Évkönyv 2021

Date: 2022. 03. 23.
tanulmánygyűjtemény = зборник радова
Category 02. Évkönyv (journal)
Authors AWUOR Emily, BARCSI Tamás, BOZÓKI Zoltán, DAMLJANOVIĆ Nataša, DIÓSI Szabolcs, DRAGUN Dragica, FEHÉR Viktor, GRABOVAC Beáta, HALBRITTER András Albert, HUSZÁR Helga, KALMÁR Laura, KALMÁR Laura, KLEIN Ágnes, KOVÁCS Elvira, KOVÁCS Cintia, MAJOR Lenke, NÁMESZTOVSZKI Zsolt, NÉMETH Ferenc, PINTÉR KREKIĆ Valéria, POVAZAI-SEKULIĆ Leonóra, RAFFAI Judit, SÁRINGER János, SZVERLE Szandra, TANCZ Tünde, VUKOV RAFFAI Éva
Editors HORÁK Rita, SAMU János Vilmos
Number of pages 248
ISSN 2217-8198
Year of publication 2021
Note 2021, Vol 16, Num 1
Document archives
Description

doiFilÉvkönyv 2021

1.

Szabolcs Diósi, Tamás Barcsi
The Legacy of Disciplinary Society — How Relevant is Foucault’s Theory Today?
= A fegyelmező társadalom öröksége – érvényes-e még Foucault felügyelet-elmélete?
= Nasleđe disciplinskog društva – da li je јоš uvek važeca Foucault-ova teorija nadzora?

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 10–33
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.1 
2.

Nataša Damljanović
Ljubav u senci životnog sna Tomasa Satpena posmatrana kroz prizmu Bildungsromana
= Szerelem Thomas Satpen életálmának árnyékában az oktató regény prizmáján keresztül nézve
= Love in the shadow of Tomas Satpen’s grand design seen through the prism of the Bildungsroman

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 34–45
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.2


3.

Klein Ágnes, Tancz Tünde
Mielőtt megszólalunk — a gyermeknyelv elsajátításának társas kerete
= Before we learn to speak – the social framework of language acquisition
= Pre nego što progovorimo – društveni okvir za učenje dečijeg jezika

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 46–58
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.3

4.

Dragica Dragun
Researching Texts on Developmental Disabilities in Children’s Literature and Their Application in Practice
= Fejlődési visszamaradásról szóló gyermekirodalmi szövegek tanulmányozása, és az eredmények gyakorlati alkalmazása
= Proučavanje tekstova dečije književnosti o zaostajanju u razvoju i praktična primena rezultata

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 60–81
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.4

5.

Leonora Povazai-Sekulić
Efekat muzikoterapije kao sredstva za ublažavanje Alchajmerove bolesti
= A zeneterápia hatása az Alzheimer-kór enyhítésében
= Effects of music therapy in soothing the symptoms of Alzheimer’s disease

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 82–94
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.5
6.

Laura Kalmár
Ekologija u projektnoj nastavi
= Ökológia a projektoktatásban
= Ecology in project teaching

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 96–107
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.6
7.

Halbritter András Albert
Az iskolakertek helyzete Magyarországon
= School gardens in Hungary
= Stanje školskih vrtova u Mađarskoj

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 108–121
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.7

8.

Grabovac Beáta, Námesztovszki Zsolt, Kalmár Laura, Kovács, Cintia
Tanulás, motiváció és halogatás az online térben
= Learning, motivation and procrastination in the online space
= Učenje, motivacija i prokrastinacija u onlajn prostoru

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 122–131
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.8
9.

Kovács Elvira, Major Lenke, Pintér Krekić Valéria
A tanulásszervezési módok alkalmazása a matematika tanításában
= Application of learning organization methods in teaching mathematics
= Примена образовних модела рада у настави математике

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 132–150
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.9

10.

Szandra Szverle
Causes of Early School Leaving — Literature Review Between Different Disciplines
= Az idő előtti iskolaelhagyás okai
= Uzroci ranog napuštanja školovanja

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 152–171
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.10

11.

János Sáringer
Mosaics from the Hungarian-Soviet and Hungarian-Russian Diplomatic Relations Between 1990 and 1992
= Mozaikok a magyar–szovjet és a magyar–orosz diplomáciai kapcsolatokból az 1990–1992 közötti időszakban
= Mozaici iz mađarsko-sovjetskih i mađarsko-ruskih diplomatskih odnosa u periodu 1990–1992.

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 174–189
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.11

12.

Németh Ferenc, Vukov Raffai Éva, Raffai Judit, Fehér Viktor
Székelykeve néprajzi, nyelvészeti és művelődéstörténeti kutatásának áttekintése
= Overview of research on the ethnography, linguistics and cultural history of Székelykeve
= Eтнографско–културно-антрополошки, лингвистички и културноисторијски преглед Cкореновца

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1, p. 190–206
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.12

13.

Emily Awuor, Helga Huszár, Zoltán Bozóki
Measurement of Ammonia Isotopes (14NH3 and 15NH3) Using Photoacoustic Method
= Az ammónia izotóp (14NH3 and 15NH3 ) mérése fotoakusztikus módszerrel
= Merenje izotopa amonijaka (14NH3 and 15NH3 ) fotoakustičnom metodom

Évkönyv, 2021, vol 16, num 1,p. 208–220
https://doi.org/10.18485/uns_evkonyv.2021.13
This site uses cookies to personalize content and ads, to enable social media features and to analyze website traffic. You can read more about the "Show details" button.
This site uses cookies to personalize content and ads on the site.