Érdekes nyelvészet

Létrehozva: 2015.10.09. 08:00 Módosítva: 2017.02.14. 08:25

A műhelyfelelős oktató: dr. Bene Annamária egy. rendkívüli tanár

bene.annamaria@gmail.com

A műhely célja: Az Érdekes Nyelvészet műhely tudományos igénnyel, de az iskolai keretek béklyói nélkül kíván foglalkozni a nyelvvel, annak minden aspektusával.

A nyelvészet nagyon különleges, ha nem egyedülálló tudomány. Rengeteg ága és iskolája van. Mi több, maguk a nyelvészek is különleges fajta, mert még abban sem tudnak egyetérteni, hogy mi a nyelv: mondatok halmaza? Ha igen, akkor mi a mondat? Képességek együttese? Ha igen, mely képességek együttese? Esetleg metafizikai dolog?

A nyelvtani leírás módszertana, az alkalmazott eszközök még a nagy iskolákon belül is szignifikánsan különbözőek, és nagy viták dúlnak még konkrét nyelvi tények megítélése körül is, hiszen attól függően, hogy mely keretben vizsgáljuk, egy nyelvi jelenség oka lehet jelentéstani, mondattani, vagy akár pragmatikai jellegű.

A foglalkozás témája:

  • Az emberi kommunikáció
  • A metakommunikáció   
  • A világ nyelvei
  • Világnyelv – nemzetközi nyelv
  • Nyelvcsaládok
  • Nyelvtípusok
  • A magyar nyelv helye a világban
  • Az uráli népek családfája
  • Az uráli nelvrokonság    
  • Kontextuális nyelvészet

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre