A Kar története

Létrehozva: 2016.08.22. 12:28 Módosítva: 2017.07.13. 09:05


Sajtóanyagok | Galéria | Események

A szabadkai tanítóképzés történetének gazdag hagyománya van, amely a 18. század végéig nyúlik vissza. A Mária Terézia által kiadott Ratio Educationis alapján 1777-ben indult meg a tanítóképzés, amely akkortájt még csak tanítói tanfolyamokból állt. Később, a 19. században, az újabb mérföldkövet a kiegyezés (1867) jelentette, ugyanis azt követően az Eötvös-féle Népoktatási törvény már korszerű tanítóképzést látott elő, s állami tanítóképzők felállítását. Akkortájt (a budai tanítóképző mellett) a második Szabadkán nyílt meg, 1871-ben. Ezt az évet tekintjük a korszerű tanítóképzés és egyben a tanítóképzés kezdetének. Jogi értelemben 1871. május 14-én alapozták meg, amikor a Vallási és Közoktatási Minisztérium 10 940-es számú rendeletében hivatalosan is tájékoztatta Szabadka város vezetőségét, hogy az országgyűlés határozata alapján öt tanítóképzőt fognak felállítani, ebből egyet Szabadkán. A szabadkai Tanítóképző egy mára már lebontott, bérelt épületben, az egykori Gombkötő utca 83-as (a mai Petar Drapišin) szám alatt 1871. november 25-én nyitotta meg kapuit. Az intézmény megnyitásakor a diákok többsége Szabadkáról és környékéről, illetve az egykori Bács-Bodrog vármegyéből származott, idővel azonban a Monarchia egész területéről érkeztek ide diákok. Oktatásuk költségeit az állam és a szülők közösen állták.

Ilyen előzmények után a tanítóképzésnek a 20. században is gazdag, figyelmet érdemlő fejlődésvonulata volt, s a 21. század elején, pontosabban 2006-ban, új körülmények közepette, új, fontos fejezet vette kezdetét: szabadkai székhellyel, az Újvidéki Egyetem 14. karaként, megalakult a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar. Ennek is hosszú és szövevényes a története: valamivel korábban, sok viszontagság árán, beindult egy magyar tagozat a Zombori Tanítóképző Karon, pár évre rá egy kihelyezett magyar Tagozat Szabadkán. Végül 2006. január 31-én megalakult az MTTK, s első dékánját 2006. július 6-án nevezték ki, Káich Katalin professzor asszony személyében. Eleinte meg kellett birkózni a kezdeti nehézségekkel: épületfelújítással, infrastrukturális problémákkal, káderügyekkel, felszerelésbeszerzéssel stb. A Sárga ház felújítását a város vállalta, míg a felszerelését szerbiai és magyarországi pénzelésből oldották meg. Az okleveles óvó- és tanító-alapképzés mellett a 2007/2008. tanévtől beindult a mesterképzés is.

Az intézmény immár egy évtizede a tanító- és óvodapedagógus-képzések rendszerével rendkívül fontos szerepet tölt be nemcsak Szabadka, hanem Vajdaság felsőoktatási térképén is. Ma a vajdasági magyar humán tudósok és értelmiségiek kinevelésének otthona.

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre