Természettudományi és Matematikai Tanszék

 

Tanszékvezető: egy. rendkívüli tanár dr. Borsos Éva

 

Korábbi tanszékvezetők: dr. Czékus Géza egy. rendes tanár, dr. Takács Márta egy. rendes tanár

 

A tanszék tagjai: dr. Takács Márta egy. rendes tanár, dr. Horák Rita egy. docens, dr. Namesztovszki Zsolt egy. docens, Zita Diana tanársegéd, Kovács Cintia tanársegéd.

 

Nyugalmazott tanár: dr. Pintér János egy. rendes tanár, dr. Czékus Géza egy. rendes tanár

 

 

  • A tanszék fő feladatának tekinti, hogy a kar tanulói elsajátítsák a természettudományok, a matematika és az informatika alapjait, amelyek a későbbi módszertani jellegű tantárgyaknál lesz szükséges, valamint, hogy megfelelően oktassák ezen tudományterület tantárgyait az általános iskola alsó osztályaiban. Az eltérő előtudással rendelkező tanulók tudásszintjét kiegyenlítjük, valamint az információforrások helyes és rendszeres használatára készítjük fel őket.
  • A tanszék tagjai részt vesznek tudományos projektekben (más tanszékekkel és egyetemi karokkal együttműködve), az akkreditált pedagógus-továbbképzések szervezésében és lebonyolításában, tudományos konferenciák szervezésében, hallgatói műhelyek vezetésében és a különböző szakmai kirándulások megvalósításában.
  • A felsorolt tevékenységek mellett a tanszéket alkotó tanárok részt vesznek a hagyományos és az elektronikus tananyagok biztosításában és elkészítésében, a különböző taneszközök technikai és módszertani ismertetésében, valamint a hivatalokkal együttműködve a kar informatikai infrakstruktúrájának a fejlesztésében és fenntartásában.

 

 

 

 

Kapcsolatok, események, kutatási területek:

 

 

Horák Rita Horák Rita
Dátum: 2016.10.18. 14:53
Szakterület: biológia (növények élettana)
Bővebben...
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre