Műhelyek

Hallgatói kutatóműhelyek meghirdetése

A tevékenység célja az egyetemünkön tanuló hallgatók előrehaladásának hatékonyabb segítése a tehetséggondozás egységes rendszerének kialakítása és folyamatos fejlesztése révén, a tudományos, művészeti  valamint versenyszféra folyamatosan változó, de egyre növekvő igényeinek megfelelően. A tevékenység emeli az anyaországi  karok által szervezett TDK konferenciákon való sikeresebb részvételt, a dolgozatok-produkciók szakmai színvonalát, valamint elősegíti a konferencián résztvevő hallgatók, továbbá a munkájukat irányító oktatók és kutatók részére a napjaink követelményeinek megfelelő munkafeltételek kialakítását, kutatási lehetőségeket és a nemzetközi  kitekintést. A projekt hozzájárul, a tehetségek felfedezésére alkalmas, tutoriális foglalkozási rendszer kialakításához, továbbá elősegíti, hogy a szakkollégiumok tehetséges hallgatói már a graduális képzés során intenzívebben bekapcsolódhassanak az intézményben folyó kutatás-fejlesztési programokba, részt vehessenek hazai és nemzetközi konferenciákon, szakmai tanulmányutakon.

2015. október 1-től is megindulnak a tavalyi akadémiai évben működött hallgatói kutatóműhelyek. A téli szermeszterben 10 műhelyet hidetünk meg. Minden hallgató választhat érdeklődési körének megfelelő, számára vonzó területet. A jelentkezés az egyes műhelyeknél feltüntetett email-címre történik, a határidő 2015.10.18-a  vasárnap éjfél.

A film elmélete és gyakorlata A film elmélete és gyakorlata
Dátum: 2015.09.09. 08:00
A szemináriumok célja egy alapvető mozgóképes műveltség, értő filmolvasói attitűd kialakítása a filmtörténet és a kortárs filmművészet néhány reprezentatív alkotásának elemzésén keresztül.
Bővebben...
Érdekes nyelvészet Érdekes nyelvészet
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A műhely célja: Az Érdekes Nyelvészet műhely tudományos igénnyel, de az iskolai keretek béklyói nélkül kíván foglalkozni a nyelvvel, annak minden aspektusával.
Bővebben...
Fenntartható fejlődés műhely Fenntartható fejlődés műhely
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A műhely általános célja a tanítóképzős hallgatók fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinek és környezettudatos magatartásának fejlesztése a társadalomtudományi- és módszertani tartalmak összekapcsolása, saját tapasztalatokra épülő kutatás, valamint a kisiskolások számára szervezett fejlesztő munka által, a fenntartható fejlődés elveinek közvetítésével.
Bővebben...
Fizikai és genetikai antropológiai vizsgálatok Szabadkán és vidéken, főleg a magyarajkú gyerekek vizsgálata (általános iskolákban) Fizikai és genetikai antropológiai vizsgálatok Szabadkán és vidéken, főleg a magyarajkú gyerekek vizsgálata (általános iskolákban)
Dátum: 2015.10.09. 08:00
A műhely célja: A hallgatók bevezetése a fizikai antropológiai kutatásokba. Új adatok az Észak-bácskai gyerekek embertani ismeretéhez (eddig szinte fehér folt). Az eredmények tudományos feldolgozása (a hallgatók bevonásával). Ezekből esetleg diplomamunkák születése. A gyerekekre vonatkozó adatbázis létrehozása. Az adatok publikálása.
Bővebben...

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre