Erasmus+

Létrehozva: 2016.12.21. 11:18 Módosítva: 2017.10.10. 14:40

Az Erasmus+ az Európai Unió programja, amely az oktatás és továbbképzés, továbbá az ifjúság és sport területeivel kapcsolatos együttműködési pályázatok támogatását biztosítja azzal a céllal, hogy  előmozdítsa az európai oktatási térséget.

 

A legtágabb értelemben véve az Erasmus+ prioritásai a következők:

- az oktatás minden szintjének előmozdítása,

- a formális, nem-formális és informális tanulás közötti kapcsolat megerősítése,

- az oktatás összekapcsolása a munka világával,

- a mobilitás növelése az európai oktatási térségben,

- az országok összekapcsolása az oktatási politika tekintetében.

 

A program teljes indikatív pénzügyi keretösszege a hétéves időszakra (2014-2020) vonatkozóan 14,774 milliárd euró. A program három kulcsfontosságú és két specifikus részből áll.

 

Három kulcstevékenység:

Kulcstevékenység 1 (KT1):

   Egyéni mobilitás: a hallgatók és a munkatársak, szakemberek, oktatók mobilitása; közös mesterképzések

Kulcstevékenység 2 (KT2):

   Együttműködési pályázatok: kapacitásfejlesztési projektek (a volt Tempus), tudásszövetségek, ágazati szakképzés-fejlesztési szövetségek, stratégiai partnerségek

Kulcstevékenység 3 (KT3):

   Oktatási reformok támogatása: a nemzeti szintű oktatási reformok támogatása

 

Két specifikus tevékenység:

   Jean Monnet pályázatok az európai tanulmányok területéről: modulok, tanszékek, hálózatok, kiválósági központok.


   Sporttal kapcsolatos pályázatok

Azon országok, amelyek részt vesznek az Erasmus+ programban program- és partnerországokra oszthatóak.

Programországok: az Európai Unió összes tagországa, Izland, Lichtenstein, Norvégia, Törökország és Macedónia. A programországok intézményei a program minden részében részt vehetnek.

Partnerországok: mindenek előtt azok az országok, amelyek körülveszik az Európai Uniót, de a világ minden más országa is ide tartozik. A Szerb Köztársaság a Nyugat-balkáni régió partnerországa. A Szerb Köztársaság intézményei részt vehetnek a program részeiben oly módon, ahogyan azt az Erasmus+ program útmutatója és az egyes pályázati kiírások előlátják.

 

Bővebb információk: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm

Aktuális intézményi pályázatok az Újvidéki Egyetem keretében: http://www.uns.ac.rs/index.php/c-saradnja/razmena-studenata/programi-razmene/program-erazmusplus-c

 

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre