Természettudományi és Matematikai Tanszék

Tanszékvezető: prof. dr. Takács Márta

A tanszék tagjai: prof. dr. Czékus Géza, prof. dr. Takács Márta, doc. dr. Mernyák Erzsébet, doc. dr. Horák Rita, doc. dr. Borsos Éva, dr. Námesztovszki Zsolt, doc. dr. Pletl Szilveszter (30%), Zita Dianna, prof. dr. Győri Lukrécia (vendégtanár). Nyugalmazott tanár: prof. dr. Pintér János.

Meghívottként az üléseken részt vesz: doc. dr. Pintér Krekić Valéria.

Kapcsolatok, események, kutatási területek:

  • A tanszék fő feladatának tekinti, hogy a kar tanulói elsajátítsák a természettudományok, a matematika és az informatika alapjait, amelyek a későbbi módszertani jellegű tantárgyaknál lesz szükséges, valamint, hogy megfelelően oktassák ezen tudományterület tantárgyait az általános iskola alsó osztályaiban. Az eltérő előtudással rendelkező tanulók tudásszintjét kiegyenlítjük, valamint az információforrások helyes és rendszeres használatára készítjük fel őket.
  • A tanszék tagjai részt vesznek tudományos projektekben (más tanszékekkel és egyetemi karokkal együttműködve), az akkreditált pedagógus-továbbképzések szervezésében és lebonyolításában, tudományos konferenciák szervezésében, hallgatói műhelyek vezetésében és a különböző szakmai kirándulások megvalósításában.
  • A felsorolt tevékenységek mellett a tanszéket alkotó tanárok részt vesznek a hagyományos és az elektronikus tananyagok biztosításában és elkészítésében, a különböző taneszközök technikai és módszertani ismertetésében, valamint a hivatalokkal együttműködve a kar informatikai infrakstruktúrájának a fejlesztésében és fenntartásában.
Czékus Géza Czékus Géza
Dátum: 2016.10.05. 12:41
Szakterület: biológiatudományok   
Bővebben...
Horák Rita Horák Rita
Dátum: 2016.10.18. 14:53
Szakterület: biológia (növények élettana)
Bővebben...
Kovács Elvira Kovács Elvira
Dátum: 2016.11.07. 10:43
Szakterület: matematika-módszertan
Bővebben...
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre