Reflektorfényben a tartományi sajátosságok

Létrehozva: 2017.06.19. 14:30 Módosítva: 2017.06.20. 10:01

A tartományi kormány a 2017. évi költségvetéséből 4 millió dinárral támogatja a nemzeti kisebbségek–nemzeti közösségek kutatási tevékenységeit. Dr. Zoran Milošević tartományi felsőoktatási és tudományos kutatásügyi titkár 10 kisebbségi, felsőoktatási kutatási projektum – 4 magyar, 2 roma, 1 bunyevác,1 román, 1 ruszin és 1 szlovák – vezetőjének nyújtotta át ünnepélyesen a támogatásról szóló szerződést.

– Bízom abban, hogy a pénzeszközök felhasználásával a kutatások meghatározók lesznek az adott nemzeti kisebbségi közösségek számára, s ezáltal újabb kutatásokat generálnak – mondta dr. Halasi Szabolcs tartományi segédtitkár a média képviselőinek.

Elmondta, azok a tanárok pályázhattak, akik felsőoktatási karon dolgoznak. 18 projektum érkezett a pályázatra. Nagyon fontos volt szempont volt, hogy a nemzeti tanács támogassa az adott projektumot. A nemzeti tanács és a szakmai bizottság véleményének a figyelembe vételével döntöttek aztán arról, melyik 10 projektum nyeri el a támogatást.

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar két kutatását 350 000 dináros támogatásban részesítette a tartomány. Az egyiket dr. Takács Márta tanár, a másikat dr. Námesztovszki Zsolt tanár, dékánhelyettes vezeti.

– A pedagógiai és pszichológiai módszerhez kötődő kutatás (PPM) új képzési forma lesz nálunk, októbertől indul – mondta dr. Námesztovszki. – Tantárgycsokor lesz azoknak, akik az oktatásban dolgoznak, de nem hallgattak ilyen tantárgyakat. Mi az egyszemeszteres képzésnek a hatásvizsgálatát fogjuk elvégezni. A projektumban neveléstudományi szakemberek, pedagógusok pszichológusok vesznek részt, akik gyakorlatilag létrehozzák a mérőskálát, és tudományosan alátámasztják, hogy az emberek, akik nálunk elvégzik ezt a képzést, jobban, hatékonyabban tudnak majd tanítani, esetleg hogy a tanulók jobban értékelik őket.

Dr. Sörös Zita, az újvidéki Technológiai Kar rendkívüli tanára:

– Az Élelmiszeripari Karon egy év alatt felmérjük, feltérképezzük egész Vajdaságban a középiskolás korú, magyar ajkú gyerekek élelmezési szokásait és azt, hogy a szülők mennyire követik figyelemmel e téren az új kutatási eredményeket. A projektumra 400 000 dinárt kaptunk. Két egyetemistám, aki a diplomamunkáját készíti, részt vesz ebben a kutató projektumban.

A kutatási eredményeinket aztán a többi között nemzetközi, angol nyelvű szaklapokban is publikálni fogjuk.

Dr. Csányi Erzsébet, az ÚE BTK Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének vezetője:

– Kutatási projektünk magyar irodalom és komparatisztika. Örülök, hogy ez a pályázati felhívás reflektorfénybe helyezte azt a tartományi sajátosságot, hogy itt a kisebbségek nyelvén is folynak kutatások. Mindezeknek a folyamatát meg kell őrizni. Az identitásunk állandó újragondolásához ez nélkülözhetetlen.

A kutatás kis projektum, három tagot ölel fel, kapcsolódik ahhoz a Philos folyóirathoz (http://philos.edu.rs), amely 2015-ben indult a bölcsészkaron, a Vajdasági Magyar Felsőoktatási Kollégium keretében. Nagyon fontosnak tartom, hogy a mostani projektek biztosítanak egy kiadói programot is, tehát jut eszköz arra is, hogy folyóiratokat vagy köteteket jelentessünk meg, hiszen a kutatás nélkülözhetetlen eleme a publikáció. A pályázaton 400.000 dinárt nyertünk.

Dr. Halasi Szabolcstól megtudtuk, hogy a kisebbségek számára az idén több pályázatot nem ír ki a felsőoktatási titkárság, a következő évben valószínűleg nagyobb összegű lesz a támogatás. Szeptembertől egy újabb pályázati ciklus nyílik, a rövid távú pályázatokra mintegy 30 millió dinárt irányoztak elő.

Forrás

Címkék

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre