Fenntartható fejlődés műhely

Létrehozva: 2015.10.09. 08:00 Módosítva: 2017.02.14. 08:25

A műhelyfelelős oktató: Major Lenke

A műhely tagjai: Bagány Ágnes, Horák Rita

lenkemttk@gmail.com

A műhely célja:

A műhely általános célja a tanítóképzős hallgatók fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteinek és környezettudatos magatartásának fejlesztése a társadalomtudományi- és módszertani tartalmak összekapcsolása, saját tapasztalatokra épülő kutatás, valamint a kisiskolások számára szervezett fejlesztő munka által, a fenntartható fejlődés elveinek közvetítésével.

A műhely feladatai:

  • Vajdasági alsó tagozatos tanulók környezeti attitűdjének, az attitűd értékét befolyásoló tényezőknek és szociális megfelelési indexének vizsgálata kérdőíves felmérés segítségével.
  • Tanítóképzős hallgatók önálló kutatási eredményeinek bemutatása diákköri és módszertani konferencián.
  • Tanítóképzős hallgatók kutatásmódszertani ismereteinek fejlesztése.

Természeti-és társadalmi tartalmakba ágyazott,jól adaptálható környezeti nevelési program kidolgozása alsó tagozatos tanulók számára.

Módszerek: Eredmények:
Előadás (1) Kutatásmódszertan előadás (adatgyűjtés, adatbevitel, adatelemzés, szakirodalom kutatása, tanulmányírás).(2) A fenntartható fejlődés és környezeti nevelés alapvető fogalmainak és szakirodalmi forrásainak bemutatása.
Kutatás A környezeti attitűd értékének, az értékeket befolyásoló háttértényezőknek és a társadalmi megfelelés iránti igény mértékének kérdőíves vizsgálata vajdasági alsó tagozatos diákok körében.
Pedagógiai munka Élményszerű, a környezeti nevelés és a fenntartható fejlődés témakörét feldolgozó tanórai és tanórán kívüli foglalkozások tervezése általános iskolás tanulók számára.
Publikáció Nevezés a Vajdasági Magyar Diákköri Konferenciára és az MTTK által szervezett Módszertani Konferenciára a kutatási eredményeket és a foglalkozások tapasztalatait bemutató publikációkkal.

 

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre