МИГРАЦИОНА СТРУКТУРА – ОЧУВАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ОБРАЗОВАЊЕ

Креирано: 2018.04.16. 12:08 Модификовано: 2018.07.04. 09:35

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

Време одржавања конференције: 18-20. октобра 2018.Ű
Место одржавања конференције: Зграда Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици, Штросмајерова у. 11.

У протеклих десет година, поред сталних настојања повећавања квалитета своје наставне делатности, Факултет се континуирано налазио и на позицијама сталног теоријског промишљања у области дидактичко-методичких наука. Тако су настала три серијала међународних научних конференција:

  • Међународна интердисциплинарна научна конференција;
  • Међународна методичка научна конференција и
  • Међународна научна конференција о ИКТ средствима у настави.

Ове године, намера организатора је да се организује једна јединствена конференција у којој бисмо из различитих аспеката промишљали тему:

МИГРАЦИОНА СТРУКТУРА – ОЧУВАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ОБРАЗОВАЊЕ

Свакодневно смо сведоци миграционих кретања, односно егзодуса. Радно способни људи, а нарочито млади, не само из наше земље већ и из целог региона, тзв. земаља у транзицији, одлазе у нади за бољим животом. Почесто одлази најпре један радно способан члан породице да би, успе ли се снаћи, за собом повукао не само целу своју породицу, већ и мноштво пријатеља и познаника. Глобални је то друштвени процес који не бира учеснике, једнако наносећи штету већинским народима, као и мањинским заједницама у њима. Дакако, мањинске заједнице то много теже погађа. Друштвени су то процеси, које ваља истражити, утврдити узроке, структуру, последице, пре него што за све буде прекасно.

Како сачувати заједницу, нарочито мањинску, која ће највише бити погођена овим глобалним друштвеним процесима? Постоје ли мере, механизми, средства да се овај процес, ако и не заустави, а оно барем ублажи? Питања су то која би дневно пред себе требала постављати владе земаља у транзицији, самоуправе локалних заједница, политички лидери странака свих боја и политичких оријентација.

Једно од сигурних средстава која могу помоћи свакако је васпитање и образовање. Већ деценијама се констатује запостављеност васпитне улоге школе свих нивоа. Сада, непредузимање потребних промена да се то поправи, долази на наплату. Васпитање и образовање су, или би бар требали бити, једно од темељних упоришта сваког друштва, а посебно друштва данашњице, где су знање и информације основни ресурси сваког развоја и напретка.

Ова конференција, у намери да буде заиста актуелна, позива све истраживаче, теоретичаре и практичаре, да заједно промислимо о свему овде тек споменутом. Покушајмо заједничким снагама открити структуру миграционих кретања, покушајмо заједничким промишљањима предложити мере за очување заједнице, нарочито мањинске. Покушајмо заједно промислити шта то у васпитању и образовању требамо под хитно променити желимо ли, ако не и зауставити, а оно барем ублажити последице миграционих кретања.

Промишљање теме замишљено је кроз три секције, које би одговарале досадашњим серијалима конференција, дакле општем интердисциплинарном промишљању, методичком промишљању и промишљању из перспективе савремених ИКТ средстава у реализацији савремене наставе у школама.

Конференција ће бити отвореног типа, и дакако, рачунамо на присуство свих оних наставника и истраживача који су током протеклих година показали своју оданост, како темама које су разматране, тако и самој институцији.

Свим драгим учесницима желимо плодан и успешан рад!

Уз срдачне поздраве,
У Суботици, 9. април 2018.

Председавајући конференције:
Проф. др Јосип Ивановић
 декан Факултета


ПРОГРАМ РАДА МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

МИГРАЦИОНА СТРУКТУРА – ОЧУВАЊЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ОБРАЗОВАЊЕ

Интердисциплинарна конференција
18. октобар 2018. (четвртак)

09.00 - 09.30 Регистрација учесника конференције (Интердисциплинарна конференција)
09.45 - 10.00 Свечано отварање
10.00 - 10.30 Пленарно предавање – др Ангела Сорбан
10.30 - 13.30 Предавања у секцијама
13.30 - 14.30 Ручак
14.30 - 18.30 Предавања у секцијама
19.00 - Вечера

ИКТ конференција
18. октобар 2018. (четвртак)

14.30 - 15.00 Регистрација учесника конференције (ИКТ конференција)
15.00 - 15.15 Свечано отварање
15.15 - 15.45 Пленарно предавање -  доц. др Шимонич Иштан
15.45 - 18.45 Предавања у секцијама
19.30 - Вечера

19. октобар 2018. (петак)

9.30 – 13.30 Предавања у секцијама (ИКТ конференција)
13.30 - 14.30 Ручак

Методичка конференција
19. октобар 2018. (петак)

09.00 - 09.30 Регистрација учесника конференције (Интердисциплинарна конф.)
09.45 - 10.00 Свечано отварање
10.00 - 10.30 Пленарно предавање - проф. др Светлана Шпановић
10.30 - 13.30 Предавања у секцијама
13.30 - 14.30 Ручак
14.30 - 18.30 Предавања у секцијама
19.00 – Вечера

20. октобар 2018. (субота)

10.00 - културна дешавања


ПРИЈАВА УЧЕСНИКА КОНФЕРЕНЦИЈЕ:

Пријава учесника конференције врши се испуњавањем електронског пријавног листа уз слање наслова рада, резимеа (не дужег од 500 карактера), и кључних речи (до 5 речи) на једном од језика конференције (српски, хрватски и мађарски) и на енглеском језику. Након испуњавања и слања електронске пријаве, учесник ће добити аутоматску потврду (повратну информацију) о приспелој пријави.

Приликом пријављивања, учесник треба да назначи, већ сходно одабраној теми, у којој секцији жели учествовати, а ако то из неког разлога не учини, организатори конференције задржавају право да га уврсте у одговарајућу секцију.

ПРИЈАВА

КОТИЗАЦИЈА:

Износ котизације за учеснике конференције: 50 евра (или динарска противвредност); Овај износ потребно је уплатити до 19. 08. 2018.
Трошкови финансијске трансакције падају на терет уплатиоца.

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ

РОКОВИ:

Пријава и рок за предају апстракта до 1. август. 2018.
Рок за предају радова: 19. август. 2018.


РАДОВЕ ТРЕБА СЛАТИ УЗ ПРИДРЖАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ ТЕХНИЧКИХ ПРАВИЛА:

ПРАВИЛО

Аутори су одговорни за језичку исправност и стил текста (молимо све ауторе да им радове прегледа лектор). Сваки рад ће бити рецензиран од стране два рецензента, а аутори ће бити обавештени о тим стручним мишљењима.Рад достављен мимо техничких упутстава, биће враћен аутору на дораду.

У Зборнику ће бити објављени само радови оних аутора, који буду одржали предавање и извршили уплату котизације.

ОБЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА И РЕЗИМЕА:

Конференција ће издати обједињену свеску резимеа (ЦИП, ИСБН број) у штампаном облику. Пристигли радови ће се, пак, (након рецензирања) објавити у PDF-формату, на сајту факултета, уз испуњавање свих библиотечких услова (ЦИП, ИСБН, УДК-број) како би учесници, рад могли уврстити у своју научну продукцију.

У циљу успешне сарадње молимо све ауторе да се придржавају наведених рокова за предају апстракта и радова.

СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА:

Организатори конференције ће помоћи учесницима у налажењу одговарајућег смештаја (Хотел) у Суботици, а свим учесницима конференције обезбедиће два ручка и једну вечеру. Конференција ће се одржати у згради Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици, (тзв. Жута кућа), Штросмајерова бр. 11.

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПИТАЊА:

Осим информација објављених на сајту факултета www.magister.uns.ac.rs/conf, у вези било ког питања, везаног за учешће на нашој конференцији, можете се обратити директно, и организаторима на mttk.konf@gmail.com

Тел: +381 24 624 444

 

Пријавите се на
билтен