Oktatásmódszertani Tanszék

Tanszékvezető: dr. Samu János egy. docens

Korábbi tanszékvezetők: dr. Pintér János egy. rendes tanár (2006–2009), dr. Czékus Géza egy. rendes tanár (2009–2015)

A tanszék tagjai: dr. Francišković Dragana egy. rendes tanár, dr. Pintér Krekić Valéria egy. rendkívüli tanár, dr. Lepeš Josip egy. rendkívüli tanár, dr. Raffai Judit egy. rendkívüli tanár, dr. Borsos Éva egy. rendkívüli tanár, dr. Horák Rita egy. docens, dr. Halasi Szabolcs egy. docens, dr. Beke Ottó tanársegéd, Povazai Sekulić Leonóra képességoktató, Kovács Elvira mgr. tanársegéd, Zita Diana tanársegéd, Pap Róbert szakmunkatárs

Nyugalmazott tanárok: dr. Pintér János egy. rendes tanár, dr. Czékus Géza egy. rendes tanár

Kapcsolatok, események, kutatási területek:

 

  • Az Oktatásmódszertani Tanszék a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar legtöbb tagot számláló tanszéke, ami egyrészt a kar eleddig két szakirányának specifikumaiból adódik, másrészt a teljes oktató kollektíva közvetett és közvetlen részvételéből a módszertani alapismeretek elsajátíttatásában.
  • Az osztálytanítók és óvodapedagógusok specifikus regionális, azon belül kisebbségi léthelyzete az alapozó tantárgyak révén megszerzett ismeretek rugalmas és a változó körülmények közt kreatív alkalmazását követeli meg, a módszertani kihívásokkal szembeni különösen dinamikus hozzáállást. A századforduló előtti, de az azt követő időszak társadalmi, politikai eseményei, a háború rettenete és az általa előidézett szellemi légkör, a demográfiai változásokhoz való alkalmazkodás kényszere rendkívül komoly feladatok elé állítja a hivatásából következően orientációs szerepet is betöltő tanítót.
  • Az MTTK Oktatásmódszertani Tanszéke az egyetemi hallgatók fölkészítésének minden szegmensében reflektál erre az összetett alaphelyzetre, az általános kurzusok, a szakmódszertanok és az iskolai gyakorlatok során egyaránt. A régiónk jelenében és jövőjében helytálló pedagógus, a szakmaiságában kikezdhetetlen oktató és hivatásában tántoríthatatlan nevelő az általános iskolai tanítás inherens jellemzőinek, emellett pedig szélesebb kontextusának állandó problematizálásával, a sémák hatékony átírásával, a lehetőségek fölnyitásával igazolja rátermettségét, írja (tovább) a gyakorlatban is a tanszék ars poeticáját.
  • A tudományos diákköri konferenciákra való multidiszciplináris fölkészítés, a kari TDK lebonyolítása ugyanúgy a tanszék hatásköre, mint a gyakorlóiskolákban folyó munka koordinálása (dr. Czékus Géza irányításával), a releváns hallgatói kutatóműhelyek felügyelete, a módszertani konferenciák szervezése,  a Módszertani Közlöny kiadása (főszerkesztő: dr. Czékus Géza), továbbá oktatásfejlesztési javaslatok kidolgozása.
Francišković Dragana Francišković Dragana
Dátum: 2016.11.04. 12:45
Szakterület: szerb és délszlav filológia
Bővebben...
Halasi Szabolcs Halasi Szabolcs
Dátum: 2016.11.07. 09:58
Szakterület: testnevelés- és sporttudomány
Bővebben...
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre