A Közegészségügyi Intézet ajánlásai az egyetemi karoknak a covid-19 betegség megelőzésére vonatkozóan

Létrehozva: 2020.05.15. 14:01 Módosítva: 2020.05.21. 08:46

AJÁNLÁSOK A COVID-19 BETEGSÉG MEGELŐZÉSÉRE

AZ EGYETEMEKEN ÉS AZ EGYETEMISTA KOLLÉGIUMOKBAN

A COVID-19 BETEGSÉG TERJEDÉSÉNEK MEGELŐZÉSÉRE VONATKOZÓ INTÉZKEDÉSEK FOKOZATOS ENYHÍTÉSE KERETEIBEN

1. A kar működésének megkezdése előtt, majd naponta kell tisztítani és fertőtleníteni a helyiségeket, az eszközöket és a berendezést, valamint a tisztítás után legalább fél óráig szellőztetni a helyiségeket. A fertőtlenítőszerek használata során be kell tartani a gyártó utasításait a rendeltetés, a munkaoldat, a használati mód és a szükséges hatásidő tekintetében.

2. A karok dolgozóinak és az egyetemistáknak a COVID-19 betegség tüneteitől mentesnek kell lennie (hőemelkedés és a következő tünetek egyike – köhögés, rövid légzés, nehéz légzés, ízlelés és szaglás érzékelésének elvesztése).

3. Az épület bejáratánál fertőtlenítő beléptetőt kell elhelyezni – klór alapú fertőtlenítőszerrel alaposan átitatott lábtörlő szivacsot vagy textilt és 70%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítő-adagolót.

4. A munkáltatónak biztosítania kell a dolgozók számára szükséges mennyiségű személyes védőfelszerelést, tisztító- és fertőtlenítőszert és eszközt, valamint adagolókba kiszerelt, kézfertőtlenítésre szolgáló, 70%-os alkoholtartalmú fertőtlenítőszert az amfiteátrumokban, az olvasótermekben és minden olyan helyiségben, ahol a hallgatók tartózkodnak és tanulnak. Lázmérőt is biztosítani kell a szükséges mennyiségben, valamint információkat arra vonatkozóan, hogy kihez fordulhatnak a hallgatók lázmérésre, ha rosszul érzik magukat.

5. A hallgatókat kisebb csoportokba kell szervezni a tanítás alatt, a csoportok létszámát az amfiteátrumok, tantermek, gyakorlótermek és egyebek férőhelyei alapján kell meghatározni, oly módon, hogy a hallgatók közötti távolság legalább két méter legyen. Nem ajánlatos a hallgatók nagyobb csoportokban tartózkodása a folyosókon, az udvaron vagy más helyeken az előadások után.

6. Az előadások rendjét úgy kell megszervezni, hogy azok között elég hosszú szünet legyen ahhoz, hogy a hallgatócsoportok ne találkozzanak, és elég idő álljon rendelkezésre a helyiség tisztítására, fertőtlenítésére és szellőztetésére. Javasolt az előadások kezdetének az amfiteátrumban vagy gyakorlóteremben történő megvárása.

7. A vizsgákat úgy kell megtartani, hogy azok időpontjai ne ütközzenek, a hallgatók minél kevesebb ideig várakozzanak a vizsgáztatásra kijelölt helyiségek előtt, ajánlatos a köztük levő legalább két méter távolság.

8. A kar dolgozóinak és a hallgatóknak kötelező a szájat, orrot és állat takaró maszk viselése, továbbá a rendszeres személyi higiénia, különösen a szappannal történő kézmosás legalább 20 másodpercig vagy a kézfertőtlenítés a 70%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítővel. Az arcukat, főleg a szájukat, az orrukat és a szemüket ne érintsék meg kézmosás vagy kézfertőtlenítés előtt, ennivalójukat ne osszák meg.  

9. Rendszeresen kell takarítani az épület helyiségeit, a padlók, falak, ajtók, asztalok, székek, kilincsek, villanykapcsolók, szekrényfogantyúk, csapok és több személy által használt más felületek fertőtlenítését is beleértve, naponta legalább kétszer, szükség esetén többször is, 70%-os alkoholtartalmú fertőtlenítőszerrel.

10. A helyiségeket rendszeresen kell szellőztetni és biztosítani kell a levegő folyamatos áramoltatását. Ne használjanak mesterséges szellőztetést.

11. Biztosítani kell a hulladék (használt maszkok stb.) higiéniai szempontból megfelelő tárolására kijelölt helyeket. A hulladékot szemetesszacskóval ellátott pedálos vagy nyitott szemeteskukában kell tárolni, a szemeteskuka felületének érintését elkerülendő. A megtelt szemeteszacskókat be kell kötni, mielőtt a konténerbe dobják őket és továbbkezelésre kerülnek a hulladékkezelési eljárás szerint, az előírt védelmi intézkedések betartásával.

12. Ne szervezzenek összejövetelt, ünnepséget és hasonló eseményt a karon, sem olyan helyek látogatását, ahol várhatóan nagyobb létszámban gyülekeznének emberek.

13. Javasoljuk, hogy a karon belüli büfék és a víz, üdítő, kávé vagy étel vásárlására és felszolgálására szolgáló helyiségek a továbbiakig ne nyissanak ki, hogy elejét lehessen venni a nagyobb létszámban való csoportosulásnak és egy helyen tartózkodásnak.

14. Fontos, hogy a foglalkoztatottak naponta legalább kétszer, de munkába indulás előtt mindenképpen, megmérjék a testhőmérsékletüket és ellenőrizzék, hogy van-e COVID-19 betegségre utaló tünetük (hőemelkedés és a következő tünetek egyike – köhögés, rövid légzés, nehéz légzés, a hallás és szaglás érzékelésének elvesztése). Amennyiben a COVID-19 betegségre utaló jelet észlel magán, jelentkeznie kell a felettesének, ne menjen el dolgozni és jelentkezzen orvosánál az egészségházban.

15. Ha fenáll annak gyanúja, hogy a foglalkoztatott elkapta a COVID-19 betegséget, az intézmény dékánja köteles erről azonnal értesíteni az illetékes közegészségügyi intézet epidemiológusát, további intézkedés céljából.

16. Fontos, hogy a kar minden dolgozója csökkentse a társadalmi kapcsolattartás gyakoriságát mindennapos tevékenységei során, az új koronavírussal fertőzés lehetőségének csökkentése érdekében.

 

Elhelyezés az egyetemista kollégiumokban

1. Az egyetemista kollégium működésének megkezdése előtt, majd naponta kell tisztítani és fertőtleníteni a helyiségeket, az eszközöket és a berendezést, valamint a tisztítás után legalább fél óráig szellőztetni a helyiségeket. A fertőtlenítőszerek használata során be kell tartani a gyártó utasításait a rendeltetés, a munkaoldat, a használati mód és a szükséges hatásidő vonatkozásában.

2. Az egyetemista kollégiumok bejáratánál fertőtlenítő beléptetőt kel elhelyezni – klór alapú fertőtlenítőszerrel alaposan átitatott lábtörlő szivacsot vagy textilt és 70%-os alkoholtartalmú kézfertőtlenítő-adagolót a bejáratban és a folyosókon.

3. A foglalkoztatottak számára elegendő mennyiségű személyes védőfelszerelést, tisztító- és fertőtlenítő szert és eszközt kell biztosítani.

4. Rendszeresen kell takarítani a kollégium  helyiségeit, beleértve a padlók, falak, ajtók, asztalok, székek, kilincsek, villanykapcsolók, szekrényfogantyúk, csapok és a több személy által használt más felületek fertőtlenítését is, naponta legalább kétszer, szükség esetén többször is, 70%-os alkoholtartalmú fertőtlenítőszerrel.

5. A helyiségeket rendszeresen kell szellőztetni, és biztosítani kell a levegő folyamatos áramoltatását. Ne használjanak mesterséges szellőztetést.

6. Az ágyneműt, ágyneműhuzatot, takarókat és a többi textilt el kell távolítani és mosógépben a szokásos mosószerekkel, legalább 60 C⁰ hőfokon kimosni. Az ágyneműt hetente legalább egyszer váltani kell és ki kell mosni.

7. A toalettekben és fürdőszobákban szappant és papírtörlőt kell biztosítani, a felületeket rendszeresen kell tisztítani és fertőtleníteni. Tájékoztatót kell kihelyezni a kötelező kézmosásra és kézfertőtlenítésre, valamint a szabályos kézmosásra vonatkozóan.

8. A dolgozók és az egyetemisták kötelező jelleggel használják az arcot, az orrot és az állat letakaró maszkot a folyosókon és a közös helyiségekben.

9. Az egyetemisták létszámát az elhelyezésükre szolgáló szobákban úgy kell megszervezni, hogy azok, akik együtt laknak, betarthassák a minden irányból előírt legalább két méteres távolságot az ottartózkodás és az alvás ideje alatt.

10. Az egyetemisták étkezését, amikor csak lehetőség van rá, az ottartózkodásra szolgáló szobákban kell megszervezni (catering). Amennyiben nélkülözhetetlen a menza/ebédlő használata, úgy üljönek, hogy minden irányból legalább két méter távolság legyen közöttük, és minden asztalon legyen kézfertőtlenítő és papírtörlőkendő.

11. Az ételre várakozást az egyetemista menzán sorbanállással kell megszervezni úgy, hogy legalább két méter legyen közöttük, és a sorbanállás alatt viseljék a maszkot, amit csak az étkezés idejére vehetnek le.

12. Az egyetemista menzán az étel készítése során be kell tartani a megszokott higiénés jó gyakorlat elvét mind az étel előkészítése, mind pedig a kezelése alatt, az étellel átvihető összes betegség kockázatának csökkentése érdekében. Ki kell vonni a használatból a ketchup-ot, a mustárt, a szószokat, az olajat, a sótartót, a cukrot, a teát és hasonlókat a közösen használt edényekből. Ellenőrizni kell az edénymosás eljárását – feltétlenül gépi mosogatást kell alkalmazni, vagy ha erre nincs mód, minél magasabb hőfokon mosogatószerrel elmosni (mosogatógépben 60C˚-nál magasabb hőfokon). A fertőtlenítők használatakor figyelemmel kell lenni a gyártó által javallott, utasítás szerinti szabályos használatra, különösen pedig arra, hogy a fertőtlenítőszer ne kerüljön kapcsolatba az étellel!!!

13. Fontos, hogy az egyetemisták minden nap figyeljenek az egészségi állapotukra, és ha légúti fertőzés tüneteit észlelik, jelentkezzenek az egyetemista poliklinika orvosánál, a kollégium igazgatójánál és szüleiknek. A COVID-19 gyanúja esetén a kollégium vezetője köteles telefonon azonnal értesíteni az illetékes közegészségügyi intézet epidemiológusát.

14. Kötelező a kollégiumban megfelelő számú lázmérőt biztosítani, hogy azok minden pillanatban a kollégium lakóinak rendelkezésére álljanak, és minden látható helyen fel kell tüntetni a telefonszámokat, amelyeken a COVID-19 betegségre utaló tünetek esetén jelentkezhetnek.

15. Az egyetemisták lehetőleg kerüljék a rokononi és a baráti látogatásokat, csökkentsék a társadalmi kapcsolatokat és mellőzzék a nyilvános helyeket, különösen azokat, ahol nincs megfelelő szellőztetés.

 

Étel- és ital házhozszállítás – catering

 

  1. A szállításra szolgáló jármű tisztítását és fertőtlenítését a megfelelő szerekkel a lehető leggyakrabban el kell végezni (ajánlatos minden „szállítási kör” előtt és után), a gyártó utasításainak megfelelően.
  2. A becsomagolt ételt újabb csomagolásba vagy zacskóba kell tenni, az étel és a csomagolása szennyeződésének megakadályozása céljából.
  3. Kötelezően jelezni kell telefonon az étel érkezését, hogy a kollégium/menza személyzetének legyen elég ideje előkészülni az étel átvételére.
  4. Az ételkihordó köteles maszkot és kesztyűt viselni a szállítás alatt, és az ételt az arra külön kijelölt bejáratnál átadni.
  5. Az ételt, amikor csak arra lehetőség van, külön bejárathoz kell vinni, és az ételmozgatás tiszta és piszkos útjai semmiképpen nem keresztezhetik egymást. Ha erre nincs lehetőség, az ételmozgatás útját az étel érkezése előtt fertőtleníteni kell.
  6. Az ételt az erre külön kijelölt személyek veszik át, akik kötelesek maszkot és kesztyűt viselni. Ugyanaz a személy végzi az étel szétosztását, majd az ételmaradék összegyűjtését is az étkezést követően.
  7. Az egyetemisták várakozását az ételre a kollégiumban/menzán úgy kell megszervezni, hogy a sorban állás alkalmával legalább két méter távolságra legyenek egymástól és maszkot viseljenek ez alatt az idő alatt.

 

Az ajánlások a járványhelyzet alakulásától függően változhatnak.

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre