A film elmélete és gyakorlata

Létrehozva: 2015.09.09. 08:00 Módosítva: 2017.02.14. 08:25

A műhelyfelelős oktató: dr. Samu János

dnsamu@gmail.com

A műhely célja:

Módszerek:

Eredmények:

Frontális előadás

A terminológia elsajátítása, az elmélet(ek) alapvető problémáinak ismerete

Filmvetítés és elemzés

Fejlettebb filmnyelvi érzékenység, az elmélet tudatos alkalmazásának készsége

Tematikus szemináriumi beszélgetés, vita

Önálló szakmai álláspont kialakítása továbbá argumentatív kifejtésének készsége, konstruktív vitára való fölkészültség

A szemináriumok célja egy alapvető mozgóképes műveltség, értő filmolvasói attitűd kialakítása a filmtörténet és a kortárs filmművészet néhány reprezentatív alkotásának elemzésén keresztül.

A filmkép, a montázs, a filmes narráció szerkezetének, formáinak és működésmódjának ismertetése a klasszikus és kortárs filmelméletek tükrében konkrét, közösen is megtekintett mozgóképi alkotások, részletek példáján. A közegspecifikus értelmezési stratégiák gyakorlása mellett a kulturális kontextus vetületei is hangsúlyos szerepet kapnak.

Képzéseink
ÚJ - Nevelői szak (BA)
ÚJ - Okleveles kommunikátor szak (BH)
Okleveles tanító szak (BH), (MA)
Okleveles óvodapedagógus szak (BH), (MA)

További képzések
Pedagógiai, pszichológiai, módszertani (PPM) képzés
Informatika modul
Szerb mint nem anyanyelv tanítása
Projektoktatás

Akkreditált pedagógus-továbbképzés

Íratkozzon fel
Hírlevelünkre