Téli Egyetem 2019

Létrehozva: 2019.01.14. 11:50 Módosítva: 2019.03.13. 13:59

Január 8-án Dr. Csépe Valéria, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Kognitív Pszichológiai Tanszékének egyetemi tanára, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézetében az általa alapított Fejlődés-pszichofiziológiai Kutatócsoport vezetője, az MTA levelező tagja tartott plenáris előadást Kétnyelvűség és kognitív fejlődés címmel. Őt követően a résztvevők két kurzuson vehettek részt, az egyik a Sajátos nevelési igényű gyerekek az olvasástanulás kezdetén, amelyet Vass Dorottea vezetett, a másik pedig a Nyelvi kísérletek – heurisztikus módszerek az anyanyelvoktatásban, amelynek vezetői Dr. Vukov Raffai Éva és Kulcsár Sarolta voltak.

Január 9-én Besnyi Szabolcs, a budapesti székhelyű Katalizátor Pedagógusképző Központ Bt. ügyvezető igazgatójának/trénerének műhelyén vettek részt a pedagógusok, amelynek során élmény- és játékpedagógiai fogásokat tanulhattak a gyakorlatban.

A nap folytatásában Dr. Grabovác Beáta tartott kurzust Motiváció és érzelmek címmel, valamint Dr. Halasi Szabolcs és Dr. Lepes Josip Motoros kompetenciák fejlesztése mozgásos játékokon keresztül.

Január 10-én Dr. Csapó Benő, egyetemi tanár, az MTA doktora, a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola, az SZTE Oktatáselméleti Kutatócsoport és a MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport vezetője A problémamegoldó gondolkodás mérése és iskolai fejlesztésének lehetőségeiről tartott érdekes előadást.

Őt követte Dr. Pintér Krekić Valéria, Dr. Takács Márta és Kovács Elvira képzése A tanítók és óvodapedagógusok kompetenciájának fejlesztése a matematikai fogalmak kialakításában, továbbá Dr. Námesztovszki Zsolt kurzusa A robotok alkalmazása az oktatásban (óvodától a középiskoláig) címmel.

Január 11-én Vicsek Annamária, a Szerbiai Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium államtitkára a közoktatás aktuális témáit vázolta fel az oktatási rendszer minden szintjét érintve, utána pedig Saláta Ugrai Krisztina, a szabadkai Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola tanítója az e-napló használatát mutatta be a gyakorlatban.

 

A Téli Egyetem záró napjának egyik kurzusát Tóth Alisa vezette A projektmódszer alkalmazási lehetőségei a vizuális nevelésben, míg a másik képzésen, Duális képzésben résztvevő tanárok és szakmunkatársak pedagógiai-pszichológiai szakképzése, Dr. Grabovác Beáta, Dr. Major Lenke és Hugyik Eleonóra adtak elő.

Összes kép

Címkék
Kapcsolódó cikkek
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre