Társadalom- és Humántudományi Tanszék

Tanszékvezetők: dr. Ivanović Josip (2006-tól 2015-ig), dr. Pintér Krekić Valéria (2015 óta)
A tanszék tagjai: Bagány Ágnes, Beke Ottó, Csapó Mónika, dr. Dévavári Zoltán, dr. Grabovac Beáta, dr. Ivanović Josip, Major Lenke, dr. Námesztovszki Zsolt, dr. Németh Ferenc, dr. Pintér Krekić Valéria.
Külső munkatársak: dr. Bertók Rózsa, dr. Démuth Ágnes, dr. Gábrity Molnár Irén, dr. Vučinić Vesna.
Nyugalmazott tanárok: dr. Káich Katalin professor emeritus.

Kapcsolatok, események, kutatási területek:

  • A tanszék együttműködik az Újvidéki Egyetem számos karának tanszékével. Köztársasági, illetve vajdasági projektumokban vesz részt; tudományos tanácskozásokat, doktori képzéseket szervez; vendégtanárok, előadások aktív szereplői az ott dolgozó tanárok. Szoros kapcsolat alakult ki a budapesti ELTE Tanító- és Óvóképző Karával, a Szegedi Tudományegyetemmel (doktori képzés, szegedi vendégtanár, előadás), a Pécsi Tudományegyetemmel (doktori képzés, előadás), az eszéki Pedagógiai Karral (vendégtanár), a zágrábi Tanítóképzővel és nem utolsósorban a belgrádi Tanítóképzővel (doktori képzés, előadás). A tanszék tagjai számos kapcsolatot teremtettek a régióban a tudományos tanácskozások során (plenáris előadókként, résztvevőként).
  • A tanszék tagjai több ízben szerveztek nemzetközi tudományos konferenciát, a Programbizottság tagjai részt vesznek a kiadói, szerkesztési és recenzensi tevékenységben, rendszeresen publikálnak, számos szakdolgozat, illetve diplomamunka mentorai, előadást tartanak jeles történelmi megemlékezésekkor, részt vesznek a tanári továbbképzésen, szakvizsgák lebonyolításában, a hallgatók Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencián való szereplésének előkészítésében és értékelésében, a magyarországi Országos Tudományos Diákköri Konferencián zsűritagok, hozzájárulnak a kar középiskolai népszerűsítésében, néhány tanulmányi kirándulást szerveztek a hallgatók részére. A tanszék tagjai különböző funkciókat töltenek be a Karon és az Újvidéki Egyetemen, és egyéb bizottságok munkájában is szerepet vállalnak. Jelentős mértékben hozzájárultak a kar minőség-ellenőrzési és akkreditációs anyagának összeállításához, illetve az új szak beindításához. A tanszék keretében négy műhely működik.
  • A tanszék oktatói a humán és társadalmi tudományokon belül pedagógiai, pszichológiai, gyógypedagógiai, szociológiai, filozófiai, történelmi és interdiszciplináris tudományokkal foglalkoznak. A kar alaptevékenysége a humán és társadalmi tudományok, így a kari nemzetközi tudományos konferenciák többsége a pedagógiai-didaktikai kutatási területet öleli fel, ahol oktatóink rendszeresen részt vesznek kutatásaikkal. A tanszék a Pedagógiai Tanszékkel karöltve köztársasági projekten dolgozik, melynek címe: Szerbia oktatási rendszerének minősége az európai távlatok függvényében (SzORMETF, 179010. számú projektum – Kvalitet obrazovnog sistema Srbije u evropskoj perspektivi [KOSSEP] br. 179010), valamint egy vajdasági projekten a zombori Pedagógiai Karral, amelynek címe: Integrált oktatás és a tanítók szakmai továbbképzése (Povezivanje nastavnih predmeta i stručno usavršavanje učitelja, br. 114-451-2097/2011). Az oktatók számos nemzetközi tudományos tanácskozáson vesznek részt, tiszteletdíjas oktatóként vagy vendégtanárként más egyetemeken és intézményekben is előadnak. Külső munkatársaink és emeritus professorunk sikeres tevékenysége sokban hozzájárul a tanszék oktatói és tudományos munkájának magas színvonalához.
Bagány Ágnes Bagány Ágnes
Dátum: 2016.11.04. 11:49
Szakterület: pedagógia, fejlesztőpedagógia, hátrányos helyzet pedagógiája
Bővebben...
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre