Második felvételi pályázat a 2018/19-es tanévre

Létrehozva: 2018.08.20. 12:08 Módosítva: 2019.04.05. 10:42

ÚJVIDÉKI EGYETEM

 

A KAR NEVE: MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR

Cím: Szabadka, Strossmayer utca 11.

Telefon: 024 624 444

Fax: 024 624 424

Folyó számla számla: 840-2061666-44

E-mail: office@magister.uns.ac.rs

Honlap: www.magister.uns.ac.rs

 

 

 1. Meghirdetett helyek

 

A Tanítóképző Karra összesen  _16___ elsőéves hallgató iratkozhat:

- _3__ a költségvetés terhére

- _13_ önköltséges alapon.

A különböző szakokra a következő számú hallgató iratkozhat:

 

Szakirány

Költségvetés terhére

Önköltséges

Összesen

Tandíj

(dinár)

Tandíj a külföldi állampolgárok számára

(euró)

Okleveles tanító

1*

11

12

50 000

2300

Okleveles óvodapedagógus

 

1**+1***

 

2

4

50 000

2300

Összesen

3

13

16

 

 

Megjegyzés:

* A roma nemzetiségű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, melyet a Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

** A sajátos igényű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, melyet a Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

*** Azoknak a jelölteknek az affirmativ iratkozási programjának kvótája, akik külföldön végezték el a középiskolát a 2017/18-as tanévben, melyet a Szerb Köztársaság és Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

 

Pályázati feltételek

 

a)Általános feltételek: négyéves középiskolai végzettség.

b)Különleges feltételek: Azok a jelöltek, akik a középiskolát külföldön fejezték be, pályázhatnak, miután honosították a külföldön szerzett középiskolai bizonyítványaikat.

Amennyiben a honosítási folyamat nem zajlott le, ezek a jelöltek kötelesek igazolást hozni, hogy a honosítás folyamatban van. Iratkozáskor a honosított bizonyítványokat kell átadniuk.

 

 1. Képességvizsga

 

A jelentkezőknek képességvizsgát kell tenniük zenéből, beszédkészségből, testnevelésből – ez a vizsga eliminációs jellegű.

 

 1. Felvételi vizsga

 

 • Magyar nyelv és irodalom
 • Általános tájékozottság

A felvételi vizsgát magyar nyelven teszik, illetve a jelentkező írásban kérvényezheti jelentkezéskor, előírt formanyomtatványon, hogy valamelyik, Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalosan használt nyelven felvételizhessen.

 

 1. Pályázati határidő

 

Második pályázati időszak

 

 • jelentkezés 2018. szeptember 3., 4.,  (9.00-től 12.00 óráig)
 • képességvizsga 2018. szeptember 5. (9.00 órakor)
 • felvételi vizsga 2018. szeptember 7. (9.00 órakor)
 • előzetes ranglista kihirdetése 2018. szeptember 10.
 • végleges ranglista kihirdetése 2018. szeptember 14.
 • iratkozás 2018. szeptember 17. (9.00-től 12.00 óráig)

 

 1. Jelentkezéskor a következő iratok fénymásolatát kell átadni:

 

 • érvényes személyi igazolvány
 • a középiskolás bizonyítványok (a középiskola mind a négy osztályáról)
 • középiskolás diploma vagy érettségi bizonyítvány
 • igazolás az egészségügyi alkalmasságról
 • elismervény a képességvizsga díjának befizetéséről

 

 1. Iratkozáskor a következő iratokat kell átadni:

 

 • az eredeti bizonyítványokat és az eredeti diplomát
 • két 4,5× 3,5 cm-es fényképet
 • elismervény az iratkozás költségeinek befizetéséről
 • az önköltséges hallgatóknak elismervény a tandíj első részletének befizetéséről

 

 1. Árjegyzék

 

 • képességvizsga 1000 dinár
 • felvételi vizsga 4500 dinár
 • iratkozás 5000 dinár

 

 1. A jelentkezők rangsorolásának kritériumai

 

A jelentkezőket a felvételi vizsgán elért pontszám és a középiskolai átlageredmény alapján rangsoroljuk.

A középiskolai átlageredményt úgy számoljuk ki, hogy összeadjuk az elsős, másodikos, harmadikos és negyedikes átlagot és megszorozzuk 2-vel. Két tizedesre kerekítünk. Ilyen alapon a jelölt legfeljebb 40 pontot szerezhet.

A felvételi vizsgán a jelölt legfeljebb 60 pontot érhet el (30 pontot a Magyar nyelv és irodalom teszten és 30 pontot az Általános tájékozottság teszten). A felvételi vizsgát akkor tette le, ha a két teszten összesen legalább 14 pontot elért. A jelölt, aki a felvételi vizsgán 14 ponttól kevesebbet ér el, nem tette le a felvételi vizsgát, nem lesz rangsorolva, és nem iratkozhat be a Tanítóképző Karra.

Beiratkozásra azok a jelöltek jogosultak, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el.

Az állami költségvetés terhére azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a költségvetés terhére előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban több mint 50 ponttal rendelkeznek.

Önköltséges hallgatóként azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén az önköltséges hallgatóknak előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban legalább 30 ponttal rendelkeznek.

Azok a jelöltek, akik iskoláztatásuk során már voltak az állami költségvetés terhére tanuló hallgatók, nem iratkozhatnak be újra az állami költségvetés terhére a tanulmányoknak ugyanarra a szintjére.

 

 1. A fellebbezés módja és határideje

 

A jelölt fellebbezhet a pályázat törvényessége, a képességvizsga, a fölvételi vizsga lebonyolítása, illetve a ranglista ellen 36 órával az előzetes ranglista kihirdetése után, illetve a képességvizsga eredményének kihirdetése után. A fellebbezést a Fölvételi Bizottság véleményezi, és ennek alapján a dékán legfeljebb 24 órán belül határozatot hoz a föllebbezéssel kapcsolatban.

A felvételi tesztek pontozására, a rangsorra és a fölvételi vizsga lebonyolításának szabályosságára a jelöltek 2018. szeptember 11-én 9.00-től 10.00 óráig tehetnek fellebbezést.

Azok a jelöltek, akik a tesztek pontozására tettek fellebbezést, tesztjeiket bizottság jelenlétében megnézhetik 2018. szeptember 11-én 9.00-től 10.00 óráig.

 

 1. A külföldi állampolgárok beiratkozása

 

A külföldi állampolgárok ugyanolyan feltételekkel iratkozhatnak a Tanítóképző Karra, mint a hazaiak, azzal hogy nem kell felvételi vizsgát tenniük és tandíjat kell fizetniük iskoláztatásuk teljes időtartama alatt.

 • külön iratok, amit jelentkezéskor át kell adni:
 • honosított középiskolai diploma
 • igazolás arról, hogy az aktuális tanévre van egészségügyi biztosítása
 • igazolás a tandíj (2300 euró) befizetéséről

 

11. A már felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek beiratkozása

 

A felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek beiratkozhatnak a Karra anélkül, hogy felvételi vizsgát tennének, azzal a feltétellel, hogy írásban kérvényezték beiratkozásukat a második pályázati időszak végéig, a kérvényhez mellékelték a vizsgáik elismerésére  vonatkozó kérvényt és igazolást a letett vizsgákról. A felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek önköltséges hallgatóként iratkozhatnak be.

 

 1.  

 

- Azok a jelentkezők, akik a középiskola 3. vagy 4. osztályában köztársasági vagy nemzetközi versenyen az első három hely egyikét érték el, a felvételi vizsgán nem vizsgáznak abból a tantárgyból, hanem az erre a részre vonatkozó legmagasabb pontszámot kapják.

 

 • A különleges igényű jelentkezők a nekik megfelelő módon felvételizhetnek, a Kar objektív lehetőségeinek keretében. A felvételi vizsga megszervezésére vonatkozó különleges igényt írásbeli kérvényben kell átadni jelentkezéskor.

 

 

Telefon 024 624 401

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  Dékán

                                                                                    Prof.dr Ivanović Josip

 

 

 

 

 

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre