Bővebben a Módszertani Közlöny című folyóiratunkról

A Módszertani Közlöny az Újvidéki Egyetem szabadkai székhelyű Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karának folyóirata. A kiadvány az intézmény profiljának megfelelően oktatás-módszertani kérdésekkel foglalkozó eredeti tanulmányokat, szakcikkeket és fordításokat közöl, továbbá esetenként helyet kapnak benne a közoktatásban tevékenykedő gyakorló pedagógusok és egyetemi hallgatók írásai.

A felölelt tematika és annak megközelítésmódja az MTTK folyamatosan bővülő képzési struktúráját és multidiszciplináris jellegét tükrözi. Egyebek mellett a képzési szerkezet gazdagodó kínálata is szükségessé teszi az oktatás-módszertani kérdések különböző tudományterületeket egyaránt érintő tárgyalását, az egyes diszciplínák jellegzetességeinek és autonómiájának, továbbá elméleti és gyakorlati vonatkozásokkal egyaránt bíró, specifikus ismereteinek és tényanyagának tiszteletben tartása mellett.

A periodikum szakmódszertanokban gondolkozik. Fontosnak tartja és egyben szorgalmazza, lehetőségeihez mérten továbbá igyekszik elő is segíteni az azok közötti kontaktusteremtést, esetenként pedig immár hagyományosan intenzívnek mutatkozó kapcsolattartást. Az ismerek ilyetén átadása, cseréje kölcsönös haszonnal jár, és megtermékenyítő tudományos, az oktatási tevékenység gyakorlatában megmutatkozó erővel bír. Az ismeretek átadásaként és kompetenciafejlesztésként meghatározható oktatás és nevelés, továbbá annak teljes kontextusa ezáltal fejleszthető, tehető hatékonyabbá, funkcionálisabbá, illetve emelhető magasabb szintre.

A Módszertani Közlöny recenzált folyóirat. A Szerb Köztársaság Oktatási, Tudományi és Technikai Minisztériuma M53-as besorolású kiadványként tartja számon.

Dr. Beke Ottó
Prof. dr. Borsos Éva
főszerkesztők

MÓDSZERTANI KÖZLÖNY (M53)

 

 2017 | 2018 | 2019

Tudományos folyóiratok besorolása 2017 (hivatalos lista)

 

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre