Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrációja, oktatási problémáinak kezelése

Létrehozva: 2016.11.29. 12:57 Módosítva: 2016.12.01. 13:09

A KÉPZÉS CÍME

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁCIÓJA, OKTATÁSI PROBLÉMÁINAK KEZELÉSE

A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÓI NÉV SZERINT

Bagány Ágnes, mgr. Takács Izabella

A KÉPZÉS ÓRASZÁMA

16 óra, 2 nap (napi 8 óra)

A KÉPZÉS CÉLCSOPORTJA

pedagógusok, pszichológusok, óvópedagógusok, osztálytanítók

A KÉPZÉS CÉLJA (max. 500 karakter helyközzel együtt)

A képzés célja a résztvevő szakemberek továbbképzése az esélyegyenlőség, tolerancia, igazságosság témakörében.

A képzés célja továbbá a többszörösen hátrányos helyzetű gyermekek iránti hozzáállás, viszonyulás lehetséges útjainak feltárása; az iskola és a pedagógus lehetőségei az adódó helyzetek kezelésében, ami egy égető probléma jelenlegi oktatási rendszerünkben.

Ezen felül egy társadalmi képet is ad a képzés a szociálisan hátrányos helyzetűekről, a szegénységről, valamint az előítéletekről, amik kialakultak ezen társadalmi rétegek iránt (különös hangsúllyal a roma populáció iránt).

A képzés kiemelt célja, hogy a szerzett ismeretek az oktatás során felhasználhatóak legyenek a pedagógusok számára.

A KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE (pontokba szedve)

1. Bevezető

2. Szegénység, iskolai végzettség és hátrányos helyzet összefüggései

3. A hátrányos helyzet pedagógiai aspektusai

4. Iskolai szelekció, szegregáció

5. A szegregáció felszámolásának lehetőségei állami szinten és a helyi közösség szintjén

6. Deszegregáció és a folyamatot kísérő problémák

7. Sztereotípia, előítéletek, diszkrimináció, identitás, multikulturalizmus

5 OK FELSOROLÁSA, HOGY MIÉRT VÁLASSZÁK EZT A KÉPZÉST (max. 350 karakter helyközzel együtt)

- a szegregáció kontra inklúzió érveinek és ellenérveinek újáértékelése

- új fogalmak megismerése (szubkultúrákkal, roma populációval kapcsolatos kulturális ismeretek)

- interkultúrális kapcsolatok megvilágítása

- az iklúzióval kapcsolatos pedagógiai kérdések megválaszolása

- konkrét ötletek megvitatása – gyakorlati tapasztalatszerzés

HOGYAN TÖRTÉNIK A JELENTKEZÉS ÉS KÉPZÉS ELVÉGZÉSE?

EZ MINDENKI SZÁMÁRA EGYFORMA LESZ!

MINIMÁLIS ELFOGADHATÓ LÉTSZÁM

5

KIMENNE-E TEREPRE KÉPZÉST TARTANI? (a válasz aláhúzandó)

IGEN

 

NEM

SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK A KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁHOZ

Formanyomtatványok a képzési programok segédanyagával, színes filctollak, zsírkréta, hammer papír, vetítő.

MEGJEGYZÉSEK, ÉSZREVÉTELEK

 

videó
Íratkozzon fel
Hírlevelünkre