Bővebben a Módszertani Közlöny című folyóiratunkról

Tekintse meg katalógusunkban...

Az MTTK (egyik) fő profilját a szakmódszertanok (speciális didaktikák, tantárgy-pedagógiák) képezik. Már nem sokkal a megalapításunk után megfogalmazódott annak az igénye, hogy a módszertanok szolgálatába kellene állítani egy periodikát. Ennek több jelentősége is lenne: a szakterületen elért újabb ismeretek közlése, jó irodalomforrás lenne hallgatóinknak és nem utolsósorban a kar és más intézmények – beleértve a külföldi intézményeket is – tanárainak publikációs lehetőséget nyújtana.

Az első szám megjelenésére azonban várni kellett. Viszont már 2007-ben megszerveztük az első „nagy” konferenciánkat, amelyet minden évben újabb és újabb követett. A módszertannal kapcsolatos írások (egy évben a konferencia épp a módszertanokkal foglalkozott) rendre megjelentek a konferencia Munkák gyűjteményében.

A közlöny a kar munkatársainak és a meghívott kutatóknak, a gyakorlati szakembereknek a témával kapcsolatos publikációit tartalmazza. A szerkesztőbizottság célja az volt, hogy a tervezett periodika bekerüljön ‒ az országos és a nemzetközi publikációs közéletben is ‒ a minősített tudományos folyóiratok közé, és hogy az a szerzők kompetenciáját bizonyító és a pozitív minősítésüket elősegítő publikációs színtérré váljon. A Módszertani Közlöny ‒ mint folyóirat ‒ egyben az egyetemes vajdasági magyar oktatás módszertani szemléjének is tekinthető, hiszen eljuttatható a Vajdaság összes magyar tannyelvű oktatási intézményébe.

A módszertani tudományok területe egyébként is egyike a legújabb, dinamikusan fejlődő tudományos területeknek, a tanítóképzőknek pedig fel kell vállalniuk a kutatást, az eredmények közzétételét, hiszen ennek a tudományterületnek a tanítóképzők az anyaintézményei.

2011-ben jelent meg a 2010/1-es számú Módszertani Közlöny. Főszerkesztője Káich Katalin, felelős szerkesztője pedig Takács Márta volt. Első száma a kar által 2010 szeptemberében Korszerű módszertani kihívások címmel megrendezett nemzetközi tudományos konferenciájának válogatott, kibővített előadásait tartalmazza. A 155 oldalas kiadványba 14 munka került be. A régió több országából magyar, szerb és horvát nyelvű írások láttak napvilágot a következő témakörökben: az anyanyelv és irodalom korszerű tanításának, a korszerű nevelői munka módszertanának, a természet- és társadalomismeret korszerű tanításának, a testnevelés korszerű tanításának, a fakultatív tantárgyak korszerű tanításának kihívásai, valamint általános elméleti-módszertani kérdések, a didaktika (általános módszertan) és a módszertan kapcsolata.

Alapkoncepcióját továbbra is megtartotta a kiadvány, viszont a folytatásban nem a „nagy” konferenciára épül, hanem a 2012-ben első alkalommal megszervezett Módszertani konferencia válogatott munkáira.

2012-től új küllemet kapott a kiadvány: jellegzetes kávébarna borítót, az ISSN szám mellett (2217-4540) ETO-besorolást is (köszönet Csapó Juliannának – ETO/UDC: 371.3). A folyóirat a tudományos folyóiratok kritériumait meghatározó szabályzattal összhangban áll össze.

A szerkesztőbizottságot rangos hazai és külföldi (köztük tengerentúli) szakemberek képezik. A szakvéleményezők a témát jól ismerő professzorok.

A közlönyben magyar, szerb, horvát, angol és német nyelvű tanulmányok jelennek meg.

A cikkek angol és a cikk nyelvének megfelelő nyelvű összefoglalót és kulcsszavakat tartalmaznak. Minden cikknek van ETO-száma, és az eredeti tudományos munka, tudományos (szak)munka vagy az eredeti áttekintő tanulmány besorolást kapja. Ugyancsak feltüntetjük a cikk leadásának és elfogadásának a dátumát is.

2012-től a Módszertani Közlöny főszerkesztője Czékus Géza.

 

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre