagyományos ökológiai tudásra.
– Örökségpedagógia, illetve az újrahasznosítás pedagógiája, avagy az örökség szerepe a pedagógiában és az egyes szakmódszertanokban.
– Múzeumpedagógia, illetve az értékek megismertetésének pedagógiai módszerei a nem formális és informális tanulási környezetben.
– Örökség és újrahasznosítás mint értelmezési kísérlet a művészetek területén, mediális szempontok (irodalom, képzőművészet, animáció, média design, zene).
– A kulturális örökség digitális megőrzése és átörökítése IKT eszközökkel. A fenntartható örökség és az IKT eszközök kapcsolatának jelentősége.

A fentiek mellett más témát feldolgozó előadásokat is szívesen várunk!

Kiadványok:

A szervezők a konferencia előadásainak összefoglalóit rezümékötetben teszik közzé angol nyelven, továbbá a beküldött teljes dolgozatokat e-book formájában tervezik publikálni. A kiadványokat a résztvevők a konferencián kapják kézhez.

A munkák nyelvhelyességéért, eredetiségéért és a szövegstílusért a szerzők vállalnak felelősséget (ezért kérjük a munkák lektoráltatását). Minden munkát két szakrecenzens fog elbírálni, amely bírálatokról a szerzőket értesítjük.

REGISZTRÁCIÓ
SZERZŐI UTASÍTÁSOK

Részvételi díj:

A konferencia részvételi díja 60 euró (vagy annak dinár ellenértéke), amely magába foglalja a konferenciaanyag (rezümékötet, e-könyv) költségeit. Befizetéskor a banki kezelési költség a befizetőt terheli (60 euró + kezelési költség).

 

Határidők:

A résztvevők jelentkezését 2021. július 15-ig várjuk a jelentkezési lap kitöltésével.

Értesítés a munka témájának elfogadásáról: 2021 július 30.

A teljes munka leadásának határideje: 2021. augusztus 30.

A konferencia díjának befizetése: 2021. augusztus 30.

Recenzensi vélemény: 2021. szeptember 20.

A munkák esetleges korrekciója: 2021. október 10.

 

 

Információ az conf@magister.uns.ac.rs e-mail  címen kérhető.

Címkék
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.