Bővebben a Módszertani Közlöny című folyóiratunkról

Tekintse meg katalógusunkban...

Az MTTK (egyik) fő profilját a szakmódszertanok (speciális didaktikák, tantárgy-pedagógiák) képezik. Már nem sokkal a megalapításunk után megfogalmazódott annak az igénye, hogy a módszertanok szolgálatába kellene állítani egy periodikát. Ennek több jelentősége is lenne: a szakterületen elért újabb ismeretek közlése, jó irodalomforrás lenne hallgatóinknak és nem utolsósorban a kar és más intézmények – beleértve a külföldi intézményeket is – tanárainak publikációs lehetőséget nyújtana.

Az első szám megjelenésére azonban várni kellett. Viszont már 2007-ben megszerveztük az első „nagy” konferenciánkat, amelyet minden évben újabb és újabb követett. A módszertannal kapcsolatos írások (egy évben a konferencia épp a módszertanokkal foglalkozott) rendre megjelentek a konferencia Munkák gyűjteményében.

A közlöny a kar munkatársainak és a meghívott kutatóknak, a gyakorlati szakembereknek a témával kapcsolatos publikációit tartalmazza. A szerkesztőbizottság célja az volt, hogy a tervezett periodika bekerüljön ‒ az országos és a nemzetközi publikációs közéletben is ‒ a minősített tudományos folyóiratok közé, és hogy az a szerzők kompetenciáját bizonyító és a pozitív minősítésüket elősegítő publikációs színtérré váljon. A Módszertani Közlöny ‒ mint folyóirat ‒ egyben az egyetemes vajdasági magyar oktatás módszertani szemléjének is tekinthető, hiszen eljuttatható a Vajdaság összes magyar tannyelvű oktatási intézményébe.

A módszertani tudományok területe egyébként is egyike a legújabb, dinamikusan fejlődő tudományos területeknek, a tanítóképzőknek pedig fel kell vállalniuk a kutatást, az eredmények közzétételét, hiszen ennek a tudományterületnek a tanítóképzők az anyaintézményei.

2011-ben jelent meg a 2010/1-es számú Módszertani Közlöny. Főszerkesztője Káich Katalin, felelős szerkesztője pedig Takács Márta volt. Első száma a kar által 2010 szeptemberében Korszerű módszertani kihívások címmel megrendezett nemzetközi tudományos konferenciájának válogatott, kibővített előadásait tartalmazza. A 155 oldalas kiadványba 14 munka került be. A régió több országából magyar, szerb és horvát nyelvű írások láttak napvilágot a következő témakörökben: az anyanyelv és irodalom korszerű tanításának, a korszerű nevelői munka módszertanának, a természet- és társadalomismeret korszerű tanításának, a testnevelés korszerű tanításának, a fakultatív tantárgyak korszerű tanításának kihívásai, valamint általános elméleti-módszertani kérdések, a didaktika (általános módszertan) és a módszertan kapcsolata.

Alapkoncepcióját továbbra is megtartotta a kiadvány, viszont a folytatásban nem a „nagy” konferenciára épül, hanem a 2012-ben első alkalommal megszervezett Módszertani konferencia válogatott munkáira.

2012-től új küllemet kapott a kiadvány: jellegzetes kávébarna borítót, az ISSN szám mellett (2217-4540) ETO-besorolást is (köszönet Csapó Juliannának – ETO/UDC: 371.3). A folyóirat a tudományos folyóiratok kritériumait meghatározó szabályzattal összhangban áll össze.

A szerkesztőbizottságot rangos hazai és külföldi (köztük tengerentúli) szakemberek képezik. A szakvéleményezők a témát jól ismerő professzorok.

A közlönyben magyar, szerb, horvát, angol és német nyelvű tanulmányok jelennek meg.

A cikkek angol és a cikk nyelvének megfelelő nyelvű összefoglalót és kulcsszavakat tartalmaznak. Minden cikknek van ETO-száma, és az eredeti tudományos munka, tudományos (szak)munka vagy az eredeti áttekintő tanulmány besorolást kapja. Ugyancsak feltüntetjük a cikk leadásának és elfogadásának a dátumát is.

2012-től a Módszertani Közlöny főszerkesztője Czékus Géza.

 

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre