Felvételi pályázat a 2020/21-es tanévre

Létrehozva: 2020.06.08. 12:45 Módosítva: 2020.06.09. 12:34

ÚJVIDÉKI EGYETEM

 

A KAR NEVE: MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR

Cím: Szabadka, Strossmayer utca 11.

Telefon: 024 624 444

Fax: 024 624 424

Folyó számla számla: 840-2112666-13

E-mail: office@magister.uns.ac.rs

Honlap: www.magister.uns.ac.rs

 

 

 1. Meghirdetett helyek

 

A Tanítóképző Karra összesen  _85___ elsőéves hallgató iratkozhat:

- _45__ a költségvetés terhére

- _40_ önköltséges alapon.

A különböző szakokra a következő számú hallgató iratkozhat:

 

Tanulmányi program

Költségvetés terhére

Önköltséges

Összesen

Tandíj

(dinár)

Tandíj a külföldi állampolgárok számára

(euró)

Okleveles tanító

20

(19+1*)

15

35

50 000

2300

Okleveles óvodapedagógus

15

(14+1***)

5

20

50 000

2300

Okleveles kommunikátor

10

(9+1**)

5

15

50 000

2300

Nevelő

0

15

15

50 000

2300

Összesen

45

40

85

 

 

Megjegyzés:

* A roma nemzetiségű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

** A sajátos igényű jelöltek affirmativ iratkozási programjának kvótája, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

*** Azoknak a jelölteknek az affirmativ iratkozási programjának kvótája, akik külföldön végezték el a középiskolát a 2019/20-as tanévben, melyet Vajdaság Autonom Tartomány Kormánya határozott meg

 

2. Pályázati feltételek

 

a)Általános feltételek: négyéves középiskolai végzettség.

b)Különleges feltételek: Azok a jelöltek, akik a középiskolát külföldön fejezték be, pályázhatnak, miután honosították a külföldön szerzett középiskolai bizonyítványaikat.

Amennyiben a honosítási folyamat nem zajlott le, ezek a jelöltek kötelesek igazolást hozni, hogy a honosítás folyamatban van. Iratkozáskor a honosított bizonyítványokat kell átadniuk.

 

 

 

 1.  

 

 • Azoknak a jelentkezőknek, akik alapképzésre az okleveles tanító vagy okleveles óvodapedagógus tanulmányi programra jelentkeztek, képességvizsgát kell tenniük zenéből, beszédkészségből, testnevelésből – ez a vizsga eliminációs jellegű.
 • Azoknak a jelentkezőknek, akik alapképzésre az okleveles kommunikátor tanulmányi programra jelentkeztek, képességvizsgát kell tenniük beszédkészségből és kommunikációs készségekből – ez a vizsga eliminációs jellegű.

 

4. Felvételi vizsga

 

Az okleveles tanító, okleveles óvodapedagógus, okleveles kommunikátor és nevelő tanulmányi programokra jelentkezők magyar nyelv és irodalomból és általános tájékozottságból tesznek felvételi vizsgát.

A felvételi vizsgát magyar nyelven teszik, illetve a jelentkező írásban kérvényezheti jelentkezéskor, előírt formanyomtatványon, hogy valamelyik, Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalosan használt nyelven felvételizhessen.

 

5. Pályázati határidő

 

Első pályázati időszak

 

 • jelentkezés 2020. június 24., 25., 26.   (9.00-től 12.00 óráig)
 • képességvizsga 2020. június 29. (9.00 órakor)
 • felvételi vizsga 2020. július 2.  (9.00 órakor)
 • előzetes ranglista kihirdetése 2020. július 6.
 • végleges ranglista kihirdetése 2020. július 9.
 • iratkozás 2020. július 13., 14., (9.00-től 12.00 óráig)

 

 

Második pályázati időszak

 

 • jelentkezés 2020. szeptember 1., 2.  (9.00-től 12.00 óráig)
 • képességvizsga 2020. szeptember 3. (9.00 órakor)
 • felvételi vizsga 2020. szeptember 4. (9.00 órakor)
 • előzetes ranglista kihirdetése 2020. szeptember 7.
 • végleges ranglista kihirdetése 2020. szeptember 9.
 • iratkozás 2020. szeptember 10., 11. (9.00-től 12.00 óráig)

 

6. Jelentkezéskor a következő iratok fénymásolatát kell átadni vagy elektronikusan elküldeni:

 

 • érvényes személyi igazolvány
 • a középiskolás bizonyítványok (a középiskola mind a négy osztályáról)
 • középiskolás diploma vagy érettségi bizonyítvány
 • elismervény a képességvizsga díjának befizetéséről

 

7. Iratkozáskor a következő iratokat kell átadni:

 

 • az eredeti bizonyítványokat és az eredeti diplomát
 • két 4,5× 3,5 cm-es fényképet
 • elismervény az iratkozás költségeinek befizetéséről
 • az önköltséges hallgatóknak elismervény a tandíj első részletének befizetéséről

 

8. Árjegyzék

 

 • képességvizsga 1000 dinár
 • felvételi vizsga 4500 dinár
 • iratkozás 5000 dinár

 

9. A jelentkezők rangsorolásának kritériumai

 

A jelentkezőket a felvételi vizsgán elért pontszám és a középiskolai átlageredmény alapján rangsoroljuk.

A középiskolai átlageredményt úgy számoljuk ki, hogy összeadjuk az elsős, másodikos, harmadikos és negyedikes átlagot és megszorozzuk 2-vel. Két tizedesre kerekítünk. Ilyen alapon a jelölt legfeljebb 40 pontot szerezhet.

A felvételi vizsgán a jelölt legfeljebb 60 pontot érhet el (30 pontot a Magyar nyelv és irodalom teszten és 30 pontot az Általános tájékozottság teszten). A felvételi vizsgát akkor tette le, ha a két teszten összesen legalább 14 pontot elért. A jelölt, aki a felvételi vizsgán 14 ponttól kevesebbet ér el, nem tette le a felvételi vizsgát, nem lesz rangsorolva, és nem iratkozhat be a Tanítóképző Karra.

Beiratkozásra azok a jelöltek jogosultak, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el.

Az állami költségvetés terhére azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a költségvetés terhére előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban több mint 50 ponttal rendelkeznek.

Önköltséges hallgatóként azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén az önköltséges hallgatóknak előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban legalább 30 ponttal rendelkeznek.

Azok a jelöltek, akik iskoláztatásuk során már voltak az állami költségvetés terhére tanuló hallgatók, nem iratkozhatnak be újra az állami költségvetés terhére a tanulmányoknak ugyanarra a szintjére.

 

10. A fellebbezés módja és határideje

 

A jelölt fellebbezhet a pályázat törvényessége, a képességvizsga, a fölvételi vizsga lebonyolítása, illetve a ranglista ellen 36 órával az előzetes ranglista kihirdetése után, illetve a képességvizsga eredményének kihirdetése után. A fellebbezést a Fölvételi Bizottság véleményezi, és ennek alapján a dékán legfeljebb 24 órán belül határozatot hoz a föllebbezéssel kapcsolatban.

A felvételi tesztek pontozására, a rangsorra és a fölvételi vizsga lebonyolításának szabályosságára a jelöltek 2020. július 7-én 9.00-től 10.00 óráig tehetnek fellebbezést, illetve a második pályázati időszakban 2020. szeptember 8-án 9.00-től 10.00 óráig.

Azok a jelöltek, akik a tesztek pontozására tettek fellebbezést, tesztjeiket bizottság jelenlétében megnézhetik 2020. július 7-én 9.00-től 10.00 óráig, illetve a második pályázati időszakban 2020. szeptember 8-án 9.00-től 10.00 óráig.

 

11. A külföldi állampolgárok beiratkozása

 

A külföldi állampolgárok ugyanolyan feltételekkel iratkozhatnak a Tanítóképző Karra, mint a hazaiak.

külön iratok, amit jelentkezéskor át kell adni:

 • honosított középiskolai diploma
 • igazolás arról, hogy az aktuális tanévre van egészségügyi biztosítása
 • igazolás a tandíj (2300 euró) befizetéséről

 

 

 1.  

 

- Azok a jelentkezők, akik a középiskola 3. vagy 4. osztályában köztársasági vagy nemzetközi versenyen az első három hely egyikét érték el, a felvételi vizsgán nem vizsgáznak abból a tantárgyból, hanem az erre a részre vonatkozó legmagasabb pontszámot kapják.

 

 • A különleges igényű jelentkezők a nekik megfelelő módon felvételizhetnek, a Kar objektív lehetőségeinek keretében. A felvételi vizsga megszervezésére vonatkozó különleges igényt írásbeli kérvényben kell átadni jelentkezéskor.

 

 

Telefon: 024 624 401

 

 

 

 

                                                                       

Prof. dr. Ivanović Josip

                        

                                                                                                             Megbízott dékán

 

 

Címkék

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre