Szeptemberi pótfelvételi időszak

Létrehozva: 2019.09.16. 10:51

ÚJVIDÉKI EGYETEM

 

A KAR NEVE: MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR

Cím: Szabadka, Strossmayer utca 11.

Telefon: 024 624 444

Fax: 024 624 424

Folyó számla számla: 840-2061666-44

E-mail: office@magister.uns.ac.rs

Honlap: www.magister.uns.ac.rs

 

 

 1. Meghirdetett helyek a 2. pályázati időszakban

A Tanítóképző Karra összesen  _22___ elsőéves hallgató iratkozhat:

- _3__ a költségvetés terhére

- _19_ önköltséges alapon.

A különböző szakokra a következő számú hallgató iratkozhat:

 

Szakirány

Költségvetés terhére

Önköltséges

Összesen

Tandíj

(dinár)

Tandíj a külföldi állampolgárok számára

(euró)

Okleveles tanító

 

1*

14

15

50 000

2300

Okleveles óvodapedagógus

2

(1**+1***)

 

5

7

50 000

2300

Összesen

3

19

22

 

 

Megjegyzés:

* A roma nemzetiségű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

** A sajátos igényű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

*** Azoknak a jelölteknek az affirmativ iratkozási programjának kvótája, akik külföldön végezték el a középiskolát a 2018/19-еs tanévben, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

 

2. Pályázati feltételek

a)Általános feltételek: négyéves középiskolai végzettség.

b)Különleges feltételek: Azok a jelöltek, akik a középiskolát külföldön fejezték be, pályázhatnak, miután honosították a külföldön szerzett középiskolai bizonyítványaikat.

Amennyiben a honosítási folyamat nem zajlott le, ezek a jelöltek kötelesek igazolást hozni, hogy a honosítás folyamatban van. Iratkozáskor a honosított bizonyítványokat kell átadniuk.

 

 

3. Képességvizsga

A jelentkezőknek képességvizsgát kell tenniük zenéből, beszédkészségből, testnevelésből – ez a vizsga eliminációs jellegű.

4. Felvételi vizsga

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Általános tájékozottság

A felvételi vizsgát magyar nyelven teszik, illetve a jelentkező írásban kérvényezheti jelentkezéskor, előírt formanyomtatványon, hogy valamelyik, Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalosan használt nyelven felvételizhessen.

5. Pályázati határidő

Második pályázati időszak

 

 • jelentkezés 2019. szeptember 18.,  (9.00-től 12.00 óráig)
 • képességvizsga 2019. szeptember 19. (9.00 órakor)
 • felvételi vizsga 2019. szeptember 23. (9.00 órakor)
 • előzetes ranglista kihirdetése 2019. szeptember 24.
 • végleges ranglista kihirdetése 2019. szeptember 26.
 • iratkozás 2019. szeptember 27. (9.00-től 12.00 óráig)

6. Jelentkezéskor a következő iratok fénymásolatát kell átadni:

 • érvényes személyi igazolvány
 • a középiskolás bizonyítványok (a középiskola mind a négy osztályáról)
 • középiskolás diploma vagy érettségi bizonyítvány
 • igazolás az egészségügyi alkalmasságról
 • elismervény a képességvizsga díjának befizetéséről

7. Iratkozáskor a következő iratokat kell átadni:

 • az eredeti bizonyítványokat és az eredeti diplomát
 • két 4,5× 3,5 cm-es fényképet
 • elismervény az iratkozás költségeinek befizetéséről
 • az önköltséges hallgatóknak elismervény a tandíj első részletének befizetéséről

8. Árjegyzék

 • képességvizsga 1000 dinár
 • felvételi vizsga 4500 dinár
 • iratkozás 5000 dinár

9. A jelentkezők rangsorolásának kritériumai

A jelentkezőket a felvételi vizsgán elért pontszám és a középiskolai átlageredmény alapján rangsoroljuk.

A középiskolai átlageredményt úgy számoljuk ki, hogy összeadjuk az elsős, másodikos, harmadikos és negyedikes átlagot és megszorozzuk 2-vel. Két tizedesre kerekítünk. Ilyen alapon a jelölt legfeljebb 40 pontot szerezhet.

A felvételi vizsgán a jelölt legfeljebb 60 pontot érhet el (30 pontot a Magyar nyelv és irodalom teszten és 30 pontot az Általános tájékozottság teszten). A felvételi vizsgát akkor tette le, ha a két teszten összesen legalább 14 pontot elért. A jelölt, aki a felvételi vizsgán 14 ponttól kevesebbet ér el, nem tette le a felvételi vizsgát, nem lesz rangsorolva, és nem iratkozhat be a Tanítóképző Karra.

Beiratkozásra azok a jelöltek jogosultak, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el.

Az állami költségvetés terhére azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a költségvetés terhére előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban több mint 50 ponttal rendelkeznek.

Önköltséges hallgatóként azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén az önköltséges hallgatóknak előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban legalább 30 ponttal rendelkeznek.

Azok a jelöltek, akik iskoláztatásuk során már voltak az állami költségvetés terhére tanuló hallgatók, nem iratkozhatnak be újra az állami költségvetés terhére a tanulmányoknak ugyanarra a szintjére.

10. A fellebbezés módja és határideje

A jelölt fellebbezhet a pályázat törvényessége, a képességvizsga, a fölvételi vizsga lebonyolítása, illetve a ranglista ellen 36 órával az előzetes ranglista kihirdetése után, illetve a képességvizsga eredményének kihirdetése után. A fellebbezést a Fölvételi Bizottság véleményezi, és ennek alapján a dékán legfeljebb 24 órán belül határozatot hoz a föllebbezéssel kapcsolatban.

A felvételi tesztek pontozására, a rangsorra és a fölvételi vizsga lebonyolításának szabályosságára a jelöltek 2019. szeptember 25-én 9.00-től 10.00 óráig tehetnek fellebbezést.

Azok a jelöltek, akik a tesztek pontozására tettek fellebbezést, tesztjeiket bizottság jelenlétében megnézhetik 2019. szeptember 25-én 9.00-től 10.00 óráig.

11. A külföldi állampolgárok beiratkozása

A külföldi állampolgárok ugyanolyan feltételekkel iratkozhatnak a Tanítóképző Karra, mint a hazaiak.

külön iratok, amit jelentkezéskor át kell adni:

 • honosított középiskolai diploma
 • igazolás arról, hogy az aktuális tanévre van egészségügyi biztosítása
 • igazolás a tandíj (2300 euró) befizetéséről

 

 1.  

 

- Azok a jelentkezők, akik a középiskola 3. vagy 4. osztályában köztársasági vagy nemzetközi versenyen az első három hely egyikét érték el, a felvételi vizsgán nem vizsgáznak abból a tantárgyból, hanem az erre a részre vonatkozó legmagasabb pontszámot kapják.

 

 • A különleges igényű jelentkezők a nekik megfelelő módon felvételizhetnek, a Kar objektív lehetőségeinek keretében. A felvételi vizsga megszervezésére vonatkozó különleges igényt írásbeli kérvényben kell átadni jelentkezéskor.

Telefon 024 624 401

 

                                                                                                  Dékán

                                                                                    Prof.dr Ivanović Josip

 

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre