Művészeti és Testnevelési Tanszék

Tanszékvezető(k): dr. Lepeš Josip (2006-tól 2014-ig), dr. Farkas Róbert (2014-től 2015-ig), dr. Görög Noémi (2015 óta)
A tanszék tagjai: dr. Balažević Éva, dr. Farkas Róbert, dr. Görög Noémi, dr. Huszár Elvira, dr. Lepeš Josip, mgr. Torok Melinda, Halasi Szabolcs, Stajer Anita.

Kapcsolatok, események, kutatási területek:

  • A Művészetek és Testnevelés Tanszék a kar struktúráján belül specifikus egységet képvisel. Ennek megfelelően viselte a tanszék elnevezésében korábban a képességek szót. Elsősorban ugyanis azoknak a szenzomotoros képességeknek a fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt, amelyek egyrészt a testnevelés és a mozgáskultúra, másrészt pedig a zene- és képzőművészet  kontextusában nyernek értelmet. Ebből is kiviláglik, hogy az általunk felölelt területek oktatói tevékenységünk keretében szerves egységet alkotnak. Oktatóink együttműködése, projektötleteinek teamekben zajló ismertetése, továbbá a lehetséges perspektívák, közös fejlesztési területek felkutatása is ezt támasztja alá. Tanszékünk sajátosságát domborítja ki annak ténye is, hogy tagjainak produkciói nem csupán tudományos eredmények publikációk formájában történő bemutatásából, hanem egyúttal művészeti produkciók megalkotásából és prezentálásából áll. Oktatóink előmenetele mindezt szükségessé teszi.
  • A tanszék oktatóinak jelentős része aktívan részt vesz a karon működő tudományos és művészeti műhelyek munkájában. Ennek a hallgatók részéről megnyilvánuló eredményei a gyakorlati oktatás minőségének növelésében, továbbá különböző, sikeres színpadi és sportteljesítmények formájában egyaránt megnyilvánultak.
  • Terveinkben szerepel tanszékünk kapcsolatrendszerének fejlesztése. Ezáltal nyílna ugyanis lehetőség különböző pályázatokon való részvételre, hiszen több tudományos és művészeti ágat egyaránt felölelünk. Ennek a sokszínűségnek az értéke tagadhatatlan.

 

Halasi Szabolcs Halasi Szabolcs
Dátum: 2016.11.07. 09:58
Szakterület: testnevelés- és sporttudomány
Bővebben...
Huszár Elvira Huszár Elvira
Dátum: 2016.11.07. 10:19
Szakterület: zeneművészet, karmester
Bővebben...
Lepeš Josip Lepeš Josip
Dátum: 2016.10.05. 13:03
Szakterület: testnevelés            
Bővebben...
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre