Oktatásmódszertani Tanszék

Tanszékvezetők: prof. dr. Pintér János (2006-tól 2009-ig), dr. Czékus Géza (2009-től 2015-ig), dr. Samu János (2015 óta)

A tanszék tagjai:

Kapcsolatok, események, kutatási területek:

  • Az Oktatásmódszertani Tanszék a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar legtöbb tagot számláló tanszéke, ami egyrészt a kar eleddig két szakirányának specifikumaiból adódik, másrészt a teljes oktató kollektíva közvetett és közvetlen részvételéből a módszertani alapismeretek elsajátíttatásában.
  • Az osztálytanítók és óvodapedagógusok specifikus regionális, azon belül kisebbségi léthelyzete az alapozó tantárgyak révén megszerzett ismeretek rugalmas és a változó körülmények közt kreatív alkalmazását követeli meg, a módszertani kihívásokkal szembeni különösen dinamikus hozzáállást. A századforduló előtti, de az azt követő időszak társadalmi, politikai eseményei, a háború rettenete és az általa előidézett szellemi légkör, a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodás kényszere rendkívül komoly feladatok elé állítja a hivatásából következően orientációs szerepet is betöltő tanítót.
  • Az MTTK Oktatásmódszertani Tanszéke az egyetemi hallgatók fölkészítésének minden szegmensében reflektál erre az összetett alaphelyzetre, az általános kurzusok, a szakmódszertanok és az iskolai gyakorlatok során egyaránt. A régiónk jelenében és jövőjében helytálló pedagógus, a szakmaiságában kikezdhetetlen oktató és hivatásában tántoríthatatlan nevelő az általános iskolai tanítás inherens jellemzőinek, emellett pedig szélesebb kontextusának állandó problematizálásával, a sémák hatékony átírásával, a lehetőségek fölnyitásával igazolja rátermettségét, írja (tovább) a gyakorlatban is a tanszék ars poeticáját.
  • A tudományos diákköri konferenciákra való multidiszciplináris fölkészítés, a kari TDK lebonyolítása ugyanúgy a tanszék hatásköre, mint a gyakorlóiskolákban folyó munka koordinálása (dr. Czékus Géza irányításával), a releváns hallgatói kutatóműhelyek felügyelete, a módszertani konferenciák szervezése,  a Módszertani Közlöny kiadása (főszerkesztő: dr. Czékus Géza), továbbá oktatásfejlesztési javaslatok kidolgozása.
Bagány Ágnes Bagány Ágnes
Dátum: 2018.05.22. 11:32
Szakterület: pedagógia, fejlesztőpedagógia, hátrányos helyzet pedagógiája
Bővebben...
Farkas Róbert Farkas Róbert
Dátum: 2016.11.04. 12:42
Szakterület: képzőművészet; audiovizuális, zenei algoritmusok komponálása
Bővebben...
Pintér Krekić Valéria Pintér Krekić Valéria
Dátum: 2016.10.05. 13:00
Szakterület: didaktika-módszertani tudományok – a matematikatanítás módszertana
Bővebben...
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre