Kultúra-, érték- és művelődéskutatási műhely

Létrehozva: 2015.10.09. 08:00 Módosítva: 2017.02.14. 08:26

A műhelyfelelős oktató:  doc. dr. Németh Ferenc

ferenc.nemet@magister.uns.ac.rs

A műhely célja:

A tanterv kereteit meghaladó (attraktív és fajsúlyos) művelődéstörténeti témák feldolgozása, a forráskutatásokra és alapkutatásokra való ösztönzés, a hallgatók tehetségének és téma iránti érdeklődésének kibontakoztatása, elmélyítése, figyelemfelkeltő, vonzó, közvetlen prezentáló módszerek alkalmazásával.

A műhely képzésének fő sajátosságai:

A hallgatók előadókészségének fejlesztése, önálló, interdiszciplináris, hallgatói kutatási projektumok beindítása, a tudományos kutatómunkára való ösztönzés, elméleti és gyakorlati kérdések megvitatása, az egyéni véleményalakítás képességének fejlesztése, a tudományos kutatómunkára való felkészítés, a művelődéstörténeti források behatóbb ismerete, ismerkedés a tudományos szakdolgozat megírásának követelményeivel, az önálló témafeldolgozási készség fejlesztése, Önálló előadások és publikációk létrehozása.

Módszerek:

Eredmények:

előadások, konzultációk, prezentációk, gyakorlati kutatások, szakirodalmi tájékoztatók

önálló dolgozatok, tanulmányok írása eredeti kutatások alapján, dolgozatok, szakmunkák közlése tudományos folyóiratokban, felkészítés a VMTDK-ra meg az OTDK-ra, a hallgatók kutatási készségének, tájékozottságának kifejlesztése

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre