Изазови савремене наставе

Креирано: 2017.03.16. 12:35 Модификовано: 2017.05.31. 13:48

МЕЂУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА УЧИТЕЉСКОГ ФАКУЛТЕТА НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ УНИВЕРЗИТЕТА У НОВОМ САДУ

 

Време одржавања конференције: 19-21. октобра 2017.

Место одржавања конференције: Зграда Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици, Штросмајерова у. 11.

У протеклих десет година, поред сталних настојања повећавања квалитета своје наставне делатности, Факултет се континуирано налазио и на позицијама сталног теоријског промишљања у области дидактичко-методичких наука. Тако су настала три серијала међународних научних конференција:

  • Међународна интердисциплинарна научна конференција;
  • Међународна методичка научна конференција и
  • Међународна научна конференција о ИКТ средствима у настави.

Ове године, намера организатора је да се организује једна јединствена конференција у којој бисмо из различитих аспеката промишљали тему:

 

„ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ”

 

Савременом наставом ћемо означити дидактичке и педагошке сценарије који се организују за припаднике нет генерација ученика. Колико та понуда задовољава те генерације ученика? Колико они могу и желе издржати наставу у којој углавном седе, слушају и гледају? Темељи разредно-предметно-часовном систему су постављени пре скоро четири века. Може ли дидактика тога система да задовољи данашње стилове учења и живљења ученика? Шта би Коменски писао да је имао на увид сазнања теорија вишеструке интелигенције, курикулумских теорија те толико и такве штампане и дигиталне медије које имају учитељи и ученици данас на располагању? Споменуте чињенице доносе много питања и изазова дидактици, школској педагогији и школској докимологији. За почетак корисно је регистровати што више питања која нам се отварају уз нове теорије учења, теорије наставе те информатичко-комуникациону револуцију која траје почетком овог века.

Промишљање теме замишљено је кроз три секције, које би одговарале досадашњим серијалима конференција, дакле општем интердисциплинарном промишљању, методичком промишљању и промишљању из перспективе савремених ИКТ средстава у реализацији савремене наставе у школама.

Конференција ће бити отвореног типа, и дакако, рачунамо на присуство свих оних наставника и истраживача који су током протеклих година показали своју оданост, како темама које су разматране, тако и самој институцији.

Свим драгим учесницима желимо плодан и успешан рад!

 

Уз срдачне поздраве,

У Суботици, 6. марта 2017.

 

Председавајући конференције:

Проф. др Јосип Лепеш

в. д. декана Факултета

 

ПРОГРАМ РАДА МЕЂУНАРОДНЕ НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ

„ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНЕ НАСТАВЕ”

 

 

Методичка конференција

19. октобар 2017. (четвртак)

09.00 - 09.30 Регистрација учесника конференције (Методичка конференција)

09.45 - 10.00 Свечано отварање

10.00 - 10.30 Пленарно предавање - проф. др Наташа Бранковић

10.30 - 13.30 Предавања у секцијама

13.30 - 14.30 Ручак

14.30 - 18.30 Предавања у секцијама

19.00 - Вечера

 

ИКТ конференција

19. октобар 2017. (четвртак)

14.30 - 15.00 Регистрација учесника конференције (ИКТ конференција)

15.00 - 15.15 Свечано отварање

15.15 - 15.45 Пленарно предавање -  проф. др Вилмош Ваш

15.45 - 18.45 Предавања у секцијама

19.30 - Вечера

 

20. октобар 2017. (петак)

9.30 – 13.30 Предавања у секцијама (ИКТ конференција)

13.30 - 14.30 Ручак

 

Интердисциплинарна конференција

20. октобар 2017. (петак)

09.00 - 09.30 Регистрација учесника конференције (Интердисциплинарна конф.)

09.45 - 10.00 Свечано отварање

10.00 - 10.30 Пленарно предавање - проф. др Милан Матијевић

10.30 - 13.30 Предавања у секцијама

13.30 - 14.30 Ручак

14.30 - 18.30 Предавања у секцијама

19.00 - Вечера

 

21. октобар 2017. (субота)

10.00 - културна дешавања

 

 

ПРИЈАВА УЧЕСНИКА КОНФЕРЕНЦИЈЕ:

Пријава учесника конференције врши се испуњавањем електронског пријавног листа уз слање наслова рада, резимеа (не дужег од 500 карактера), и кључних речи (до 5 речи) на једном од језика конференције (српски, хрватски и мађарски) и на енглеском језику. Након испуњавања и слања електронске пријаве, учесник ће добити аутоматску потврду (повратну информацију) о приспелој пријави.

Приликом пријављивања, учесник треба да назначи, већ сходно одабраној теми, у којој секцији жели учествовати, а ако то из неког разлога не учини, организатори конференције задржавају право да га уврсте у одговарајућу секцију.

ПРИЈАВА

КОТИЗАЦИЈА:

Износ котизације за учеснике конференције: 50 евра (или динарска противвредност); Овај износ потребно је уплатити до 01. 07. 2017.

Трошкови финансијске трансакције падају на терет уплатиоца.

 

РОКОВИ:

ПРИЈАВЕ: до 1. маја 2017.

РОК ЗА ПРЕДАЈУ РАДОВА: 15. јун. 2017.

 

УПУТСТВО ЗА УПЛАТУ КОТИЗАЦИЈЕ

 

РАДОВЕ ТРЕБА СЛАТИ УЗ ПРИДРЖАВАЊЕ СЛЕДЕЋИХ ТЕХНИЧКИХ ПРАВИЛА:

Правило

Рад достављен мимо техничких упутстава, биће враћен аутору на дораду.

У Зборнику ће бити објављени само радови оних аутора, који буду одржали предавање и извршили уплату котизације.

 

ОБЈАВЉИВАЊЕ РАДОВА И РЕЗИМЕА:

Конференција ће издати обједињену свеску резимеа (ЦИП, ИСБН број) у штампаном облику. Пристигли радови ће се, пак, (након рецензирања) објавити у PDF-формату, на сајту факултета, уз испуњавање свих библиотечких услова (ЦИП, ИСБН, УДК-број) како би учесници, рад могли уврстити у своју научну продукцију.

 

СМЕШТАЈ УЧЕСНИКА:

Организатори конференције ће помоћи учесницима у налажењу одговарајућег смештаја (Хотел) у Суботици, а свим учесницима конференције обезбедиће два ручка и једну вечеру. Конференција ће се одржати у згради Учитељског факултета на мађарском наставном језику у Суботици, (тзв. Жута кућа), Штросмајерова бр. 11.

 

ИНФОРМАЦИЈЕ И ПИТАЊА:

Осим информација објављених на сајту факултета www.magister.uns.ac.rs/conf, у вези било ког питања, везаног за учешће на нашој конференцији, можете се обратити директно, и организаторима на mttk.konf@gmail.com

Тел: +381 24 624 444

Слични фајлови
Пријавите се на
билтен