Продекани

Креирано: 2016.08.22. 13:22 Модификовано: 2017.10.12. 09:32

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ

доц. др Рита Хорак
Тел.: +381 24 624 445
ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ


проф. др ВалериаПинтер Крекић

Тел.: +381 24 624 445

 

 

ПРОДЕКАН ЗА МЕЂУНАРОДНУ САРАДЊУ

          
проф. др Марта Такач

Тел.: +381 24 624 445

 

 

 

 

ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЗВОЈ


др Жолт Наместовски
тел.: +381 24 624 417

Пријавите се на
билтен