Mi a PPM képzés?

Létrehozva: 2017.07.18. 09:15 Módosítva: 2018.08.27. 11:54

Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés tanárok részére, magyar nyelven

Értesítjük az érdeklődőket, hogy a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar a 2017/18-as tanév téli szemeszterében 36 ECTS pontot érő (legkevesebb 30 ECTS pont a pedagógiai, pszichológiai, módszertani tárgyakból és 6 ECTS szakmai gyakorlatra), pedagógiai, pszichológiai, módszertani képzést szervez az általános és középiskolai tanárok részére magyar nyelven.

Törvényes keret

Törvény az oktatási és nevelési rendszer alapjairól (az SZK Hivatalos Közlönye, 72/2009., 52/2011., 55/2013. és 68/2015. szám)

Az oktató-nevelő munka folytatása

8. szakasz

Az intézményben az oktató-nevelő munkát a tanár, a nevelő és a szakmunkatárs végzi.

A tanár, a nevelő és a szakmunkatárs az a személy, aki megfelelő felsőoktatási képesítést szerzett:

1) a másodfokú egyetemi tanulmányokon (akadémiai mesterképzés, akadémiai szaktanulmányok vagy szakfőiskolai szaktanulmányok) a felsőoktatást 2005. szeptember 10-étől kezdődően szabályozó jogszabály szerint.

2) a legalább négyéves időtartamú alapozó tanulmányokon, a felsőoktatást 2005. szeptember 10-ig szabályozó jogszabály szerint.

Kivételesen tanár és nevelő lehet az a személy, aki az első fokú egyetemi tanulmányokon (akadémia alapozó, illetve szaktanulmányok) hároméves egyetemi tanulmányokon vagy főiskolán szerzett megfelelő képesítést.

Az e szakasz 2. és 3. bekezdése szerinti személynek rendelkeznie kell a felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányai során, illetve az oklevél megszerzése után szerzett pszichológiai, pedagógiai és módszertani képzettséggel legalább 30 pont és az intézményben szerzett hat pont értékében, az európai pontátviteli rendszerrel összhangban.

Az e szakasz 4. bekezdése szerinti képzettség megszerzésének programját az akkreditált tanulmányi program keretében a felsőoktatási intézmény valósítja meg, vagy élethosszig tartó tanulási programként valósul meg, a felsőoktatást szabályozó jogszabályokkal összhangban.

Az oktató-nevelő munka ellátásában a tanárnak, a nevelőnek és a szakmunkatársnak segíthetnek más személyek is a jelen törvénnyel összhangban.

Az e szakasz 1-6. bekezdése szerinti személy és az intézmény többi foglalkoztatottja köteles munkájával és egész magatartásával tiszteletben tartani az oktatás és nevelés általános elveit, és hozzájárulni az oktatási és nevelési céloknak, továbbá az eredmények általános és külön szabványainak eléréséhez, valamint az intézmény pozitív légkörének megteremtéséhez.

forrás: https://goo.gl/KMb5jL

A Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés beindítását а Kar Tudományos-oktatói Tanácsa fogadta el 2017. 06. 20-án (a határozat iktatószáma: 01-1351/2017) a Dékáni kollégium felterjesztésére, majd ezt a határozatot a Kar Tanácsa is megerősítette 2017. 07. 03-án (a határozat iktatószáma: 01-1447/2017). A képzés az élethosszig tartó tanulási folyamat részét képezi, legkevesebb 30+6 kreditpont terjedelemben. A képzés tartalmát a már létező tantárgyak alkotják, a pedagógiai, pszichológiai és módszertani jellegű tantárgycsoportból.

Címkék
Kapcsolódó cikkek
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre