НАГРАДE НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Креирано: 2016.10.10. 14:13 Модификовано: 2016.10.17. 10:10

Универзитет у Новом Саду једном годишње додељује студентима награде за постигнут успех у студирању, стручном и научном раду, уметности и спорту, остварен у претходној школској години. Укупан број награђених студената Универзитета у Новом Саду за постигнут успех у школској 2014/2015. години износи 1144, а за научни и стручни рад 40.

Број награда по категоријама је следећи:

Награда најбољем студенту Универзитета

1

Награда најбољем студенту факултета

12

Изузетна награда за завршене студије

23

Награда за завршене студије

162

Изузетна награда за успех у току студија

111

Награда за успех у току студија

817

Награда за врхунскe резултате у уметности

4

Награда за врхунске резултате у спорту

11

Изузетна награда за научни и стручни рад

23

Награда за научни и стручни рад

17

Награда „Милева Марић Ајнштајн“

2

Награда „Александар Саша Поповић“

1

Награде се додељују у виду дипломе или у виду дипломе и новчаног износа. Уколико се награда додељује и у виду новчаног износа, исплата се врши као једнократна стипендија. Награде које се додељују у виду дипломе и новчаног износа су:

 • Награда најбољем студенту факултета,
 • Изузетна награда за завршене студије,
 • Награда за завршене студије
 • Изузетна награда за успех у току студија,
 • Награда за врхунске резултате у уметности,
 • Награда за врхунске резултате у спорту
 • Награда "Милева Марић Ајнштајн" и
 • Награда „Александар Саша Поповић".

Уколико студент добије више награда са новчаним износом, студенту се додељује само једна награда са највећим новчаним износом. Наградa за врхунске резултате у спорту, Наградa за врхунске резултате у уметности, Наградa „Милева Марић Ајнштајн“ и Наградa „Александар Саша Поповић" се додељујe са новчаним износом без обзира на друге новчане награде које студент прима.

Новчани део награде се може преузети од 3. октобра до 31. децембра 2016. године у филијалама Војвођанске банке искључиво у граду у којем студент студира, односно у Новом Саду, Сомбору, Суботици и Зрењанину. Приликом преузимања новчане награде неопходно је понети на увид лични документ (личну карту или индекс).

Филијале које врше исплату награда:

 • Нови Сад, СПЕНС, Сутјеска 3
 • Сомбор, Соње Маринковић 1 – 3
 • Суботица, Штедионица, Трг слободе 1
 • Зрењанин, Трг др Зорана Ђинђића бб

https://www.uns.ac.rs/index.php/konkursi-c-2/nagrade/1403-nagrade-temati-2014

Пријавите се на
билтен