Művészeti és Testnevelési Tanszék

Tanszékvezető: dr. Görög Noémi egy. rendkívüli tanár


Korábbi tanszékvezetők: dr. Lepeš Josip egy. rendkívüli tanár (2006–2014), dr. Farkas Róbert egy. rendkívüli tanár (2014–2015)

A tanszék tagjai: dr. Görög Noémi egy. rendkívüli tanár, dr. Lepeš Josip egy. rendkívüli tanár, dr. Farkas Róbert egy. rendkívüli tanár, dr. Halasi Szabolcs egy. docens, mgr. Torok Melinda egy. docens, Stajer Anita tanársegéd, Pap Róbert szakmunkatárs

Nyugalmazott tanárok: dr. Balažević Éva egy. docens, dr. Huszár Elvira egy. rendkívüli tanár

Kapcsolatok, események, kutatási területek:

  • A Művészetek és Testnevelés Tanszék a kar struktúráján belül specifikus egységet képvisel. Ennek megfelelően viselte a tanszék elnevezésében korábban a képességek szót. Elsősorban ugyanis azoknak a szenzomotoros képességeknek a fejlesztésére fektetjük a hangsúlyt, amelyek egyrészt a testnevelés és a mozgáskultúra, másrészt pedig a zene- és képzőművészet  kontextusában nyernek értelmet. Ebből is kiviláglik, hogy az általunk felölelt területek oktatói tevékenységünk keretében szerves egységet alkotnak. Oktatóink együttműködése, projektötleteinek teamekben zajló ismertetése, továbbá a lehetséges perspektívák, közös fejlesztési területek felkutatása is ezt támasztja alá. Tanszékünk sajátosságát domborítja ki annak ténye is, hogy tagjainak produkciói nem csupán tudományos eredmények publikációk formájában történő bemutatásából, hanem egyúttal művészeti produkciók megalkotásából és prezentálásából áll. Oktatóink előmenetele mindezt szükségessé teszi.

  • A tanszék oktatóinak jelentős része aktívan részt vesz a karon működő tudományos és művészeti műhelyek munkájában. Ennek a hallgatók részéről megnyilvánuló eredményei a gyakorlati oktatás minőségének növelésében, továbbá különböző, sikeres színpadi és sportteljesítmények formájában egyaránt megnyilvánultak.

  • Terveinkben szerepel tanszékünk kapcsolatrendszerének fejlesztése. Ezáltal nyílna ugyanis lehetőség különböző pályázatokon való részvételre, hiszen több tudományos és művészeti ágat egyaránt felölelünk. Ennek a sokszínűségnek az értéke tagadhatatlan.

 

Farkas Róbert Farkas Róbert
Dátum: 2016.11.04. 12:42
Szakterület: képzőművészet; audiovizuális, zenei algoritmusok komponálása
Bővebben...
Halasi Szabolcs Halasi Szabolcs
Dátum: 2016.11.07. 09:58
Szakterület: testnevelés- és sporttudomány
Bővebben...
Lepeš Josip Lepeš Josip
Dátum: 2016.10.05. 13:03
Szakterület: testnevelés            
Bővebben...
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre