AZ ÚJ NEMZEDÉKEK ÉRTÉKRENDJE

Létrehozva: 2020.04.01. 18:34 Módosítva: 2022.09.23. 10:07

FELHÍVÁS


AZ ÚJVIDÉKI EGYETEM SZABADKAI MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJÁRA

 

A konferencia időpontja: 2020. október 15-17.


A konferencia helyszíne: A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épülete, Szabadka, Strossmayer u. 11.

Az elmúlt több mint tíz évben az oktatási tevékenység állandó minőségnövelése mellett a Kar folyamatosan a didaktikai-módszertani tudományok újra- és átgondolásán fáradozott. Ennek nyomán jött létre a nemzetközi tudományos konferenciák három sorozata:

  • a nemzetközi interdiszciplináris tudományos konferencia
  • ​a nemzetközi módszertani konferencia és
  • a nemzetközi tudományos konferencia az IKT használatáról az oktatásban

Idén az a szándékunk, hogy egy egységes konferenciát szervezzünk, amelynek keretében különböző aspektusokból járnánk körül az alábbi témát:

 

AZ ÚJ NEMZEDÉKEK ÉRTÉKRENDJE

Az axiológia, mint filozófiai tudományág azokat az értékeket vizsgálja és teszi tudományos kutatás tárgyává, amelyek a létező dolgok értékelésében nem saját magukból indulnak ki, hanem rajtuk kívülálló elvekből, melyekkel összhangban történik az értékelés, s az axiológia ezzel voltaképpen nemcsak etikai, hanem logikai, kognitív-elméleti és léttani megfigyelést igényel.A értékekről és értékrendszerről szólva, olyan kategóriákról beszélünk, melyeket becsülünk, ilyen például, a szeretet, a béke, a barátság, az egészség s végezetül maga az élet. Értékrendszerünktől függnek céljaink is, amelyeket még műveltségi és lelki fejlődésünk is befolyásol. Janek Musek álláspontja, hogy az értékek az alábbi hierarchikus ranglétra szerint strukturálódnak: belsők (szellemi növekedés), erkölcsiek (a felelősség felvállalása) és hedonisztikusak (amely az élvezetekhez kapcsolódnak).A mind kifejezettebben megmutatkozó nemzedékközötti űr nyomán, még a múlt század hetvenes éveiben Délkelet-Európában számos kutatást végeztek, amelyek során nagy eltérések mutatkoztak az értékorientációban. A kutatások szerint, e térségben a hangyományos, tartósított értékorientációk domináltak, amelyek mindenek előtt a tradicionalizmusban, az autoritásban és a holisztikában mutatkoztak meg, skülön még a kollektivizmus is gazdagította őket. A társadami jelenbe való közvetlen betekités során szembeötlik az értékorientációk mind nagyobb változási dinamikája, valamint az, hogy mindinkább csökken a nemzedékek közötti hézag. Így, az értékorientációk gyors változásai szükségszerűen meghatározott zűrzavart idéznek elő, amelyek a nemzedékek közötti meg(nem)értés halmozásával, a oktatás-nevelés hétköznapjaiban, gyakran váltanak ki tarthatatlan kölcsönhatást.

Ezért, udvariasan felkérjük az otatás és nevelés folyamatának valamennyi résztvevőjét, hogy mindenki a saját látószögéből kísérelje meg kikutatni, s azzal egyben demisztifikálni is az újabb nemzedékek értékorientációjában beállt változásokat és mozgásokat, amelyekkel napontaállunkintenzív kölcsönhatásban, s azzal járuljanak hozzá az új, fiatal nemzedékek jobb megértéséhez, következésképpen pedig az oktató-nevelői tökvések egészének tisztább víziójához is.

A téma átgondolásának három szekció adna teret, amelyek tulajdonképpen az eddigi konferenciasorozat tematikáinak felelnének meg, vagyis általános interdiszciplináris átgondolások, módszertani elmélkedések és megoldások a korszerű IKT-eszközök távlataiból a korszerű oktatás és iskola megvalósításában.

A konferencia nyitott jellegű, és azon oktatók és kutatók részvételére számítunk, akik az elmúlt évek során feldolgozott témáikkal és előadásaikkal kiemelkedő elkötelezettséget mutattak konferenciáink és intézményünk iránt.

Minden kedves résztvevőnek gyümölcsöző és sikeres munkát kívánok!
Szívélyes üdvözlettel,

Prof. dr. Josip Ivanović
dékán
2020.03.30, Szabadka

 

 

 

AZ ÚJ NEMZEDÉKEK ÉRTÉKRENDJE
 CÍMŰ NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA KONFERENCIA PROGRAMJA

 

Nemzetközi tudományos interdiszciplináris konferencia

2020. október 15. (csütörtök)

09.00 – 09.30 Az interdiszciplináris konferencia résztvevőinek regisztrálása

09.45 – 10.00 Ünnepélyes megnyitó

10.00 – 10.45  plenáris előadás

10.45 – 11.00 Kávészünet

11.00 – 13.30  Szekció-előadások

13.30 – 14.30 Ebéd

14.30 – 18.30 Szekció-előadások

18.30 Vacsora

 

2020. október 16. (péntek)

 

Nemzetközi Tudományos Módszertani Konferencia és Nemzetközi tudományos konferencia az IKT használatáról az oktatásban

09.00 – 9.15 Ünnepélyes megnyitó

9.15 – 10.15  Plenáris előadások

10.15 – 10.30 Kávé szünet

10.30 – 13.30  Szekció-előadások (módszertani konf és az IKT az oktatásban konferencia)

13.30 – 14.30 Ebéd

14.30 – 18.30 Szekció-előadások (Módszertani konferencia és IKT az oktatásban konferencia)

18.30  Vacsora

 

2020. október 17. (szombat)

   10.00  Művelődési program

 

A KONFERENCIA RÉSZTVEVŐINEK BEJELENTKEZÉSE

A konferencia résztvevőinek bejelentkezése elektronikus jelentkezési lap útján történik, amelyen a személyes adatokon kívül fel kell tüntetni a munka címét, annak rövid (1000 leütésnél nem hosszabb) rezüméjét és 5 kulcsszavát a konferencia valamelyik nyelvén (szerbül, horvátul, magyarul) és angolul is. 

Bejelentkezéskor a résztvevőnek szükséges feltüntetnie – már választott témájából adódóan –, hogy mely szekcióba jelentkezik, de ha ezt valamilyen oknál fogva elmulasztja, a konferencia szervezői fenntartják a jogot, hogy besorolják a megfelelő szekcióba.

JELENTKEZÉS

KOTIZÁCIÓ (RÉSZVÉTELI DÍJ)

Egy szerző/előadó

60 euró (7200 RSD) + utalási költség

Társzerző(k)  - ha részt vesz(nek) a konf.-on

30 euró/fő + utalási költség

Egy szerző 2 munkával jelentkezik a második munkáért is fizet 50%-ot

30 euró/fő + utalási költség

Előadás nélkül csak vacsora és konf. csomag

30 euró + utalási költség

 

 

A részvételi díj a konferencia résztvevőinek 60 euró (vagy annak dinár ellenértéke). Ezt az összeget a résztvevők 2020. augusztus 1-ig kötelesek befizetni.

Befizetéskor a kezelési költség a befizetőt terheli.

HATÁRIDŐK

JELENTKEZÉS ÉS ABSZTRAKT FELTÖLTÉS: 2020. június 15.
A MUNKÁK LEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2020. július 1.

 

A MUNKÁKAT AZ ALÁBBI FORMÁZÁSI SZABÁLYOK TISZTELETBEN TARTÁSÁVAL FOGADJUK

Az absztraktban és a dolgozatban semmilyen speciális szövegformázás ne legyen (aláhúzás, kurzív, lábjegyzet, végjegyzet, alsó és felső index, matematikai képlet stb.)! A formázással kapcsolatban a következő utasításokat kell figyelembe venni:

Paper width/papírszélesség: A4
Margins/margók: 2,5 cm
Font/betűtipus: Times New Roman 11
Line spacing/sorköz: 1.0

A munkák nyelvhelyességéért és a szövegstílusért a szerzők vállalnak felelősséget (ezért kérjük a munkák lektoráltatását). Minden munkát két szakrecenzens fog elbírálni, amely bírálatokról a szerzőket értsítjük.

Amennyiben a szerzők nem tartják tiszteletben a közölt formázási szabályokat, munkáikat visszajuttatjuk javításra. A tanulmánykötetben csak azon szerzők munkáit közöljük, akik a konferencián megtartják előadásukat és befizetik a részvételi díj összegét.

 

A MUNKÁK ÉS A REZÜMÉK MEGJELENTETÉSE

A konferencia egységes rezümékötetet jelentet meg nyomtatott formában (CIP, ISBN szám). A beérkezett tanulmányokat (recenzeálás után) PDF formátumban jelentetjük meg a Kar honlapján, a könyvkiadási, illetve könyvtárosi feltételek betartásával (CIP, ISBN, ETO/UDC), hogy a résztvevők besorolhassák tudományos produkciójukba.

A sikeres munka érdekében mindenkit kérünk szigorúan tartsa be a megadott határidőket, ellenkező esetben nem áll módunkban a munkákat a kötetekbe illeszteni!

 

KONFERENCIA RÉSZTVEVŐINEK ELHELYEZÉSE

A konferencia szervezői segítenek megfelelő szabadkai szállodai elhelyezést keresni a résztvevőknek, akiknek a konferencia ideje alatt két ebédet és egy vacsorát biztosítanak. A konferencia színhelye a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar épülete, Strossmayer u. 11.

 

TÁJÉKOZTATÁS ÉS A KONFERENCIÁVAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

A Kar honlapján (www.magister.uns.ac.rs/conf) közzétett információk mellett az érdekeltek a konferenciával kapcsolatos bármely kérdésükkel fordulhatnak közvetlenül a szervezőkhöz is mttk.konf@gmail.com, tel.: +381 24 624 444

Címkék
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabjuk a tartalmakat és reklámokat, hogy működjenek a közösségi média funkciók, valamint hogy elemezzük a weboldal forgalmát. Bővebben a "Részletek mutatása" gombra olvashat.
Az oldal sütiket használ, hogy személyre szabja az oldalon megjelenő tartalmat és reklámokat.