Felvételi pályázat - információk

Létrehozva: 2017.02.28. 11:51 Módosítva: 2017.02.28. 11:56

Meghirdetett alapképzések

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon okleveles tanítókat és óvodapedagógusokat képeznek. A képzéseket a Szerbiai Akkreditációs Bizottság akkreditálta, az oktatási programok pedig összhangban állnak a bolognai felsőoktatási koncepcióval.

 

TANÍTÓI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alap (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) fokozat
– szakképzettség: okleveles tanító

A képzés nyelve: magyar

A képzési idő félévekben: 8 félév

A képzést a Szerbiai Akkreditációs Bizottság akkreditálta, az oktatási programok pedig összhangban állnak a bolognai felsőoktatási koncepcióval.

Az egyetemi képzés oktatási programja itt letölthető.

 

ÓVODAPEDAGÓGUS ALAPKÉPZÉSI SZAK

Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:
– végzettségi szint: alap (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) fokozat
– szakképzettség: okleveles óvodapedagógus.

A képzés nyelve: magyar

A képzési idő félévekben: 8 félév

A képzést a Szerbiai Akkreditációs Bizottság akkreditálta, az oktatási programok pedig összhangban állnak a bolognai felsőoktatási koncepcióval.

Az egyetemi képzés oktatási programja itt letölthető.

 

Alapképzésen meghirdetett helyek

Szakirány

Költségvetés terhére

Önköltséges

Összes

Tandíj

az önköltséges helyekre

(dinár)

Tandíj a külföldi állampolgárok számára

(euró)

Okleveles tanító

20

15

35

50 000

2300

Okleveles óvodapedagógus

15

 

5

20

50 000

2300

Összesen

35

20

55

 

 

 

Pályázati feltételek

Az alapképzésekre felvételt nyerhet az, aki négyéves középiskolai szakon érettségizett, megfelelt a képességvizsgán, valamint sikeres felvételi vizsgát tett a Karon. Azok a szerb állampolgárok, akik a középiskolát külföldön végezték, a Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériumának utasításával összhangban iratkozhatnak be, vagyis azután pályázhatnak, miután honosították a külföldön szerzett középiskolai bizonyítványaikat. Amennyiben a honosítási folyamat nem zajlott le, ezek a jelöltek kötelesek igazolást hozni arról, hogy a honosítás folyamatban van. Iratkozáskor a honosított bizonyítványokat kell átadniuk.

Képességvizsga

A jelentkezőknek képességvizsgát kell tenniük zenéből, beszédkészségből, testnevelésből – ez a vizsga eliminációs jellegű.

 

Felvételi vizsga

Az osztálytanítói, illetve az óvópedagógusi szakokra való iratkozás alapfeltétele az alkalmassági vizsga mellett a felvételi vizsgán való megfelelés. A vizsga egy-egy teszt megoldását foglalja magában Magyar nyelv és irodalomból, valamint Általános műveltség és tájékozottságból. A tesztek közül az első az érvényben lévő gimnáziumi tananyagra, az utóbbi pedig a jelölt műveltségére, humán- és természettudományok terén szerzett általános ismereteire épül.

A jelentkezők a felvételi vizsgát magyar nyelven teszik, illetve jelentkezéskor írásban kérvényezhetik (előírt formanyomtatványon), hogy Vajdaság Autonóm Tartomány területén hivatalosan használt nyelvek egyikén felvételizhessenek.

Azok a jelentkezők, akik a középiskola 3. vagy 4. osztályában köztársasági vagy nemzetközi versenyen az első három hely egyikét érték el, a felvételi vizsgán nem vizsgáznak abból a tantárgyból, hanem az erre a részre vonatkozó legmagasabb pontszámot kapják.

A különleges igényű jelentkezők a nekik megfelelő módon felvételizhetnek, a Kar objektív lehetőségeinek keretei között. A felvételi vizsga megszervezésére vonatkozó különleges igényt írásbeli kérvényben kell átadni jelentkezéskor.

 

Jelentkezéskor a következő iratokat kell átadni:

  • anyakönyvi kivonat,
  • igazolás az állampolgárságról,
  • középiskolai bizonyítványok és a diploma fénymásolata (az eredetit is fel kell mutatni),
  • igazolás az egészségügyi alkalmasságról,
  • elismervény a befizetett képességvizsga díjáról, 1000 dinárról.

Árjegyzék:

képességvizsga 1000 dinár
felvételi vizsga 4500 dinár
iratkozás díja 5000 dinár

 

Pályázati határidő

A Kar évente általában  két alkalommal (júniusban és szeptemberben) ír ki felvételi pályázatot a minisztérium, illetve az Újvidéki Egyetem döntésével összhangban. Ez tartalmazza a jelentkezés, a képességvizsga, a felvételi vizsga, az előzetes és a végleges ranglista kihirdetésének, valamint az iratkozás pontos időpontját. A pályázat a kiírást követően megjelenik a weboldalunkon.

 

A jelentkezők rangsorolásának kritériumai

A jelentkezőket a felvételi vizsgán elért pontszám és a középiskolai átlageredmény alapján rangsoroljuk.

A középiskolai átlageredményt úgy számoljuk ki, hogy összeadjuk az elsős, másodikos, harmadikos és negyedikes átlagot és megszorozzuk 2-vel. Két tizedesre kerekítünk. Ilyen alapon a jelölt legfeljebb 40 pontot szerezhet.

A felvételi vizsgán a jelölt legfeljebb 60 pontot érhet el (30 pontot a Magyar nyelv és irodalom teszten és 30 pontot az Általános tájékozottság teszten). A felvételi vizsgát akkor tette le, ha a két teszten összesen legalább 14 pontot elért. A jelölt, aki a felvételi vizsgán 14 ponttól kevesebbet ér el, nem tette le a felvételi vizsgát, nem lesz rangsorolva, és nem iratkozhat be a Tanítóképző Karra.

Beiratkozásra azok a jelöltek jogosultak, akik a rangsorolt jelöltek jegyzékén a beiratkozási keretlétszámon belül helyezkednek el.

Azok a jelöltek, akik iskoláztatásuk során már voltak az állami költségvetés terhén tanuló hallgatók, nem iratkozhatnak be újra az állami költségvetés terhére a tanulmányoknak ugyanarra a szintjére.

A jelölt fellebbezhet a pályázat törvényessége, a képességvizsga, a felvételi vizsga lebonyolítása, illetve a ranglista ellen 36 órával az előzetes ranglista kihirdetése után, illetve a képességvizsga eredményének kihirdetése után. A fellebbezést a Felvételi Bizottság véleményezi, és ennek alapján a dékán legfeljebb 24 órán belül határozatot hoz a föllebbezéssel kapcsolatban.

 

A külföldi állampolgárok felvétele

A külföldi állampolgárok ugyanolyan feltételekkel iratkozhatnak a Tanítóképző Karra, mint a hazaiak, azzal, hogy nem kell felvételi vizsgát tenniük és tandíjat kell fizetniük iskoláztatásuk teljes időtartama alatt.

Jelentkezéskor a következő iratokat kell átadni:

  • honosított középiskolai diploma
  • igazolás arról, hogy az aktuális tanévre van egészségügyi biztosítása
  • igazolás a tandíj (2300 euró) befizetéséről

A már felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek felvétele

A felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek beiratkozhatnak a Karra anélkül, hogy felvételi vizsgát tennének, azzal a feltétellel, hogy írásban kérvényezték beiratkozásukat a második pályázati időszak végéig, valamint a kérvényhez mellékelték a vizsgáik elismerésére vonatkozó kérvényt és igazolást a letett vizsgákról. A felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek önköltséges hallgatóként iratkozhatnak be.

Bővebb információ:

Újvidéki Egyetem Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar
Tanulmányi Hivatal
Strossmayer utca 11., Szabadka, Szerbia
Telefon: +381 24 624 401

Informatikai modul (90 kreditpont)

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre