Második felvételi pályázat a 2020/21-es tanévre

Létrehozva: 2020.08.04. 12:49

ÚJVIDÉKI EGYETEM

 

A KAR NEVE: MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR

Cím: Szabadka, Strossmayer utca 11.

Telefon: 024 624 444

Fax: 024 624 424

Folyó számla számla: 840-2112666-13

E-mail: office@magister.uns.ac.rs

Honlap: www.magister.uns.ac.rs

 

 

 1. Meghirdetett helyek

 

A Tanítóképző Karra összesen  _36___ elsőéves hallgató iratkozhat:

- _7__ a költségvetés terhére

- _29_ önköltséges alapon.

A különböző szakokra a következő számú hallgató iratkozhat:

 

Tanulmányi program

Költségvetés terhére

Önköltséges

Összesen

Tandíj

(dinár)

Tandíj a külföldi állampolgárok számára

(euró)

Okleveles tanító

2

(1+1*)

14

16

50 000

2300

Okleveles óvodapedagógus

4

(3+1***)

5

9

50 000

2300

Okleveles kommunikátor

1**

0

1

50 000

2300

Nevelő

0

10

10

50 000

2300

Összesen

7

29

36

 

 

Megjegyzés:

* A roma nemzetiségű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

** A sajátos igényű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

*** Azoknak a jelölteknek az affirmativ iratkozási programjának kvótája, akik külföldön végezték el a középiskolát a 2019/20-as tanévben, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

 

2. Pályázati feltételek

 

a)Általános feltételek: négyéves középiskolai végzettség.

b)Különleges feltételek: Azok a jelöltek, akik a középiskolát külföldön fejezték be, pályázhatnak, miután honosították a külföldön szerzett középiskolai bizonyítványaikat.

Amennyiben a honosítási folyamat nem zajlott le, ezek a jelöltek kötelesek igazolást hozni, hogy a honosítás folyamatban van. Iratkozáskor a honosított bizonyítványokat kell átadniuk.

 

 

 

 1.  

 

 • Azoknak a jelentkezőknek, akik alapképzésre az okleveles tanító vagy okleveles óvodapedagógus tanulmányi programra jelentkeztek, képességvizsgát kell tenniük zenéből, beszédkészségből, testnevelésből – ez a vizsga eliminációs jellegű.
 • Azoknak a jelentkezőknek, akik alapképzésre az okleveles kommunikátor tanulmányi programra jelentkeztek, képességvizsgát kell tenniük beszédkészségből és kommunikációs készségekből – ez a vizsga eliminációs jellegű.

 

4. Felvételi vizsga

 

Az okleveles tanító, okleveles óvodapedagógus, okleveles kommunikátor és nevelő tanulmányi programokra jelentkezők magyar nyelv és irodalomból és általános tájékozottságból tesznek felvételi vizsgát.

A felvételi vizsgát magyar nyelven teszik, illetve a jelentkező írásban kérvényezheti jelentkezéskor, előírt formanyomtatványon, hogy valamelyik, Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalosan használt nyelven felvételizhessen.

 

5. Pályázati határidő

 

Második pályázati időszak

 

 • jelentkezés 2020. szeptember 1., 2.  (9.00-től 12.00 óráig)
 • képességvizsga 2020. szeptember 3. (9.00 órakor)
 • felvételi vizsga 2020. szeptember 4. (9.00 órakor)
 • előzetes ranglista kihirdetése 2020. szeptember 7.
 • végleges ranglista kihirdetése 2020. szeptember 9.
 • iratkozás 2020. szeptember 10., 11. (9.00-től 12.00 óráig)

 

6. Jelentkezéskor a következő iratok fénymásolatát kell átadni vagy elektronikusan elküldeni:

 

 • érvényes személyi igazolvány
 • a középiskolás bizonyítványok (a középiskola mind a négy osztályáról)
 • középiskolás diploma vagy érettségi bizonyítvány
 • elismervény a képességvizsga díjának befizetéséről

 

7. Iratkozáskor a következő iratokat kell átadni:

 

 • az eredeti bizonyítványokat és az eredeti diplomát
 • két 4,5× 3,5 cm-es fényképet
 • elismervény az iratkozás költségeinek befizetéséről
 • az önköltséges hallgatóknak elismervény a tandíj első részletének befizetéséről

 

8. Árjegyzék

 

 • képességvizsga 1000 dinár
 • felvételi vizsga 4500 dinár
 • iratkozás 5000 dinár

 

9. A jelentkezők rangsorolásának kritériumai

 

A jelentkezőket a felvételi vizsgán elért pontszám és a középiskolai átlageredmény alapján rangsoroljuk.

A középiskolai átlageredményt úgy számoljuk ki, hogy összeadjuk az elsős, másodikos, harmadikos és negyedikes átlagot és megszorozzuk 2-vel. Két tizedesre kerekítünk. Ilyen alapon a jelölt legfeljebb 40 pontot szerezhet.

A felvételi vizsgán a jelölt legfeljebb 60 pontot érhet el (30 pontot a Magyar nyelv és irodalom teszten és 30 pontot az Általános tájékozottság teszten). A felvételi vizsgát akkor tette le, ha a két teszten összesen legalább 14 pontot elért. A jelölt, aki a felvételi vizsgán 14 ponttól kevesebbet ér el, nem tette le a felvételi vizsgát, nem lesz rangsorolva, és nem iratkozhat be a Tanítóképző Karra.

Beiratkozásra azok a jelöltek jogosultak, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el.

Az állami költségvetés terhére azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a költségvetés terhére előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban több mint 50 ponttal rendelkeznek.

Önköltséges hallgatóként azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén az önköltséges hallgatóknak előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban legalább 30 ponttal rendelkeznek.

Azok a jelöltek, akik iskoláztatásuk során már voltak az állami költségvetés terhére tanuló hallgatók, nem iratkozhatnak be újra az állami költségvetés terhére a tanulmányoknak ugyanarra a szintjére.

 

10. A fellebbezés módja és határideje

 

A jelölt fellebbezhet a pályázat törvényessége, a képességvizsga, a fölvételi vizsga lebonyolítása, illetve a ranglista ellen 36 órával az előzetes ranglista kihirdetése után, illetve a képességvizsga eredményének kihirdetése után. A fellebbezést a Fölvételi Bizottság véleményezi, és ennek alapján a dékán legfeljebb 24 órán belül határozatot hoz a föllebbezéssel kapcsolatban.

A felvételi tesztek pontozására, a rangsorra és a fölvételi vizsga lebonyolításának szabályosságára a jelöltek 2020. július 7-én 9.00-től 10.00 óráig tehetnek fellebbezést, illetve a második pályázati időszakban 2020. szeptember 8-án 9.00-től 10.00 óráig.

Azok a jelöltek, akik a tesztek pontozására tettek fellebbezést, tesztjeiket bizottság jelenlétében megnézhetik 2020. július 7-én 9.00-től 10.00 óráig, illetve a második pályázati időszakban 2020. szeptember 8-án 9.00-től 10.00 óráig.

 

11. A külföldi állampolgárok beiratkozása

 

A külföldi állampolgárok ugyanolyan feltételekkel iratkozhatnak a Tanítóképző Karra, mint a hazaiak.

külön iratok, amit jelentkezéskor át kell adni:

 • honosított középiskolai diploma
 • igazolás arról, hogy az aktuális tanévre van egészségügyi biztosítása
 • igazolás a tandíj (2300 euró) befizetéséről

 

 

 1.  

 

- Azok a jelentkezők, akik a középiskola 3. vagy 4. osztályában köztársasági vagy nemzetközi versenyen az első három hely egyikét érték el, a felvételi vizsgán nem vizsgáznak abból a tantárgyból, hanem az erre a részre vonatkozó legmagasabb pontszámot kapják.

 

 • A különleges igényű jelentkezők a nekik megfelelő módon felvételizhetnek, a Kar objektív lehetőségeinek keretében. A felvételi vizsga megszervezésére vonatkozó különleges igényt írásbeli kérvényben kell átadni jelentkezéskor.

 

 

Telefon: 024 624 401

 

 

 

 

                                                                       

Prof. dr. Ivanović Josip

                       

                                                                                                             Megbízott dékán

 

 

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre