Dekanat

Kreirano: 20.10.2016. 09:43 Modifikovano: 05.11.2016. 20:14

Viola Nađ Kanas (šef kabineta dekana)


Tel.:+381 24 624 444
Fax: +381 24 624 448

Monika Šalata (referent za međunarodne odnose i projekte)


Tel.:+381 24 624 444
Fax: +381 24 624 448

 

Prijavite se na
bilten