Műhelyek

Hallgatói kutatóműhelyek meghirdetése

A tevékenység célja az egyetemünkön tanuló hallgatók előrehaladásának hatékonyabb segítése a tehetséggondozás egységes rendszerének kialakítása és folyamatos fejlesztése révén, a tudományos, művészeti  valamint versenyszféra folyamatosan változó, de egyre növekvő igényeinek megfelelően. A tevékenység emeli az anyaországi  karok által szervezett TDK konferenciákon való sikeresebb részvételt, a dolgozatok-produkciók szakmai színvonalát, valamint elősegíti a konferencián résztvevő hallgatók, továbbá a munkájukat irányító oktatók és kutatók részére a napjaink követelményeinek megfelelő munkafeltételek kialakítását, kutatási lehetőségeket és a nemzetközi  kitekintést. A projekt hozzájárul, a tehetségek felfedezésére alkalmas, tutoriális foglalkozási rendszer kialakításához, továbbá elősegíti, hogy a szakkollégiumok tehetséges hallgatói már a graduális képzés során intenzívebben bekapcsolódhassanak az intézményben folyó kutatás-fejlesztési programokba, részt vehessenek hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai tanulmányutakon.

2015. október 1-től is megindulnak a tavalyi akadémiai évben működött hallgatói kutatóműhelyek. A téli szermeszterben 10 műhelyet hidetünk meg. Minden hallgató választhat érdeklődési körének megfelelő, számára vonzó területet. A jelentkezés az egyes műhelyeknél feltüntetett email-címre történik, a határidő 2015.10.18-a  vasárnap éjfél.

Kultúra-, érték- és művelődéskutatási műhely Kultúra-, érték- és művelődéskutatási műhely
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A műhely célja: A tanterv kereteit meghaladó (attraktív és fajsúlyos) művelődéstörténeti témák feldolgozása, a forráskutatásokra és alapkutatásokra való ösztönzés, a hallgatók tehetségének és téma iránti érdeklődésének kibontakoztatása, elmélyítése, figyelemfelkeltő, vonzó, közvetlen prezentáló módszerek alkalmazásával.
Bővebben...
Matematika és informatika Matematika és informatika
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A műhely képzésének fő sajátosságai:  A hallgatók érdeklődésének felkeltése a nem hagyományos matematikaoktatási módszerek iránt, kézzelfogható eszközök készítésével, interaktív foglalkozások tervezésével. A műhely egyik legjelentősebb sajátossága az online kommunikáció és az IKT eszközök intenzív alkalmazása
Bővebben...
Néprajzi Műhely Néprajzi Műhely
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A néprajzi műhely a népi kultúra egyes témáival, annak rendszerben való elhelyezésével, alkalmazott formáival szeretné megismertetni a hallgatókat részben konkrét közös kutatásokon, részben pedig gyakorlatban hasznosítható tudásanyag elsajátításán keresztül. A Néprajzi Műhely célja, hogy a résztvevők  megtanulják alkalmazni a néprajzi kutatások módszereit, hogy felismerjék a saját környezetükben található  néprajzi értékeket, azt szakszerűen feltérképezzék és a hozzá köthető szakirodalmi példák segítségével az adott kulturális jelenség magyar és európai párhuzamait identifikálják, valamint megtanulják, hogy az oktatásban ezt az ismeretanyagot gyakorlatban hogyan  tudják alkalmazni.
Bővebben...
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre