Историјат факултета

Креирано: 2016.08.22. 12:28 Модификовано: 2016.10.27. 06:53

Образовање учитеља има дугу традицију у Суботици: ова традиција датира са краја 18. века, из 1777. године када је царица Марија Терезија донела декрет под називом Ратио Едуцатионис. Прекретницу у развоју образовања учитеља представља Аустро-угарска нагодба из 1867. године, јер је у складу са њом већ следеће године у Мађарској донет Закон о јавном образовању (Нéпоктатáси тöрвéнy), који уводи обавезно школовање деце узраста од 6 до 12 година, модерно државно школство са свим нивоима образовања, а између осталог и обавезу оснивања државних учитељских школа. На основу овог закона прва државна учитељска школа основана је 1869. године у Будиму, а друга 1871. године у Суботици: 14. маја 1871. године Министарство вера и образовања званично је обавестило град Суботицу да ће на основу одлуке Мађарског парламента бити основано пет државних учитељских школа – једна у Суботици. Ова државна учитељска школа почела је са радом 25. новембра 1871. године у једној данас већ непостојећој згради у улици Петра Драпшина (Гомбкöтő утца) под бројем 83. При оснивању већина ученика била је из Суботице и околине, тачније са територије некадашње Бачко-бодрошке жупаније, а касније из целе Монархије. Трошкове образовања сносила је држава, а мањим делом и родитељи.

У 20. веку видљив је континуирани развој образовања учитеља у Суботици, а почетком 21. века, 2006. године основан је Учитељски факултет на мађарском наставном језику, који је 14. факултет Универзитета у Новом Саду. Његов претходник било је мађарско одељење сомборског Педагошког факултета, које је кратко време радило у Сомбáору, да би потом постало издвојено одељење у Суботици. Учитељски факултет на мађарском наставном језику основан је 31. јануара 2006. године са седиштем у Жутој кући, а његов први декан, проф. емерита Каталин Каић именована је 6. јула 2006.

Након почетних потешкоћа: реконструкције зграде коју је финансирао Град Суботица, опремања уз помоћ држава Србије и Мађарске, обезбеђивања наставничког кадра, школске 2007/2008. године поред основних студија за образовање учитеља и васпитача, покренут је и мастер степен образовања.

Ова установа већ десет година има важну улогу не само у оквиру високообразовних институција у Суботици, већ и целој Војводини, јер образује интелектуалце хуманистичког опредељења мађарске националности.

Пријавите се на
билтен