MIGRACIJSKA STRUKTURA – OČUVANJE ZAJEDNICE – OBRAZOVANJE

Kreirano: 16.04.2018. 11:57 Modifikovano: 04.07.2018. 09:34

MEĐUNARODNA ZNANSTVENA KONFERENCIJA
UČITELJSKOG FAKULTETA NA MAĐARSKOM NASTAVNOM JEZIKU U SUBOTICI UNIVERZITETA U NOVOM SADU

 

Vrijeme održavanja konferencije: 18.-20. listopada 2018.
Mjesto održavanja konferencije: Zgrada Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, Strossmayerova u. 11.

U proteklih deset godina, pored stalnih nastojanja povećavanja kvalitete svoje nastavne djelatnosti, Fakultet se kontinuirano nalazio i na pozicijama stalnog teorijskog promišljanja u području didaktičko-metodičkih znanosti. Tako su nastala tri serijala međunarodnih znanstvenih konferencija:

  • Međunarodna interdisciplinarna znanstvena konferencija;
  • Međunarodna metodička znanstvena konferencija i
  • Međunarodna znanstvena konferencija o IKT sredstvima u nastavi.

Ove godine, namjera organizatora je da se organizira jedna jedinstvena konferencija u kojoj bismo iz različitih aspekata promišljali temu:

“MIGRACIJSKA STRUKTURA – OČUVANJE ZAJEDNICE – OBRAZOVANJE”

Svakodnevno smo svjedoci migracijskih kretanja, odnosno egzodusa. Radno sposobni ljudi, a posebice mladi, ne samo iz naše zemlje već i iz cijele regije, tzv. zemalja u tranziciji, odlaze u nadi za boljim životom. Počesto odlazi najprije jedan radno sposoban član obitelji da bi, uspije li se snaći, za sobom povukao ne samo cijelu svoju obitelj, već i mnoštvo prijatelja i poznanika. Globalni je to društveni proces koji ne bira sudionike, jednako nanoseći štetu većinskim narodima, kao i manjinskim zajednicama u njima. Dakako, manjinske zajednice to mnogo teže pogađa. Društveni su to procesi, koje valja istražiti, utvrditi uzroke, strukturu, posljedice, prije nego za sve bude prekasno.

Kako sačuvati zajednicu, posebice manjinsku, koja će najviše biti pogođena ovim globalnim društvenim procesima? Postoje li mjere, mehanizmi, sredstva da se ovaj proces, ako i ne zaustavi, a ono bar ublaži? Pitanja su to koja bi dnevno pred sebe trebala postavljati vlade zemalja u tranziciji, samouprave lokalnih zajednica, politički lideri stranaka svih boja i političkih orijentacija.

Jedno od sigurnih sredstava koja mogu pomoći svakako je odgoj i obrazovanje. Već desetljećima se konstatira zapostavljenost odgojne uloge škole svih razina. Sada, nepoduzimanje potrebnih promjena da se to popravi, dolazi na naplatu. Odgoj i obrazovanje su, ili bi bar trebali biti, jedno od temeljnih uporišta svakog društva, a posebice društva današnjice, gdje su znanje i informacije osnovni resursi svakog razvoja i napretka.

Ova konferencija, u namjeri da bude uistinu aktualna, poziva sve istraživače, teoretičare i praktičare, da zajedno promislimo o svemu ovdje tek spomenutome. Pokušajmo zajedničkim snagama otkriti strukturu migracijskih kretanja, pokušajmo zajedničkim promišljanjima predložiti mjere za očuvanje zajednice, posebice manjinske. Pokušajmo zajedno promisliti što to u odgoju i obrazovanju trebamo pod hitno promijeniti želimo li, ako ne i zaustaviti, barem ublažiti posljedice migracijskih kretanja.

Promišljanje teme zamišljeno je kroz tri sekcije, koje bi odgovarale dosadašnjim serijalima konferencija, dakle općem interdisciplinarnom promišljanju, metodičkom promišljanju i promišljanju iz perspektive suvremenih IKT sredstava u realizaciji suvremene nastave u školama.

Konferencija će biti otvorenog tipa, i dakako, računamo na sudjelovanje svih onih nastavnika i istraživača koji su tijekom proteklih godina pokazali svoju odanost, kako temama koje su razmatrane, tako i samoj instituciji.

Svim dragim sudionicima želimo plodan i uspješan rad!

Uz srdačne pozdrave,
U Subotici, 9. travanj 2018.

Predsjedavajući konferencije:
Prof. dr. sc. Josip Ivanović
dekan Fakulteta


PROGRAM RADA MEĐUNARODNE ZNANSTVENE KONFERENCIJE

MIGRACIJSKA STRUKTURA – OČUVANJE ZAJEDNICE – OBRAZOVANJE

 

Interdisciplinarna konferencija
18. listopad 2018. (četvrtak)

09.00 - 09.30 Registracija sudionika konferencije (Interdisciplinarna konferencija)
09.45 - 10.00 Svečano otvaranje
10.00 - 10.30 Plenarno predavanje dr. sc. Angela Šorban
10.30 - 13.30 Predavanja u sekcijama
13.30 - 14.30 Ručak
14.30 - 18.30 Predavanja u sekcijama
19.00 - Večera

IKT konferencija
18. listopad 2018. (četvrtak)

14.30 - 15.00 Registracija sudionika konferencije (IKT konferencija)
15.00 - 15.15 Svečano otvaranje
15.15 - 15.45 Plenarno predavanje prof. dr. sc. Ištvan Šimonič
15.45 - 18.45 Predavanja u sekcijama
19.30 - Večera

19. listopad 2018. (petak)

09.30 - 13.30 Predavanja u sekcijama (IKT konferencija)
13.30 - 14.30 Ručak

Metodička konferencija
19. listopad 2018. (petak)

09.00 - 09.30 Registracija sudionika konferencije (Metodička konf.)
09.45 - 10.00 Svečano otvaranje
10.00 - 10.30 Plenarno predavanje prof. dr. sc. Svetlana Španović
10.30 - 13.30 Predavanja u sekcijama
13.30 - 14.30 Ručak
14.30 - 18.30 Predavanja u sekcijama
19.00 - Večera

20. oktobar 2018. (subota)

10.00 - kulturni program


PRIJAVA SUDIONIKA KONFERENCIJE:

Prijava sudionika konferencije vrši se ispunjavanjem elektronskog prijavnog lista uz slanje naslova rada, sažetka (ne duljeg od 500 karaktera), i ključnih riječi (do 5 riječi) na jednom od jezika konferencije (srpski, hrvatski i mađarski) i na engleskom jeziku. Nakon ispunjavanja i slanja elektronske prijave, sudionik će dobiti automatsku potvrdu (povratnu informaciju) o prispjeloj prijavi.

Prilikom prijavljivanja, sudionik treba naznačiti, već sukladno odabranoj temi, u kojoj sekciji želi sudjelovati, a ako to iz nekog razloga ne učini, organizatori konferencije zadržavaju pravo da ga uvrste u odgovarajuću sekciju.

PRIJAVA

KOTIZACIJA:

Iznos kotizacije za sudionike konferencije: 50 eura (ili dinarska protuvrijednost); Ovaj iznos potrebno je uplatiti do 19. 08. 2018.
Troškovi financijske transakcije padaju na teret uplatioca.

UPUTE ZA UPLATU KOTIZACIJE

ROKOVI:

PRIJAVA I ROK ZA PREDAJU APSTRAKATA: do 1. kolozov 2018.
ROK ZA PREDAJU RADOVA: 19. kolovoz 2018.


RADOVE TREBA SLATI UZ PRIDRŽAVANJE SLIJEDEĆIH TEHNIČKIH PRAVILA:

PRAVILA

Autori su odgovorni za jezičku ispravnost i stil teksta (molimo sve autore da im radove pregleda lektor). Svaki rad će biti recenziran od strane dva recenzenta, a autori će biti obavešteni o tim stručnim mišljenjima.

Rad dostavljen mimo tehničkih uputa, bit će vraćen autoru na doradu.

U Zborniku će biti objavljeni samo radovi onih autora, koji budu održali predavanje i izvršili uplatu kotizacije.

OBJAVLJIVANJE RADOVA I SAŽETAKA:

Konferencija će izdati objedinjenu knjižicu sažetaka (CIP, ISBN broj) u tiskanom obliku. Pristigli radovi će se, pak, (nakon recenziranja) objaviti u PDF-formatu, na sajtu fakulteta, uz ispunjavanje svih bibliometrijskih uvjeta (CIP, ISBN, UDK-broj) kako bi svaki sudionik mogao taj rad uvrstiti u svoju znanstvenu produkciju.

U cilju uspešne saradnje molimo sve autore da se pridržavaju navedenih rokova za predaju apstrakata i radova.

SMJEŠTAJ SUDIONIKA:

Organizatori konferencije će pomoći sudionicima u nalaženju odgovarajućeg smještaja (Hotel) u Subotici, a svim sudionicima konferencije osigurat će dva ručka i jednu večeru. Konferencija će se održati u zgradi Učiteljskog fakulteta na mađarskom nastavnom jeziku u Subotici, (tzv. Žuta kuća), Strossmayerova br. 11.

INFORMACIJE I PITANJA:

Osim informacija objavljenih na sajtu fakulteta www.magister.uns.ac.rs/conf, u svezi bilo kog pitanja, vezanog za sudjelovanje na našoj konferenciji, možete se obratiti direktno, i organizatorima na mttk.konf@gmail.com

Tel: +381 24 624 444

 

Prijavite se na
bilten