Évkönyv 2022

Date: 2023. 04. 27.
tanulmánygyűjtemény = зборник радова
Category 02. Évkönyv (journal)
Authors BENE Annamária, BÓKAY Antal, DAMLJANOVIĆ V. Nataša, ĐELATOVIĆ Sonja, DOMBI Edina, DUDOK Fanni, GASPARICSNÉ KOVÁCS Erzsébet, KÁROLY Adrienn, KLEIN Ágnes, KOVÁCS Elvira, KOVÁCS-BERTA Renáta, LEHOCKI-SAMARDŽIĆ Ana, MANOJLOVIĆ Helena, MARIĆ Slađana, MÁRKUS Éva, NJARI Denis, PÉICS Hajnalka, PINTÉR KREKIĆ Valéria, ROŽNJIK Andrea, SZALAY István
Editors HORÁK Rita, SAMU János Vilmos
Number of pages 248 p.
ISSN 2217-8198
Year of publication 2022
Note 2022, Vol 17, Num 1
Document archives
Description

doiFilÉvkönyv 2022

1.

Bókay Antal
Paradigmák az irodalomban és az irodalomtudományban
= A Paradigm Shift Between Construction and Deconstruction
= Paradigme u književnosti i književnim studijama

Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 8–20
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.1 
Detailed

2.

Nataša V. Damljanović
Adultery in the Novels Lady Chatterley’s Lover and A Room with a View
= Házasságtörés a Lady Chatterley szeretője és a Szoba kilátással című regényekben
= Прељуба у романима Љубавник Лејди Четерли и Соба са погледом


Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 22–31
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.2 
Detailed

3.

Károly Adrienn
Érzékterületek egybemosódása — kép és textus viszonya 1. A klasszikus retorika két nyelvi alakzata: a hüpotüposzisz és az ekphraszisz
= Blurring of the Senses – The Relationship Between Image and Text 1. Two Figures of Speech from Classical Rhetorics: Hypotyposis and Ekphrasis
= Стапање чулних области – однос слике и текста 1. Два језичка облика класичне реторике: хипотипоза и екфраза

Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 32–44
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.3 
Detailed

4.

Kovács Elvira, Manojlovic Helena, Pintér Krekic Valéria
A hallgatói kollaboratív problémamegoldás és a szabaduló szoba kapcsolata
= The Relationship Between Students’ Collaborative Problem Solving And The Escape Room
= Veza između kolaborativnog rešavanja problema studenata i sobe bekstva

Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 46–61
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.4 
Detailed

5.

Renáta Kovács-Berta, Fanni Dudok, Edina Dombi
Study of Perceived Stress and Pandemic Effects Among University Students
= Az észlelt stressz és a pandémia okozta hatások vizsgálata egyetemisták körében
= Proučavanje percepcijskog stresa i efekata uzrokovanih pandemijom kod studenata

Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 62–79
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.5
Detailed

6.

Denis Njari, Tamara Mazur
„Nešto je govorio mađarski.” Obračun novih vlasti sa „slugama okupatora” nakon Drugog svjetskog rata. Studija slučaja Antala Dijošija
= “Beszélt valamit magyarul.” Az új hatalom és a „megszállók szolgái” összecsapása a második világháború után. Diosi Antal esettanulmánya
= „He Was Saying Something in Hungarian.” A Clash Between The New Authorities And The „Servants Of The Occupiers” After The Second World War. Case Study Of Antal Diosi

Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 80–91
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.6
Detailed

7.

Agnes Klein, Éva Márkus
Mundarten der Vergangenheit? Deutsche Dialekte in Ungarn
= A múlt nyelvjárásai? Német nyelvjárások Magyarországon
= Dialect Of The Past? German Dialects In Hungary

Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 92–107
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.7
Detailed

8.

Ana Lehocki-Samardžić, Sonja Đelatović
A horvát és a magyar infinitívusz sajátosságainak kontrasztív leírása
= A Comparative Description Of Features Of The Infinitive In Croatian and Hungarian Language
= Kontrastivni opis osobitosti infinitiva u hrvatskome i mađarskome jeziku

Évkönyv, 2022, vol 17, num1,  p. 108–123
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.8
Detailed

9.

Bene Annamária
A nonakkuzativitási csapda hipotézisének ellenőrzése: előzetes kutatás a mediális igék elsajátításának folyamatáról
= The Unaccusative Trap Hypothesis – a Preliminary Study on Acquisition of Unaccusatives
= Uvodno istraživanje uloge neakuzativnosti u učenju mađarskog kao stranog jezika

Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 124–135
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.9
Detailed

10.

Slađana Marić
Multilingual Translation of the Children’s Opera “Imola”
= Az Imola című gyermekopera többnyelvű fordítása
= Višejezično prevođenje dečije opere “Imola” 

Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 136–158
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.10
Detailed

11.

Péics Hajnalka, Rožnjik Andrea
Detki József, a Szabadkai Építőmérnöki Kar matematikaoktatásának meghatározó alakja
= József Detki – Key Figure In The Education Of Mathematics At The Civil Engineering Subotica
= Jožef Detki – ključna figura u oblikovanju nastave iz matematike na Građevinskom fakultetu Subotica

Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 160–180
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.11
Detailed

12.

Szalay István
A valós számok halmazának rendezett algebrai testté bővítése

Évkönyv, 2022, vol 17, num1, p. 182–201
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.12
Detailed

13.

Gasparicsné Kovács Erzsébet
A környezetre vonatkozó ismeretek bővítésének lehetőségei a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításának alapozó szakaszában
= Opportunities To Expand Knowledge About The Environment In The Foundation Phase Of Teaching The Subject Of Hungarian Language And Literature
= Mogućnosti proširenja znanja o životnoj sredini na početku nastave mađarskog jezika i književnosti

Évkönyv, 2022, vol 17, num 1, p. 202–212
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2022.13
Detailed

 

This site uses cookies to personalize content and ads, to enable social media features and to analyze website traffic. You can read more about the "Show details" button.
This site uses cookies to personalize content and ads on the site.