Környezeti nevelés elméletben és gyakorlatban

Létrehozva: 2016.11.29. 14:09 Módosítva: 2016.12.08. 13:31

K1 - 12 pont

A KÉPZÉS CÍME

Környezeti nevelés elméletben és gyakorlatban

A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÓI NÉV SZERINT

Major Lenke, Horák Rita, Bagány Ágnes

A KÉPZÉS ÓRASZÁMA

1. nap: 8 óra

2. nap: 4 óra (otthoni munka)

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA

osztálytanítók, óvodapedagógusok

A KÉPZÉS CÉLJA (max. 500 karakter helyközzel együtt)

A képzésen résztvevők ismerjék fel a környezeti nevelés fontosságát, szerezzenek a pedagógiai gyakorlatukban alkalmazható ismereteket a környezeti nevelésben alkalmazható módszerekről, ezek megszervezéséről és lebonyolításáról. A környezeti nevelés módszertani elveit alkalmazva képesek legyenek az alsó tagozatos gyerekek környezettel kapcsolatos szemléletének formálására. Példákat láthatnak környezeti nevelési célú programok létrehozására, melyeket különböző hatékony tanulásszervezési módszerekkel meg tudnak valósítani.

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE (pontokba szedve)

  • A környezeti nevelés jelentősége, a környezeti nevelés és fenntartható fejlődés módszertani alapjai.
  • A környezeti nevelés alapelveinek megvalósíthatósága a tanórákon.
  • A környezettudatos magatartás elsajátításának szerepe a pedagógiai gyakorlatban.
  • Élményt nyújtó környezeti nevelési program tervezésének és megvalósításának módja.
  • Környezeti nevelési program tervezése, megvalósítása, értékelése az általános iskola 2-4. osztályában.
  • Környezeti tartalmú tevékenységek szervezése iskolán belül (tanórák, előadások, versenyek, kiállítások) és iskolán kívül (állatkerti séták, erdei kirándulások, múzeumlátogatások).

5 OK FELSOROLÁSA, HOGY MIÉRT VÁLASSZÁK EZT A KÉPZÉST (max. 350 karakter helyközzel együtt)

(1) A kurzust teljesítő pedagógusok képesek lesznek megvalósítani a tantervben meghatározott környezeti nevelési célokat.

(2) A résztvevők gazdagíthatják környezetközpontú gondolkodásmódjukat, holisztikus szemléletüket.

(3) A pedagógusok a nevelői-oktatói munkájuk során hasznosítható tudást szerezhetnek.

(4) Az elméleti ismeretanyag mellett sok, a gyakorlatban is alkalmazható példát mutatunk a résztvevőknek.

(5) Naprakész tudással rendelkező előadók bővítik a résztvevők szakmai ismereteit és tapasztalatait.

HOGYAN TÖRTÉNIK A JELENTKEZÉS ÉS KÉPZÉS ELVÉGZÉSE?

EZ MINDENKI SZÁMÁRA EGYFORMA LESZ!

MINIMÁLIS ELFOGADHATÓ LÉTSZÁM

5

KIMENNE-E TEREPRE KÉPZÉST TARTANI? (a válasz aláhúzandó)

IGEN

 

NEM

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

projektor, számítógép, filctoll, hammerpapír

MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK

 

videó

 

 

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre