Műhelyek

Hallgatói kutatóműhelyek meghirdetése

A tevékenység célja az egyetemünkön tanuló hallgatók előrehaladásának hatékonyabb segítése a tehetséggondozás egységes rendszerének kialakítása és folyamatos fejlesztése révén, a tudományos, művészeti  valamint versenyszféra folyamatosan változó, de egyre növekvő igényeinek megfelelően. A tevékenység emeli az anyaországi  karok által szervezett TDK konferenciákon való sikeresebb részvételt, a dolgozatok-produkciók szakmai színvonalát, valamint elősegíti a konferencián résztvevő hallgatók, továbbá a munkájukat irányító oktatók és kutatók részére a napjaink követelményeinek megfelelő munkafeltételek kialakítását, kutatási lehetőségeket és a nemzetközi  kitekintést. A projekt hozzájárul, a tehetségek felfedezésére alkalmas, tutoriális foglalkozási rendszer kialakításához, továbbá elősegíti, hogy a szakkollégiumok tehetséges hallgatói már a graduális képzés során intenzívebben bekapcsolódhassanak az intézményben folyó kutatás-fejlesztési programokba, részt vehessenek hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai tanulmányutakon.

2015. október 1-től is megindulnak a tavalyi akadémiai évben működött hallgatói kutatóműhelyek. A téli szermeszterben 10 műhelyet hidetünk meg. Minden hallgató választhat érdeklődési körének megfelelő, számára vonzó területet. A jelentkezés az egyes műhelyeknél feltüntetett email-címre történik, a határidő 2015.10.18-a  vasárnap éjfél.

Társas nyelvészeti beszélgetőkör Társas nyelvészeti beszélgetőkör
Dátum: 2015.10.12. 08:00
A műhely célja nyelvvel kapcsolatos témák társas nyelvészeti – más szóval szociolingvisztikai – megközelítésű megvitatása.  A beszélgetések eredménye a szándéktól függően szakdolgozat, TDK-dolgozat vagy maga a tudás és tapasztalat lesz.
Bővebben...
Testnevelés Kutatócsoport Testnevelés Kutatócsoport
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A hallgatók felkészitése kutatómunkában való részvételre, melyben a gyermekek motoros képességeit, készségeit és testösszetételét tudják vizsgálni a legújabb tudományosan elismert mérőeszközökkel. Megtanulják az adatrögzités és interpretálás alapjait, illetve az összefűggések vizsgálatát SPSS statisztikai program alkalmazásával. A hallgatók aktiv bekapcsolása a már folyamatban levő kineziológiai kutatásokba.
Bővebben...
Zongoraóra az óvodában Zongoraóra az óvodában
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A szakcsoportnak két fő célja van: Egyrészt a zongorázás és általában a zeneművészet iránt érdeklődő hallgatók képességfejlesztése és tudásgyarapítása, másrészt a megszerzett ismeretek alkalmazása az óvópedagógusi munkában. A jelzett két célkitűzés összekapcsolódása tagadhatatlan.
Bővebben...
Történelmi Filmműhely Történelmi Filmműhely
Dátum: 2017.12.11. 11:54
A műhelymunka lényege, hogy a hivatalos oktatási kereteken, vagyis az alapkövetelményeken túl árnyaltabban, érdekesebben mutasson be egy-egy szakterületet, ezzel vonva be aktívabban a hallgatókat és mélyítve el az ismereteiket.
Bővebben...

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre