Bővebben az Évkönyv című folyóiratunkról

Tekintse meg katalógusunkban...

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar Évkönyv című interdiszciplináris folyóirata szinte az intézmény megalakulásával egyidős, első száma 2006-ban jelent meg. Címe arra utal, hogy – mint az egyetemi karok többsége – karunk szintén összesíteni igyekszik az évi eseményeket, az oktatók és a hallgatók tevékenységének eredményeit. A folyóirat első része tanulmányokat, tudományos publikációkat, időnként megemlékezéseket és könyvbemutatókat tartalmaz, a második rész pedig kimutatásokat és adatokat közöl.

A kiadvány első szerkesztői Káich Katalin és Czékus Géza voltak, a technikai szerkesztést Námesztovszki Zsolt végezte. 2007-ben Káich Katalin dékánt főszerkesztőként, Czékus Gézát szerkesztőként nevezte meg a folyóirat, 2008-tól pedig Bene Annamária vette át az Évkönyv szerkesztését. 2011 után ismét új korszak kezdődött a folyóirat életében, ekkor M53-as kategóriájú kiadvánnyá vált, felkerült a szerbiai tudományos folyóiratok sorába, az átalakítást Francišković Dragana és Hózsa Éva végezte el az előírt kritériumoknak megfelelően. Megváltozott a folyóirat borítója, valamint alcímet is kapott a kiadvány: Tanulmánygyűjtemény. Fokozatosan összeállt az új nemzetközi szerkesztőbizottság, kibővült a belső munkatársak névsora. Noha a pozíciók megnevezése változott (lásd főszerkesztő, felelős szerkesztő), a kiadványért a mindenkori dékán vállal felelősséget.

A tudományosság elismerése lelkesedést és összefogást hozott a kar életébe, a kollégák magyar nyelven publikálhattak, holott erre néhány tudományterületen nem nyílik alkalom a Vajdaságban, ugyanakkor az Évkönyv a doktoranduszok előmeneteléhez is hozzájárulhatott. Szerb és angol nyelvű szövegeket is közöl a kiadvány, ezeket magyar rezümével látjuk el. A lektorálás és a korrektúra gyakran közös szerkesztői munka eredménye volt, kiemelkedik azonban Huszka Márta könyvtáros szerteágazó titkári és lektori tevékenysége, aki 2011 óta minden apró lépést figyelemmel kísér, valamint a recenzensekkel és a nyomdával való kapcsolatot is ő koordinálja. A műszaki előkészítő munkálatokat Vinkler Zsolt és Vinkó Attila realizálja, a borító kidolgozása ugyancsak az ő nevükhöz kapcsolódik. Az idegen nyelvű publikációk lektorálását, a szükséges fordítói műveleteket Francišković Dragana, Bács Ódry Ágnes és Gábrity Eszter végzi. A tanulmányok ETO-besorolására a szerkesztőség Ispánovics Csapó Juliannát (az újvidéki Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék tanárát) kérte fel. 2015-től új főszerkesztők kerültek a folyóirat élére, Samu János és Horák Rita. Az Évkönyv (Tanulmánygyűjtemény) arculatát, szerkesztési koncepcióját jelenleg ők határozzák meg.

A folyóirat szerkesztősége nem törekedett tematikus számok kiadására, mivel a kar oktatói több tudományterülettel foglalkoznak, ám az interdiszciplináris kiadvány külön tanulmányokkal emlékezett meg például az első világháború kitörésének évfordulójáról (2014), felvállalta a Kosztolányi Dezső Napok tanácskozásán elhangzott néhány szöveg közlését (2013), megemlékezett a Liszt-évről (2011), szövegeket közölt a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon megtartott Kosztolányi-konferenciáról (2011). Az Évkönyv lehetőséget adott az intézményünk által szervezett nemzetközi tudományos konferenciákon elhangzott előadások szerkesztett szövegeinek megjelentetésére. A folyóirat története karunk honlapján nyomon követhető, ugyanitt az eddig megjelent számok letöltésére is lehetőség nyílik.

 

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre