Felvételi pályázat a 2019/20-as tanévre (MA)

Létrehozva: 2019.09.09. 08:00 Módosítva: 2019.09.09. 12:46

ÚJVIDÉKI EGYETEM

 

A KAR NEVE: MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR

Cím: Szabadka, Strossmayer utca 11.

Telefon: 024 624 444

Fax: 024 624 424

Folyó számla szám: 840-2061666-44

E-mail: office@magister.uns.ac.rs

Honlap: www.magister.uns.ac.rs

 

 

MESTERKÉPZÉS

 1. Meghirdetett helyek

 

A Tanítóképző Karra összesen _55__ hallgató iratkozhat be a mesterképzésre:

- _35_ a költségvetés terhére,

- _20__ önköltséges alapon.

A különböző szakokra a következő számú hallgató iratkozhat:

 

Szakirány

Költségvetés terhére

Önköltséges

Összesen

Tandíj

(dinár)

Tandíj a külföldi állampolgárok számára

(euró)

Megjegyzés

Tanító – mester

25

15

40

50.000

2300

 

Óvodapedagógus –mester

10

5

15

50.000

2300

 

Összesen:

35

20

55

 

 

 

 

 1. Pályázati feltételek

 

Mesterképzésre, az akadémiai tanulmányok második fokozatára, mindazok a jelentkezők beiratkozhatnak, akik a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon vagy hasonló profilú egyetemi karon, alapképzésen oklevelet szereztek és az alapfokú tanulmányaik négyéves időtartamúak voltak, tudnak magyarul, olyan szinten, hogy kövessék az előadásokat, illetve magyar nyelven vizsgázhassanak és letették a felvételi vizsgát. A felsorolt általános feltételek mellett a jelentkezők a következő módon iratkozhatnak be a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar mesterképzésére:

 1. Beiratkozhatnak azok a jelentkezők, akik az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán 240 ESPB pont terjedelmű alapképzésen szereztek oklevelet
 2. Beiratkozhatnak azok a jelentkezők, akik az Újvidéki Egyetem valamelyik, a Tanítóképzőhöz hasonló profilú karán 240 ESPB pont terjedelmű alapképzésen szereztek oklevelet
 3. Beiratkozhatnak azok a jelentkezők, akik a Tanítóképzőn vagy hasonló profilú karon szereztek oklevelet az Újvidéki Egyetemen kívül 240 ESPB pont terjedelemben

Azoknak a jelentkezőknek, akik a fent említett 3. és 4. pont alapján iratkoznak mesterképzésre, el kell sajátítaniuk az alapképzés tantervének anyagát (különbözeti vizsgákat tesznek), felvételi vizsgát tesznek, vizsgát tesznek a magyar nyelv ismeretéből, mindezt a Kari Tanács határozata alapján.

Azok a jelöltek, akik az alapképzést külföldön végezték el, pályázhatnak, miután honosították a külföldön szerzett diplomájukat.

Amennyiben a honosítási folyamat nem zajlott le, ezek a jelöltek kötelesek igazolást hozni, hogy a honosítás folyamatban van. Iratkozáskor a honosított diplomát kell átadniuk.

 

3. Felvételi vizsga

 

A jelentkezők Általános tájékozottságból (30 pont) és Magyar helyesírásból (30 pont) tesznek felvételi vizsgát.

A felvételi vizsgát magyar nyelven teszik, illetve a jelentkező írásban kérvényezheti jelentkezéskor, előírt formanyomtatványon, hogy valamelyik, Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalosan használt nyelven felvételizhessen.

 

 1. Pályázati határidő

 

 • jelentkezés 2019. szeptember 26., 27.
 • felvételi vizsga 2019. szeptember 30.
 • elsődleges rangsor 2019. október 2.
 • végleges rangsor 2019. október 7.
 • iratkozás 2019. október 8., 9.

 

 1. Jelentkezéskor a következő iratokat kell átadni:

 

 Személyi igazolvány, az egyetemi diploma fénymásolata (az eredetit is fel kell mutatni),  elismervény a befizetett 4500 dinárról (felvételi vizsga díja).

 

          6. Árjegyzék

 

 • felvételi vizsga 4500 dinár
 • iratkozás 5000 dinár

 

7. A jelentkezők rangsorolásának kritériumai

 

A jelentkező iratkozáskor legfeljebb összesen 100 pontot valósíthat meg, az alapképzésen megvalósított átlagosztályzata, az alapképzésen eltöltött tanulmányok időtartama és a fölvételi vizsgán elért eredménye alapján.

Az alapképzés átlagosztályzata alapján a pontokat úgy számítjuk ki, hogy az alapképzésen letett összes vizsgák átlagosztályzatát megszorozzuk 4-gyel. Ilyen alapon a jelölt legkevesebb 24, legfeljebb 40 pontot érhet el. Az átlagosztályzattal két tizedesre kerekítve számolunk.

A felvételi vizsgán a jelölt legkevesebb 0 és legfeljebb 60 pontot érhet el. A jelölt akkor tette le a felvételi vizsgát (szerzett jogot a rangsorolásra), ha a felvételi vizsgán legalább 14 pontot ér el.

A jelöltek rangsora két alapvető és egy kiegészítő kritérium alapján alakul ki.

Az alapvető kritériumok a következők:

 • Az alapképzésen megvalósított átlagosztályzat,
 • A felvételi vizsgán elért eredmény.

Kiegészítő kritérium:

 • Az alapképzésen eltöltött tanulmányok időtartama (a naptári hónapok száma az alapképzésre való beiratkozástól az utolsó vizsga letételéig).

A jelöltek rangsorát a két alapvető kritérium pontszámainak összege alakítja. Abban az esetben, ha két vagy több jelöltnek ugyanannyi pontja van, akkor ezeket a jelölteket az alapképzés időtartama alapján rangsoroljuk, azzal, hogy annak a jelöltnek lesz elsőbbsége, aki rövidebb idő alatt végezte el az alapképzést.

Beiratkozásra azok a jelöltek jogosultak, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el.

Az állami költségvetés terhére azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a költségvetés terhére előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban több mint 50 ponttal rendelkeznek.

Önköltséges hallgatóként azok a jelöltek iratkozhatnak be, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén az önköltséges hallgatóknak előlátott beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el és a rangsorban legalább 30 ponttal rendelkeznek.

Azok a jelöltek, akik iskoláztatásuk során már voltak az állami költségvetés terhére tanuló hallgatók, nem iratkozhatnak be újra az állami költségvetés terhére a tanulmányoknak ugyanarra a szintjére.

 

8. A fellebbezés módja és határideje

 

A jelölt fellebbezhet a pályázat törvényessége, a felvételi vizsga lebonyolítása, illetve a ranglista ellen 36 órával az előzetes ranglista kihirdetése után. A fellebbezést a Felvételi Bizottság véleményezi, és ennek alapján a dékán legfeljebb 24 órán belül határozatot hoz a fellebbezéssel kapcsolatban.

 

9. A külföldi állampolgárok beiratkozása

Külön iratok, amit jelentkezéskor át kell adni:

 • honosított egyetemi diploma
 • igazolás arról, hogy az aktuális tanévre van egészségügyi biztosítása
 • igazolás a tandíj (2300 euró) befizetéséről

 

10. Megjegyzés

 

 • A különleges igényű jelentkezők a nekik megfelelő módon felvételizhetnek, a Kar objektív lehetőségeinek keretében. A felvételi vizsga megszervezésére vonatkozó különleges igényt írásbeli kérvényben kell átadni jelentkezéskor.

 

 • Azok a különleges igényű, vagy roma nemzetiségű jelentkezők, akik az alapképzésen, az affirmatív intézkedések keretében, Vajdaság Autonom Tartomány költségvetésének terhére végezték tanulmányaikat, a 2019/20-as tanévben az affirmatív intézkedések keretében, a költségvetés terhére iratkozhatnak a mestertanulmányok első évére az Újvidéki Egyetem karain.

 

Telefon: 024 624 401

 

                                                           

                                                                                     

 

                                                                                                 Dékán

                                                                                    Prof.dr Ivanović Josip

 

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre