Obaveštenje o održavanju pristupnog predavanja

Kreirano: 29.09.2017. 11:08 Modifikovano: 29.09.2017. 11:09

Дел. број:01-1878/2017

Датум: 29.09.2017. године

 

 

 

Обавештење о одржавању приступног предавања

 

 

 

Приступно предавање кандидата за избор у звање Музичка култура и уметност са методиком наставе - једног извршиоца – наставник вештина - за рад на мађарском наставном језику, са  пуним радним временом од 100% на Законом одређени период за 1 кандидата.

 

 

                                                            О Д Р Ж А Ћ Е    С Е

 

 

За кандидата под редним бројем 1. Леонора Повазаи, дана 02.10.2017. године, у сали бр.5. (кабинет за музичко) Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици  у 10:30 часова.

 

ТЕМА  ПРЕДАВАЊА  ЈЕ: Методика слушања музике (А zenehallgatás módszertana)”

 

 

 

 

 

                                                                                                            В.д. декан

                                                                                                 Проф. Др Јосип Лепеш

Slični fajlovi
Prijavite se na
bilten