Bővebben az Évkönyv című folyóiratunkról

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyv című interdiszciplináris folyóirata szinte az intézmény megalakulásával egyidős, első száma 2006-ban jelent meg. Címe arra utal, hogy – mint az egyetemi karok többsége – karunk szintén összesíteni igyekszik az évi eseményeket, az oktatók és a hallgatók tevékenységének eredményeit. A folyóirat első része tanulmányokat, tudományos publikációkat, időnként megemlékezéseket és könyvbemutatókat tartalmaz, a második rész pedig kimutatásokat és adatokat közöl.

A kiadvány első szerkesztői Káich Katalin és Czékus Géza voltak, a technikai szerkesztést Námesztovszki Zsolt végezte. 2007-ben Káich Katalin dékánt főszerkesztőként, Czékus Gézát szerkesztőként nevezte meg a folyóirat, 2008-tól pedig Bene Annamária vette át az Évkönyv szerkesztését. 2011 után ismét új korszak kezdődött a folyóirat életében, ekkor M53-as kategóriájú kiadvánnyá vált, felkerült a szerbiai tudományos folyóiratok sorába, az átalakítást Francišković Dragana és Hózsa Éva végezte el az előírt kritériumoknak megfelelően. Megváltozott a folyóirat borítója, valamint alcímet is kapott a kiadvány: Tanulmánygyűjtemény. Fokozatosan összeállt az új nemzetközi szerkesztőbizottság, kibővült a belső munkatársak névsora. Noha a pozíciók megnevezése változott (lásd főszerkesztő, felelős szerkesztő), a kiadványért a mindenkori dékán vállal felelősséget.

A tudományosság elismerése lelkesedést és összefogást hozott a kar életébe, a kollégák magyar nyelven publikálhattak, holott erre néhány tudományterületen nem nyílik alkalom a Vajdaságban, ugyanakkor az Évkönyv a doktoranduszok előmeneteléhez is hozzájárulhatott. Szerb és angol nyelvű szövegeket is közöl a kiadvány, ezeket magyar rezümével látjuk el. A lektorálás és a korrektúra gyakran közös szerkesztői munka eredménye volt, kiemelkedik azonban Huszka Márta könyvtáros szerteágazó titkári és lektori tevékenysége, aki 2011 óta minden apró lépést figyelemmel kísér, valamint a recenzensekkel és a nyomdával való kapcsolatot is ő koordinálja. A műszaki előkészítő munkálatokat Vinkler Zsolt és Vinkó Attila realizálja, a borító kidolgozása ugyancsak az ő nevükhöz kapcsolódik. Az idegen nyelvű publikációk lektorálását, a szükséges fordítói műveleteket Francišković Dragana, Bács Ódry Ágnes és Gábrity Eszter végzi. A tanulmányok ETO-besorolására a szerkesztőség Ispánovics Csapó Juliannát (az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanárát) kérte fel. 2015-től új főszerkesztők kerültek a folyóirat élére, Samu János és Horák Rita. Az Évkönyv (Tanulmánygyűjtemény) arculatát, szerkesztési koncepcióját jelenleg ők határozzák meg.

A folyóirat szerkesztősége nem törekedett tematikus számok kiadására, mivel a kar oktatói több tudományterülettel foglalkoznak, ám az interdiszciplináris kiadvány külön tanulmányokkal emlékezett meg például az első világháború kitörésének évfordulójáról (2014), felvállalta a Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán elhangzott néhány szöveg közlését (2013), megemlékezett a Liszt-évről (2011), szövegeket közölt a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon megtartott Kosztolányi-konferenciáról (2011). Az Évkönyv lehetőséget adott az intézményünk által szervezett nemzetközi tudományos konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett szövegeinek megjelentetésére. A folyóirat története karunk honlapján nyomon követhető, ugyanitt az eddig megjelent számok letöltésére is lehetőség nyílik.

ÉVKÖNYV (M52)

2006 2007 2008 2009

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 | 2017

2018 | 2019

Digitalni repozitorijum Narodne biblioteke Srbije
Tudományos folyóiratok besorolása (hivatalos lista)

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre