Erasmus+ - ODLAZNA MOBILNOST STUDENATA UNIVERZITETA U NOVOM SADU PREMA PREMA DRŽAVAMA ČLANICAMA EU I TREĆIM ZEMLjAMA PRIDRUŽENIM PROGRAMU ERAZMUS+ KA131

Létrehozva: 2022.09.20. 08:51

Univerzitet u Novom Sadu raspisuje jedinstveni Javni poziv za prijavu studenata za Erazmus+ odlaznu mobilnost sa Univerziteta u Novom Sadu prema visokoškolskim ustanovama iz država članica EU i trećih zemalja pridruženih Programu (ranije poznate kao programske zemlje - članice EU, Severna Makedonija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Turska).

PRIJAVLjIVANjE:

TRAJANjE JAVNOG POZIVA (KONKURSA): 19. septembar 2022. – 12. oktobar 2022. godine

ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA: sreda, 12. oktobar 2022. godine do 23.59 časova

 

REALIZACIJA:

VRSTA STUDENTSKE MOBILNOSTI: mobilnosti radi studiranja (jedan semestar)

REALIZACIJA STUDENTSKE MOBILNOSTI: letnji semestar akademske 2022/2023. godine

 

PROCES PRIJAVLjIVANjA

  • Pročitati opšte informacije Javnog poziva i upoznati se sa dokumentacijom potrebnom za prijavu
  • Izabrati isključivo matični fakultet/institut (članicu UNS-a) na kojem kandidat studira
  • Utvrditi kvalifikovanost za prijavljivanje na odabranom Erazmus+ partneru (kategorija, oblast, nivo)
  • Proveriti da li uz redovnu prijavnu dokumentaciju postoje posebni zahtevi Erazmus+ partnera
  • Pročitati Pravilnik UNS-a i upoznati se sa kriterijumima za bodovanje i rangiranje
  • Pripremiti kompletnu dokumentaciju i dostaviti prijavu Erazmus+ koordinatoru članice UNS-a

KOME SE ŠALjE PRIJAVA: koordinatoru na nivou fakulteta naznačenom u konkursu

Prijava (precizno imenovana dokumenta u pdf-u) šalje se Erazmus+ administrativnom koordinatoru članice UNS-a na kojem kandidat studira (podatak se nalazi u dokumentu odgovarajućeg fakulteta).

Prijava se sastoji od obavezne i opcione dokumentacije, naznačene u spisku za kategoriju: studenti. Dodatna dokumentacija, ukoliko je određeni partner zahteva, čini obavezni deo prijave.

Kandidat se može prijaviti na maksimalno dve ponuđene Erazmus+ destinacije u okviru članice UNS-a, u kom slučaju dostavlja dve potpune i odvojene prijave. U slučaju dostavljanja dve prijave, u oba prijavna formulara kandidat navodi prvi i drugi izbor Erazmus+ partnera, tj. prioritet koji daje jednoj od destinacija. Kandidat može biti odabran za stipendiju samo za jednu od dve dostavljene prijave.

VAŽNA NAPOMENA: Konačnu odluku o Erazmus+ stipendistima donosi Erazmus+ komisija Univerziteta u Novom Sadu nakon prethodne saglasnosti dobijene od strane partnerske institucije.

Svim kandidatima se skreće pažnja da neblagovremene, nepotpune i nedozvoljene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Planirana realizacija Erazmus+ KA131 mobilnosti: DRUGI SEMESTAR 2022/2023.

Sve mobilnosti se moraju završiti u sklopu trajanja KA131 projekta mobilnosti (oktobar 2023. godine)

 

PREDVIĐENO TRAJANjE MOBILNOSTI:

Trajanje mobilnosti STUDENATA treba da je u skladu sa ugovorom o učenju.

Očekivano trajanje studentske mobilnosti je u proseku oko 5 meseci za studije (jedan semestar).

Napomena:

Koordinatori na nivou članice UNS-a mogu biti konsultovani u vezi sa očekivanim trajanjem mobilnosti na ponuđenim Erazmus+ destinacijama.

 

PRAVILNIK o učešću UNS-a u Erazmus+ projektima mobilnosti (bodovanje i rangiranje)

Pravilnik o učešću Univerziteta u Novom Sadu u Erazmus+ projektima mobilnosti

PRAVILNIK UNS-a koji reguliše akademsko priznavanje perioda mobilnosti

Studenti koji se prijavljuju na mobilnost treba da obazbede minimalni broj ESPB prilikom izrade ugovora o učenju da bi bili kvalifikovani za prijavljivanje za Erazmus+ mobilnost.

Pravilnik o mobilnosti studenata i akademskom priznavanju perioda mobilnosti

 

IZNOSI ERAZMUS+ KA131 MESEČNIH STIPENDIJA PO ZEMLjAMA

STUDENTI

 

Zemlja primalac

Iznos po mesecu (EUR)

GRUPA 1
Programske zemlje sa višim troškovima života

Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška

600

GRUPA 2
Programske zemlje sa srednjim troškovima života

Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugalija

540

GRUPA 3
Programske zemlje sa nižim troškovima života

Bugarska, Hrvatska, Češka, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonja, Turska

540

 

DODATAK ZA ODABRANE STUDENTE UNS-a KOJI SU U PRIJAVI NA KONKURS POSEBNO DOKUMENTOVALI STATUS STUDENTA SA SMANjENIM MOGUĆNOSTIMA (PRIPRADNOST CILjNOJ GRUPI ZA INKLUZIJU): 250 EVRA MESEČNO

 

ZDRAVSTVENO OSIGURANjE

Trošak obaveznog zdravstvenog osiguranja u toku trajanja mobilnosti nije pokriven stipendijom u okviru programa Erazmus+ KA131. Odabrani kandidati su u obavezi da sami obezbede adekvatno međunarodno putničko zdravstveno osiguranje u osiguravajućem društvu po sopstvenom izboru.
 

MOGUĆNOST APLICIRANjA ZA DODATAK ZA STUDENTE SA SMANjENIM MOGUĆNOSTIMA (CILjNIM GRUPAMA ZA INKLUZIJU)

Studenti koji budu odabrani za projekte mobilnosti u oblasti visokog obrazovanja između programskih zemalja (KA131), mogu da ostvare pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku u iznosu od 250 evra mesečno ukoliko pripadaju određenoj ciljnoj grupi za inkluziju, a kao dokaz navedene kategorije student je dužan da UZ SAMU POTPISANU IZJAVU dostavi DOKUMENTE precizirane u sledećoj izjavi (u zavisnosti od navedene ciljne grupe):

Izjava o pripadnosti ciljnim grupama za inkluziju

Studenti koji pripadaju grupi ljudi na ugroženoj društveno-ekonomskoj poziciji mogu da ostvare dodatna sredstva ukoliko ispunjavaju sledeći kriterijum:

  • Da ukupni mesečni prihodi u celom domaćinstvu na prelaze iznos od jedne prosečne neto zarade (plate) – 64.286,83 dinara.

*Iznos je utvrđen na osnovu prosečne neto zarade za period januar – jun 2021. godine, u iznosu od 64.286,83 dinara, objavljen na sajtu Republičkog zavoda za statistiku. Biće primenjivan tokom celog trajanja projekata koji su odobreni 2021. godine za potrebe procene kategorije studenata sa smanjenim mogućnostima koji učestvuju u aktivnostima Erazmus+ mobilnosti i fiksiran do isteka projektnih aktivnosti (generacija 2021-2023 KA131 projekta)

Ukoliko postoji sumnja na pokušaj manipulacije utvrđivanja nepovoljnog položaja studenta, Univerzitet u Novom Sadu može tražiti dodatnu dokumentaciju i sprovesti proveru sa nadležnim organima. Ukoliko je nakon provere dokumentacije utvrđena netačnost ili neistinitost dostavljenih informacija, Univerzitet u Novom Sadu i Fondacija Tempus zadržavaju pravo da zahtevaju povraćaj sredstava dodeljenih studentu.

 

ONLAJN JEZIČKA PODRŠKA (Online Linguistic support - OLS) – EU Academy

Onlajn jezička podrška (OLS), koja od 1. jula 2022. godine postoji pod nazivom EU Academy, je portal za testiranje jezičkih sposobnosti odabranih studenata za Erazmus+ mobilnost u svrhu studiranja ili stručne prakse na partnerskim univerzitetima iz programskih zemalja i za pohađanje kursa jezika tokom perioda mobilnosti. Onlajn jezička podrška se primenjuje samo na mobilnosti za koje je glavni nastavni ili radni jezik trenutno dostupan na platformi. Ukoliko se mobilnost odvija na maternjem jeziku kandidata, kandidati nisu u obavezi da se testiraju niti da pohađaju kurs maternjeg jezika kao izvorni govornici. Međutim, izvorni govornici će raditi testiranje i pohađati kurs za neki drugi strani jezik, npr. engleski jezik. Kontakt za onlajn jezičku podršku je Kancelarija za međunarodnu saradnju Rektorata koja će kandidatima poslati imejl sa uputstvom za testiranje jezičkih sposobnosti i za kurs jezika. Odabrani studenti će obaveštenje dobiti pre odlaska na mobilnost a obavezan je samo test pre mobilnosti koji mora da se uradi najkasnije do početka mobilnosti. Detaljnije informacije se nalaze na samoj platformi.

***

Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom, obratiti se odgovarajućem Erazmus+ administrativnom koordinatoru na nivou Članice UNS-a (podaci se nalaze u sekciji svakog od uključenih fakulteta/instituta).

Erazmus+ administrativni koordinator na nivou članice UNS-a zadužen je u toku konkursa za:

- prikupljanje i obradu prijava za Erazmus+ mobilnost na nivou članice UNS-a

- komunikaciju sa zainteresovanim kandidatima na nivou članice UNS-a

- sprovođenje dela Javnog poziva koji je u nadležnosti članice UNS-a

- komunikaciju sa Erazmus+ partnerima iz programskih zemalja (navedenim partnerima)

- dostavljanje rang-lista sa bodovanim kandidatima, uz propratnu dokumentaciju, Univerzitetu

 

ERAZMUS+ KA131 PARTNERI PO ČLANICI UNS-A  (KANDIDATI BIRAJU ČLANICU UNS-A NA KOJOJ STUDIRAJU):

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA

AKADEMIJA UMETNOSTI

FILOZOFSKI FAKULTET

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

POLjOPRIVREDNI FAKULTET

TEHNOLOŠKI FAKULTET

EKONOMSKI FAKULTET

FAKULTET SPORTA I FIZIČKOG VASPITANjA

MEDICINSKI FAKULTET

PEDAGOŠKI FAKULTET U SOMBORU

Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.